Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här får du veta hur det fungerar med din löneutbetalning. Du får även veta vad som gäller vid lönesamtal och vilka de lönepåverkande faktorerna är. All lönehantering och löneutbetalningar sköts av Statens servicecenter (SSC). Användarmanualer för Primula hittar du i SSC:s portal.

Löneutbetalning

Din lön betalas normalt ut den 25:e varje månad. Du ansvarar för att lämna in dina kontouppgifter till utbetalande bank, vilket är Swedbank.

Läs mer om utbetalningen av din lön och hur du anmäler eller ändrar dina löntagaruppgifter

Lönepåverkande faktorer

Vid Lunds universitet finns allmänna lönepåverkande faktorer som gäller alla anställda. Det finns även särskilda lönepåverkande faktorer för lärare samt för teknisk och administrativ personal. För doktorander gäller en särskild lönesättning.

Läs mer om vilka de lönepåverkande faktorerna är och hur det påverkar dig som anställd

Lönerevision

Med lönerevision menas översyn av lönen. När och hur lönerna ska ses över är fastslaget i universitetets centrala ramavtal om löner. 

Läs mer om lönerevisionen och hur den genomförs 

Löneväxling

Enligt de centrala kollektivavtalen kan du som anställd vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det motsvarande beloppet till tjänstepension. Här kan du läsa mer om löneväxling.

Läs mer om löneväxling

Ny bank för löneutbetalningar i maj 2023

Alla anställda behöver se till att ha rätt bankkonto registrerat i Swedbanks kontoregister. Det går att registrera ett konto från vilken svensk bank som helst. 

Registrering av bankkonto behöver ske minst en vecka före utbetalningsdagen. Denna framförhållning gäller oavsett om kontoanmälan sker digitalt i Swedbanks kontoregister eller genom besök på ett av Swedbanks bankkontor.

Läs mer om hur det går till att registrera önskat konto för löneutbetalning

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats