Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ärendehantering

Handläggarhandboken

Handläggarhandboken vänder sig i första hand till dig som är handläggare inom den universitetsgemensamma förvaltningen. Den visar på ett överskådligt sätt hur ärendeprocessen ser ut och vilka olika delar den består av.

Här hittar du Handläggarhandboken (PDF 176 kB, ny flik)

Handboken gör inte anspråk på att vara allomfattande, utan är snarare att betrakta som ett stöd och en vägledning där du som handläggare kan få en överblick över ärendeprocessen men där du också kan gå in och titta när du behöver veta något särskilt om en specifik del.

Remisshantering

Dagligen hanteras ett antal remisser inom universitetet. Det kan t ex röra sig om:

  • remisser som är externt inkomna, t ex från departement, annan myndighet eller organisation,
  • förslag av övergripande karaktär som tagits fram inom förvaltningen och som fakulteter och andra ska ges möjlighet att lämna synpunkter på innan beslut fattas.

För hantering av externt inkomna remisser vid Lunds universitet finns ett PM som vänder sig till dig som är handläggare såväl inom fakulteterna som inom den universitetsgemensamma förvaltningen:

PM om hantering av externt inkomna remisser vid Lunds universitet (PDF 43 kB, ny flik)

Som hjälp vid utformning av yttranden finns Statsrådsberedningens PM Svara på remiss - hur och varför, som vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet:

Läs Statsrådsberedningens PM Svara på remiss – hur och varför på Regeringskansliets webbplats (PDF 243 kB, ny flik)

Stödmaterial för remisshantering

Nedan hittar du stödmaterial för hantering av remisser vid Lunds universitet, som vänder sig främst till dig som är handläggare inom universitetsgemensam förvaltning:

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
046-222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anna[dot]akesson[at]rektor[dot]lu[dot]se) 

Carina Wickberg
Utredare
046-222 44 90
carina [dot] wickberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (carina[dot]wickberg[at]rektor[dot]lu[dot]se)