Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel för lika villkor

Lunds universitet vill stimulera arbetet för lika villkor på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Finansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön är återkommande, medan inbjudan att söka medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor är en ny satsning som förväntas återkomma årligen.

Finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön

Jämställdhetssatsningen med finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön, som vetenskaplig och pedagogisk förebild inom sitt område, kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. Varje år avsätter universitetet medel för ändamålet.

Sista dag för ansökan var den 29 januari 2021. Nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2021, med sista ansökningsdag i januari 2022.

Tidigare inbjudan till ansökan om medel för finansiering av gästprofessor av underrerpresenterat kön (PDF, ny flik) 

Tidigare blankett för ansökan om medel för finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön (Word, ny flik)

Medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet

Universitetet avsätter medel för att stimulera arbetet för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering på Lunds universitet. Medlen ska stimulera ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete för lika villkor och jämställdhet inom ramen för det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering (SFAD), i enlighet med diskrimineringslagen.

Universitetet bjuder varje år in universitetets verksamheter, medarbetare och studenter att ansöka om medel för insatser med syftet att förebygga diskriminering, främja lika villkor och jämställdhet.

Sista dag för ansökan var den 29 januari 2021. Nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2021,med sista ansökningsdag i januari 2022.

Tidigare inbjudan om att söka medel för insatser för lika villkor (PDF, ny flik)

Tidigare blankett för ansökan om medel för insatser för lika villkor (Word, ny flik)

Frågor?

Har du frågor om ansökningarna besvaras dessa gärna av personalkonsult Ellen Karlsson eller samordnare Hanna Björklund, administrativa stöd i Rådet för jämställdhet och lika villkor. 

Kontakt: jol [at] hr [dot] lu [dot] se