Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Webbtillgänglighet

På de här webbsidorna får du en introduktion till vad webbtillgänglighet är och varför det är viktigt att universitetets webbplatser och webbaserade system är tillgängliga för alla. Du hittar även stöd för att skapa tillgängligt innehåll.

Introduktion till webbtillgänglighet

Lunds universitets webbplatser omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Europeiska unionens webbdirektiv), som ställer krav på att både teknik och innehåll ska vara tillgängligt.

Nedan hittar du en kort introduktionsfilm om webbtillgänglighet och varför det är viktigt att våra webbplatser är tillgängliga.

Information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett till exempel funktionsnedsättning.

Statistik

Enligt organisationen Funka räknar man med att cirka 10-20 procent av befolkningen i västvärlden har någon form av funktionsnedsättning. Därtill tillkommer personer som har tillfälliga eller situationsberoende funktionsnedsättningar.

Ibland kan det vara bra att ha siffror på hur många människor som påverkas av tillgänglighetsproblem.

Statistik över antalet personer som påverkas av bristande tillgänglighet - funka.com

Simulera olika användargruppers upplevelse

För att få en bild av hur besökare med olika funktionsnedsättningar upplever din webbplats kan du använda dig av en simulator. Ett exempel på simulator är Funkify, som är ett tillägg du kan installera i webbläsaren Chrome. Med hjälp av Funkify kan du till exempel uppleva din webbplats så som en färgblind person kan uppleva den, eller en person som har dyslexi.

Stöd i ditt webbtillgänglighetsarbete

Vem ansvarar för webbtillgängligheten på Lunds universitet?

Vid Lunds universitet finns uppskattningsvis 1 000 olika webbplatser. Respektive verksamhetsansvarig är ytterst ansvarig för verksamhetens webbplats och för att innehållet är i enlighet med de lagar och regler som finns, till exempel Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), upphovsrätt och tillgänglighet. Det är därmed verksamhetsansvarig som ansvarar för att det finns en tillgänglighetsredogörelse publicerad på den egna webbplatsen.

Kraven på webbtillgänglighet berör många olika roller inom universitetet, till exempel:

  • Chefer
  • Lärare som producerar utbildningsmaterial för webben
  • Utvecklare som kodar webbplatser
  • Ansvariga för system som nås via webben
  • Kommunikatörer som publicerar webbsidor
  • Administratörer som producerar dokument för webben. 

Kontakt

Vid Lunds universitet finns en tillgänglighetsexpert som du kan kontakta genom kontaktformulär eller så kan du i en övergångsperiod fortsatt mejla till:
tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (tillganglighet[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Du kan också gå med i Teams-nätverket för webbpublicister vid Lunds universitet. I nätverket finns en kanal för webbtillgänglighet.

Gå direkt till kanalen för webbtillgänglighet