Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vetenskapliga ombud

Som medarbetare vid Lunds universitet har du möjlighet att vända dig till ett vetenskapligt ombud i frågor som rör god forskningssed.

Ett vetenskapligt ombud ska ge oberoende råd och stöd i frågor inom den vetenskapliga verksamheten, exempelvis frågor kring publicering, författaransvar eller forskningssamarbeten. De vetenskapliga ombuden utses av fakulteterna för en treårsperiod.

De vetenskapliga ombuden arbetar aktivt med att sprida kunskap i syfte att främja god forskningssed.

De vetenskapliga ombuden träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, samt diskutera utmaningar och möjligheter. Nätverket rapporterar årligen till Lunds universitets råd för etik och akademisk frihet samt till Rektors ledningsråd.

Kontakt

För allmänna frågor rörande ombudens funktion och arbete:

Jessica Salomonsson Enetoft
Utredare
jessica [dot] salomonsson_enetoft [at] rektor [dot] lu [dot] se (jessica[dot]salomonsson_enetoft[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Kontakt vetenskapliga ombud