Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriärvägar inom forskning och undervisning vid Lunds universitet

På denna sida hittar du information om möjliga karriärvägar inom forskning och undervisning vid Lunds universitet.

Skiss över karriärvägar inom forskning och undervisning på Lunds universitet
I bilden ovan ser du möjliga karriärvägar vid Lunds universitet. Klicka på bilden för att förstora den.

Akademisk karriär 

Vägen för att göra akademisk karriär kan vara rak, men ofta är den ganska krokig. Det är sällan som det bara finns en väg att gå. Vid Lunds universitet kan karriärvägarna skilja sig mellan de olika fakulteterna.  

Den akademiska karriärens fyra faser

Inom EU delar man upp de akademiska karriärvägarna i fyra faser. Du kan läsa mer om de olika faserna genom att klicka på rubrikerna i listan nedan. 

Vid Lunds universitet strävar man efter att erbjuda en fyraårig doktorandanställning (anställningen är ibland upp till fem år vid omfattande institutionstjänstgöring exempelvis inom undervisning). Flertalet doktorander lämnar sedan akademin för anställning i privat eller offentlig sektor.  

Om du är anställd hos en annan arbetsgivare kan du fortfarande genomföra en forskarutbildning genom en överenskommelse mellan Lunds universitet och din arbetsgivare. Du blir då en så kallad industridoktorand. Som industridoktorand är du inte anställd vid Lunds universitet utan omfattas i stället av din arbetsgivares anställningsvillkor.

Vid Lunds universitet finns två olika formella meriteringsanställningar. En två- till treårig postdoktorsanställning och en fyra- till sexårig anställning som biträdande universitetslektor. Båda anställningarna söks i öppen konkurrens. 

Inom meriteringsanställningarna är syftet att meritera sig såväl inom utbildning som forskning.

Postdoktoranställning

I denna anställning ska du huvudsakligen fokusera på utveckling inom forskning. Den pedagogiska utvecklingen kan dock vara lika viktig för en senare karriär, särskilt inom akademin.

Under meriteringsfasen förekommer ofta en period med en eller flera så kallade postdoktorsanställningar vid universitet både i Sverige och i utlandet.  Detta görs för att kunna stå sig i konkurrensen för en vidare akademisk karriär. Nätverkande genom arbete vid andra lärosäten och samlade erfarenheter är värdefulla för den fortsatta akademiska karriären. Andra sätt att meritera sig på kan vara att söka en (tidsbegränsad) anställning som forskare/motsvarande, eller att arbeta inom näringslivet eller ideellt. Den här perioden kan av vissa upplevas som osäker och otrygg, men också utvecklande. Längden på meriteringsfasen varierar beroende på forskarämne och konkurrens om arbetstillfälle. Ibland kallas perioden ”det postdoktorala molnet”. 

Biträdande universitetslektor

Som biträdande universitetslektor har du en tidsbegränsad meriteringsanställning med rätt att prövas för en tillsvidareanställning som universitetslektor. Denna karriärväg benämns ibland som "tenure track". Det är vanligt, särskilt inom ämnesområdena medicin, teknik och naturvetenskap, att en anställning som biträdande universitetslektor föregåtts av en eller flera postdoktorsanställningar utanför lärosätet. 

Universitetslektor

Som universitetslektor vid Lunds universitet finns förutsättningar att ägna tid åt både forskning, undervisning och samverkan. Som universitetslektor har du normalt en tillsvidareanställning och tar ofta ett stort ansvar för att sammanfläta utbildning och forskning. Anställningar som universitetslektorer utlyses i öppen konkurrens, men kan även erbjudas en biträdande universitetslektor som ansökt om befordran (så kallat tenure track).

Forskare

I den tredje fasen återfinns också etablerade forskare. En forskare finansieras ofta och till övervägande del av externa medel vilket medför en mer otrygg anställning och en mer begränsad möjlighet till pedagogisk meritering. En forskaranställning är inte en läraranställning vid Lunds universitet, vilket innebär att en forskare inte får examinera studenter och kan inte ansöka om befordran till professor. En professorsanställning får alltid sökas i öppen konkurrens. Lunds universitet har bland annat mot denna bakgrund som mål att reducera antalet forskaranställningar. 

Den sista och fjärde fasen i karriärvägen är professorsanställningen. När du nått denna fas är du en forskarledare eller ledande specialist inom ditt ämne såväl forsknings- som undervisningsmässigt. 

Vid Lunds universitet är professorsanställningen den främsta läraranställningen och består av en tillsvidareanställning som i normalfallet utlyses i öppen konkurrens. Vid Lunds universitet kan även en universitetslektor erhålla en professorsanställning i de fall aktuell fakultet bedömer att det finns strategiska förutsättningar för en befordran, vid vissa fakulteter är möjligheten att befordras dock mycket begränsad.

Kontakt

Kristine Widlund
Jurist
+46 46 222 47 86
kristine [dot] widlund [at] hr [dot] lu [dot] se