Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikationsbyråer

Lunds universitet har avtal med kommunikationsbyråer i fem olika kategorier. Här hittar du information om hur avtalen ska användas samt kontaktuppgifter till respektive byrå.

Vänd dig alltid direkt till den byrå vars kategori du anser passar ditt uppdrag bäst. Observera att du alltså inte ska skicka ut din offertförfrågan (så kallad avropsförfrågan) till flera byråer samtidigt. Ramavtalen innebär att alla verksamheter inom Lunds universitet måste anlita dessa byråer om tjänsten man vill köpa faller inom den upphandlade kategorin. I övriga fall gäller direktupphandling.

Direktupphandling

Kategorier för avtalen med kommunikationsbyråer

Medie- och anseendeanalyser

Universitetet har även ramavtal med Kantar Public för tjänster inom medie- och anseendeanalyser. Genom ramavtalet anlitas Kantar Public direkt utan att någon konkurrensutsättning behöver göras. 

Anlita Kantar Public

Strategisk kommunikationsrådgivning

Gullers

Byrån har bred kompetens inom området kommunikationsrådgivning i stort, med tillgång till särskilda specialistkompetenser inom bland annat strategisk kommunikationsplanering samt samhälls- och förändringskommunikation. Du kan anlita Gullers för strategiska leveranser som rör till exempel myndighets- och samhällskommunikation, varumärkesstrategi och positionering, budskapsformulering, kanalstrategi, undersökning och analys. Uppdragen kan också innefatta ledning av workshops och möten. Byrån har kapacitet att hantera uppdrag som innefattar alla faser i en strategisk kommunikationsinsats – från research och analys, konceptutveckling, målformulering, strategi och planering till genomförande och utvärdering. 

Kontakt

Jimmie Hansson
jimmie [dot] hansson [at] gullers [dot] se
+46 706 17 67 92

gullers.se

Digital strategi och konceptutveckling 

AFRY Experience Studios

Byrån är specialiserad på strategi och utveckling av digitala tjänster och lösningar, med tillgång till specialistkompetenser som exempelvis användarupplevelse (UX), designsystem, webbtillgänglighet och servicedesign. Inuse har kapacitet att hantera uppdrag som innefattar alla faser i ett digitalt projekt: från research och strategi till koncept, design och implementering av digitala lösningar. Uppdragen kan också innefatta enskilda delar av den digitala utvecklingsprocessen, exempelvis användningstester, framtagning av designkomponenter baserade på universitetets styleguide eller konceptutveckling för en viss typ av digitalt innehåll.

Kontakt

Linda Vikner Backlund
linda [dot] backlund [at] inuse [dot] se
+46 70 424 39 00

inuse.se

Stor produktionsbyrå

KAN Malmö

KAN Malmö har bred kompetens inom kommunikationsområdet när det gäller så väl traditionella som sociala och digitala medier. Byrån kan åta sig större helhetsuppdrag, produktioner och kampanjer där uppdragen kan innefatta strategi och rådgivning, såväl som mindre uppdrag, ren produktion eller projektledning. KAN Malmö har kapacitet att delta i hela processen från uppstart av en kampanj eller produktion, till eventuella medieköp, utvärdering och återkoppling. Uppdragen kan också innefatta enklare uppdrag av begränsad karaktär, till exempel enklare originalarbeten, uppdateringar av befintligt material eller medieköp.

Kontakt

Niclas Ek
niclas [dot] ek [at] kan [dot] se 
+46 704 95 82 00

kan.se

Filmproduktion

Bloody Honey

Bloody Honey har bred kompetens inom filmproduktion och kan anlitas för olika typer av reportage- och informationsfilmer som presenterar forskningsmiljöer, forskningsresultat, utbildningar, innovationer, universitetsövergripande projekt, studenter och forskare, med mera. Uppdragen kan omfatta såväl kortare som längre filmproduktioner. Produktionsbolaget har kapacitet att genomföra hela produktioner, från manus till postproduktion, inklusive anpassning av filmerna till olika plattformar och sammanhang.

Kontakt

Charlotte Rodenstedt
charlotte [at] bloodyhoney [dot] se
+46 704 83 62 88
bloodyhoney.se

Mindre produktionsbyrå med inriktning på formgivning och visuell kommunikation

Bergström & Co

Bergström & Co har specialistkompetens inom grafisk formgivning och visuell kommunikation. Byrån kan åta sig produktioner för både traditionella samt sociala och digitala medier. Uppdragen kan avse större produktioner såväl som mindre uppdrag, till exempel formgivning av böcker, broschyrer, magasin och material till digitala kampanjer i olika format.

Kontakt

Magnus Bergström
magnus [at] bco [dot] se 
+46 708 70 76 76

bco.se 

Media-Tryck – universitetets interntryckeri med egen layoutavdelning

Utöver de externa byråerna kan också Media-Tryck hjälpa till med formgivning, originalproduktion, boklayout och illustration/infografik. 

Media-Trycks webbplats

Att tänka på vid beställning

I mallen för uppdragsbeskrivning finns ett antal punkter som är bra att ha tänkt igenom innan du kontaktar byrån. En bra uppdragsbeskrivning skapar goda förutsättningar för att levererad vara eller tjänst motsvarar dina behov och önskemål. 

Mall för uppdragsbeskrivning – Kommunikationsbyrå (Word – 86 kB, nytt fönster)

Det är viktigt att vi alltid utgår från den grafiska profilen när vi kommunicerar i Lunds universitets namn. Försäkra dig därför om att allt tryckt och digitalt material som produceras av en extern kommunikationsbyrå följer den grafiska profilens regler och anvisningar.

Råd och stöd

Behöver du råd och stöd vid beställning av tjänster hos de upphandlade byråerna eller har frågor om hur avtalen ska användas, kontakta sektionen Kommunikation via grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Kontakt

För övergripande frågor om upphandling eller synpunkter på befintliga avtal:

Inköp och upphandling

För råd och stöd inför en beställning eller vid frågor om hur avtalen ska användas, kontakta:

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Lena Mathiasson
Avdelningschef Media och profilering
lena [dot] mathiasson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 95 24

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (petra[dot]francke[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 03 16