Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Visuellt innehåll med AI

AI-verktyg för skapande av bilder, filmer och illustrationer innebär stora kreativa möjligheter. För att använda AI-genererat innehåll i din kommunikation behöver du dock förhålla dig till vissa juridiska aspekter och till de ramar som universitetets grafiska profil sätter.

På denna sida listas ett antal råd kring hur du bör tänka när du genererar visuellt innehåll med hjälp av artificiell intelligens, som ska användas i material där Lunds universitet är avsändare. Råden gäller när materialet du skapar ska användas i Lunds universitets interna eller externa kommunikation. Självklart kan du alltid testa, lära och utvärdera olika AI-verktyg som en del av din tjänst.

Läs alltid användarvillkoren

För att ett verk ska omfattas av upphovsrätten ska fria och kreativa val ha gjorts i skapandeprocessen. Det är därför en god idé att utgå ifrån att det du genererar med AI inte omfattas av upphovsrätten i nuläget. De olika verktygen har dock villkor för hur du och andra får använda dina alster. Olika verktyg har olika villkor. Läs alltid användarvillkoren för AI-verktyget du använder.

Följ den grafiska profilen

Lunds universitet har en grafisk profil som är beslutad av rektor. Den grafiska profilen ska appliceras på allt material där Lunds universitetet är avsändare och innehåller bland annat ett bildmanér för fotografiska bilder och ett illustrationsmanér. Illustrationer i dekorativt syfte ska undvikas.

Bildmanér

Illustrationsmanér

Illustrationer

AI-genererade illustrationer krockar generellt med den grafiska profilen och illustrationsmanéret, och ska därför inte användas när Lunds universitet är avsändare. Undantag från illustrationsmanéret kan dock göras vid vetenskapliga och/eller förklarande illustrationer, diagram och tabeller – då alltså AI kan användas. Tänk på att du alltid ska utgå från universitetets färger och typsnitt om du skapar illustrationer med hjälp av AI. Om du lyckas generera illustrationer i enlighet med illustrationsmanéret går det naturligtvis bra att använda dessa i din kommunikation.

Bild och film

Om du skapar fotografiska/fotoliknande bilder med hjälp av AI – sträva alltid efter att följa bildmanéret så långt som möjligt. 

Tänk också på att om du skapar rörligt material i AI-verktyg så ska även detta följa den grafiska profilen. Säkerställ därför att du har möjlighet att använda universitetets typsnitt, logotyp och färger i din film.

Märk material som skapats med AI

Märk alltid alla bilder, filmer och illustrationer som du har redigerat eller skapat med hjälp av AI, enligt följande: “Det här är en AI-genererad bild. Bilden har tagits fram i AI-verktyget X.”

Märkning av AI-redigerade fotografbilder

Fotograferna som Lunds universitet har avtal med vill titta på de av deras bilder som AI-behandlats, för godkännande innan eventuell publicering. Universitetets avtal tillåter bara enklare bildbehandling, som till exempel beskärning och ljuskorrigering. I Bild- och mediebanken hittar du information om vilken fotograf som tagit bilden. När du fått ok från fotografen märker du bilden enligt följande “Foto: Xxx Xxxx. Obs! Bilden är efterbehandlad med hjälp av AI-verktyget X“

Bild- och mediebanken (logga in med Lucat-ID)

Upphandlade fotografer

AI-behandling av bildbyråbilder och CC-bilder

Läs avtalen noga innan du redigerar eller manipulerar bilder i något AI-verktyg. Vilka rättigheter har du köpt eller hämtat bilden med? Får du till exempel redigera bilden alls? Får den användas i AI-verktyg som sen använder bilden för upplärning av verktyget?

Användning av bilder för inlärning av AI-verktyg

Läs noga i villkoren för varje AI-verktyg om verktyget använder bilderna du laddar upp som inlärningsmaterial. Kontrollera i så fall om du får använda bildbyråbilder, bilder med CC-licens etcetera på detta sätt. Fotograferna som Lunds universitet har avtal med tillåter inte att deras bilder används i verktyg som sedan använder bilderna för upplärning. 

Kontakt

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se