Medel för lika villkor

Lunds universitet vill stimulera arbetet för lika villkor på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Finansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön är återkommande, medan inbjudan att söka medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor är en ny satsning som förväntas återkomma årligen.

Finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön

Jämställdhetssatsningen med finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön, som vetenskaplig och pedagogisk förebild inom sitt område, kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. Varje år avsätter universitetet medel för ändamålet.

Sista dag för ansökan är 29 januari 2021 och nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2021.

Medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet

Universitetet avsätter medel för att stimulera arbetet för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering på Lunds universitet. Medlen ska stimulera ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete för lika villkor och jämställdhet inom ramen för det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering (SFAD), i enlighet med diskrimineringslagen.

Universitetet bjuder varje år in universitetets verksamheter, medarbetare och studenter att ansöka om medel för insatser med syftet att förebygga diskriminering, främja lika villkor och jämställdhet.

Sista dag för ansökan är 29 januari 2021 och nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2021.

Frågor?

Har du frågor om ansökningarna besvaras dessa gärna av personalkonsult Lena Lindell eller samordnare Hanna Björklund, administrativa stöd i Rådet för jämställdhet och likabehandling.

Kontakt: jol [at] hr [dot] lu [dot] se