Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel för lika villkor

Lunds universitet vill stimulera arbetet för lika villkor på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Detta görs genom inbjudan till finansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön och inbjudan att söka medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor.

Finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön

Jämställdhetssatsningen med finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön, som vetenskaplig och pedagogisk förebild inom sitt område, kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. Varje år avsätter universitetet medel för ändamålet.

Ansökningar till gästprofessorer är stängd för denna gång. Nästa ansökningstillfälle öppnas i november 2023, under förutsättning att universitetsstyrelsen avsätter ytterligare medel för ändamålet.

Medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet

Universitetet avsätter medel för att stimulera arbetet för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering på Lunds universitet. Medlen ska stimulera ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete för lika villkor och jämställdhet inom ramen för det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering (SFAD), i enlighet med diskrimineringslagen.

Universitetet bjuder varje år in universitetets verksamheter, medarbetare och studenter att ansöka om medel för insatser med syftet att förebygga diskriminering, främja lika villkor och jämställdhet.

Ansökningar till medel för insatser för lika villkor är stängd för denna gång. Nästa ansökningstillfälle öppnas i november 2023, under förutsättning att universitetsstyrelsen avsätter ytterligare medel för ändamålet.

Kontakt

Personalkonsult Ellen Karlsson (administrativt stöd i rådet) 
radetjol [at] hr [dot] lu [dot] se

Ledamöter och representanter i rådet för jämställdhet och lika villkor samt personer i arbetsgruppen för expertkunskap