Sunet Survey – enkätverktyg

Sunet Survey är ett enkätverktyg som används vid Lunds universitet för webbaserade enkäter både inom kvalitetsarbetet och inom forskning.

Sunet Survey är ett program för att göra webbaserade undersökningar. Vid Lunds universitet används programmet till såväl kursvärderingar som andra typer av enkäter.

Med programmet är det enkelt att skapa frågeformulär och distribuera undersökningar via länk eller e-post. Sunet Survey får användas kostnadsfritt av anställda och studenter vid Lunds universitet.

  • Alla anställda har användarbehörighet i systemet. Du loggar in med ditt Lucat-id.
  • Studenter använder sitt studentkonto vid inloggning men måste första gången kontakta systemförvaltaren för att få användarbehörighet.
  • Forskare som vill använda Sunet Survey för insamling av forskningsdata bör kontakta systemförvaltaren för ytterligare information.

Sunet Survey är ett kommersiellt IT-system som har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Nuvarande licensavtal löper till och med december 2021.

Logga in i Sunet Survey

Kontaktinformation

Ola Stjärnhagen
Systemförvaltare
Sunet Survey
+46 46 222 94 59
ola [dot] stjarnhagen [at] stu [dot] lu [dot] se