Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönepåverkande faktorer

Vid Lunds universitet använder vi oss av lönepåverkande faktorer istället för lönekriterier. Vilka de lönepåverkande faktorerna är finns fastställt i universitetets lönepolitiska program.

Lönesättningen ska vara resultatinriktad, vilket innebär att den påverkas av dina resultat och dess betydelse för universitetet. Lönesättningen ska dessutom vara individorienterad – det ska löna sig att göra en bättre prestation och utvecklas i arbetet.

Universitetet har fyra övergripande lönepåverkande faktorer, särskilda lönepåverkande faktorer för lärare samt särskilda lönepåverkande faktorer för teknisk och administrativ personal.

Övergripande lönepåverkande faktorer

 • Befattningens svårighetsgrad och ansvar
 • Den enskildes personliga skicklighet
 • Den enskildes betydelse för verksamhetens resultat
 • Marknadskänslighet

Särskilda lönepåverkande faktorer för lärare

Vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet

Graden av vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

 • Egna aktuella forskningsaktiviteter
 • Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning av hög kvalitet
 • Egna, nationellt och internationellt publicerade arbeten och uppdrag
 • Förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig mognad
 • Uppdrag som sakkunnig och fakultetsopponent
 • Deltagande i flervetenskaplig verksamhet
 • Förmåga att upprätthålla och utveckla ämneskunskaper genom kontakt med aktuell forskning
 • Medverkan i nationellt och internationellt forskningssamarbete
 • Gästforskning och undervisning vid andra lärosäten inom och utom landet
 • Ledamotskap av nationella och internationella forskningsorgan

Pedagogisk skicklighet

Graden av pedagogisk skicklighet i fråga om:

 • Förmåga att genomföra, utveckla och leda utbildningar av hög kvalitet
 • Förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet
 • Förmåga att aktivera studenterna till egen inlärning
 • Förmåga till helhetssyn och förnyelse genom olika undervisnings- och utvärderingsformer
 • Utarbetande av läromedel
 • Förmåga som akademisk ledare samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl

Ledningsförmåga

Ledning av verksamhet och personal:

 • Organisering och ledning av forskningsprojekt och forskningsgrupper
 • Ledningsuppdrag eller uppdrag i organ inom högskolan
 • Aktivt deltagande i kvalitetsarbete
 • Medverkan i institutionsgemensamt utvecklingsarbete
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • Förmåga att tillföra verksamheten externa forskningsanslag eller uppdragsutbildning

Särskilda lönepåverkande faktorer för teknisk och administrativ personal

Yrkesskicklighet

 • Breda och aktuella kunskaper inom det egna yrkesområdet
 • Specialistkunskaper inom det egna yrkesområdet

Ansvarstagande

Ansvarstagande, för till exempel verksamhetsresultat och personlig utveckling:

 • Engagemang i svårare och komplexare arbetsuppgifter
 • Kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet

Ledningsförmåga

Ledning av verksamhet och personal:

 • Ledningsuppdrag eller uppdrag i organ inom universitetet
 • Utveckling av kvalitetsarbete såsom IT-tillämpning, internationaliseringsarbete och jämställdhetsarbete
 • Medverkan i institutionsgemensamt utvecklingsområde
 • Initiativkraft och innovativ förmåga
 • Samarbetsförmåga

Läs mer om vår lönepolitik i Lönepolitiskt program för Lunds universitet (PDF - 91 kB, ny flik)

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen