Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel för lika villkor

Lunds universitet vill stimulera arbetet för lika villkor på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Finansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön är återkommande, medan inbjudan att söka medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor är en ny satsning som förväntas återkomma årligen.

Finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön

Jämställdhetssatsningen med finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön, som vetenskaplig och pedagogisk förebild inom sitt område, kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. Varje år avsätter universitetet medel för ändamålet.

Sista dag för ansökan är den 31 januari 2022. Nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2022, med sista ansökningsdag i januari 2023.

Ta del av inbjudan till ansökan om medel för finansiering av gästprofessor av underrerpresenterat kön (PDF 272 kB, ny flik) 

Ladda ner och använd blanketten för ansökan om medel för finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön (Word 90 kB, ny flik)

Medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet

Universitetet avsätter medel för att stimulera arbetet för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering på Lunds universitet. Medlen ska stimulera ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete för lika villkor och jämställdhet inom ramen för det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering (SFAD), i enlighet med diskrimineringslagen.

Universitetet bjuder varje år in universitetets verksamheter, medarbetare och studenter att ansöka om medel för insatser med syftet att förebygga diskriminering, främja lika villkor och jämställdhet.

Sista dag för ansökan var den 31 januari 2022. Nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2022,med sista ansökningsdag i januari 2023.

Ta del av inbjudan om att söka medel för insatser för lika villkor (PDF 282 kB, ny flik)

Ladda ner och använd blanketten för ansökan om medel för insatser för lika villkor (Word 174 kB, ny flik)

Kontakt

Ellen Karlsson, personalkonsult 
Hanna Björklund, samordnare
(administrativa stöd i rådet för jämställdhet och lika villkor) 
radetjol [at] hr [dot] lu [dot] se

Ledamöter och representanter i rådet för jämställdhet och lika villkor samt personer som ingår i arbetsgruppen för expertkunskap

Relaterad information