Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt

Syftet med modulen "Projekt" är att synliggöra hur en forskare eller forskargrupp valt att organisera sig kring ett i tid avgränsat forskningsämne. På denna sida hittar du varför du ska lägga till projekt i LUCRIS och hur du gör.

Därför lägger du till projekt

Genom att lägga till projekt i LUCRIS kan du visa upp din pågående forskning.

Om du får extern finansiering som forskare, kan finansiären kräva att du har en offentlig webbsida om projektet som du uppdaterar regelbundet. När du lägger till ett nytt projekt i LUCRIS, skapas automatiskt en sådan sida på Forskningsportalen som uppfyller dessa krav. Genom LUCRIS kan du sedan knyta andra forskningsgärningar så som forskningsoutput och aktiviteter till projektet. Det är också möjligt att koppla kontraktet till projektet för att visa finansiären på projektsidann.

Projekt du ska lägga till

Du som forskare ska skapa ett projekt i LUCRIS om det är externt finansierat. Du ska även registrera eventuella doktorandprojekt. Andra sorters forskningsprojekt (så som internt finansierade projekt) är frivilligt att registrera om inte fakultetens lokala praxis kräver det.

Definition av projekt

Ett projekt är en avgränsad forskningsverksamhet med en tydlig start- och sluttid. Det kan vara finansierat externt men är inte detsamma som finansiering. Observera att forskargrupper inte räknas som projekt utan som organisatoriska enheter, även om de ofta är delaktiga i projekt.

För mer information om extern finansiering i LUCRIS kan du läsa under kontrakt:

Så här lägger du till projekt

Alla användare i LUCRIS kan skapa projekt. I större samarbetsprojekt är det dock projektledaren, eller den som projektledaren utser, som ser till att projektet skapas.

Det lättaste sättet du skapar ett nytt projekt på är att logga in i LUCRIS och sedan klicka på den gröna knappen ”Lägg till innehåll” (Add content) som dyker upp till höger. Därefter väljer du Projekt och väljer vilken typ av projekt du vill skapa.

Var den gröna knappen för att lägga till nytt innehåller ligger i LUCRIS (bild)

 

Här nedan hittar du både en video och en beskrivning av hur du skapar ett projekt utifrån ett kontrakt:

Video: Skapa projekt utifrån ett kontrakt

 

Beskrivning: Skapa projekt utifrån ett kontrakt

 1. Gå till modulen ”Kontrakt” (Awards).
 2. Klicka på det relevanta kontraktet 
 3. Klicka på pennan i vänstra hörnet för att redigera
 4. Skrolla ner till "Relaterade projekt"
 5. Klicka på knappen ”Skapa projekt baserat på forskningsmedlet” (Create project from award).
 6. Titta igenom informationen i det blivande projektet och ändra efter behov
 7. Klicka på "Spara" när du känner dig klar

Du hittar dina redan inlagda projekt genom att logga in i LUCRIS och skrolla ner på din sida. Du kan även gå till huvudnavigeringen i toppen av sidan. Klicka i så fall på pilen bredvid texten ”Personlig” och välj Projekt.

Om du inte har rättighet att ändra i ett projekt kan du kontakta supporten.

Video: Fyll i information om ett projekt

 

Beskrivning: Fyll i information om ett projekt

 1. Logga in i LUCRIS
 2. Klicka på projektet
 3. Klicka på den lilla pennan uppe till vänster för att redigera
 4. Se över fälten och se till att fylla i dem så noggrant och korrekt som möjligt
 5. Koppla till evenutella forskningsoutput, projekt, kontrakt osv.
 6. Lägg till Nyckelord som UKÄ, och Globala mål om något är relevant.
 7. Glöm inte att spara när du är klar

Skapa ett doktorandprojekt

Här nedan hittar du information om hur du skapar ett doktorandprojekt i LUCRIS.

En video om hur du skapar ett avhandlingsprojekt i LUCRIS.

 

Typer av projekt

I LUCRIS finns följande huvudklassificeringar i projekt:

 • Forskning (Research)
 • Uppdragsforskning (Commissioned research)
 • Avhandling (Dissertation)
  Notera att avhandlingsprojektet är något annat än själva avhandlingen (vilken ska registreras under forskningsoutput). Avhandlingsprojektet syftar till att koppla samman hela avhandlingsperioden och blir en bas där man kan visa fram de aktiviteter och forskningsoutput som skapas längs med vägen.
 • Nätverk (Network)
  Det finns vissa sorters projekt som är mer som organisatoriska arrangemang, men som kanske ändå inte platsar naturligt under som LU-intern organisatorisk enhet. Det kan t ex gälla nationella strukturer eller mer informella interna grupperingar. För dessa kan projekt av typen nätverk användas.
 • Övrigt (Other)

När man lägger till en medarbetare inom Lunds universitet till ett projekt meddelas denna att projektet har skapats. Meddelande går dock inte ut till externa medlemmar som lagts till ett projekt.
Externa personer som läggs till på ett projekt måste ge sitt samtycke till detta..

Projekt i Forskningsportalen

Det finns inget granskningsförfarande för projekt så ditt projekt blir synligt i Forskningsportalen en kort stund efter det att du lagt till det.

Vanliga frågor och svar om projekt

Nedan hittar du våra vanliga frågor och svar om projekt och även lite om forskargrupper.

I den här filmen förklarar vi hur du kontrollerar SDG:er på forskningsoutput, personliga profilen och projekt.

Tyvärr går det inte att lägga till bilder på projekt i denna stund. Vi som arbetar med LUCRIS är medvetna om att önskemålet finns och därför jobbar vi aktivt med att lösa detta önskemål. Som det ser ut nu kommer det bli möjligt att lägga till bilder på projekt när den nya forskningsportalen introduceras någon gång under 2024.

För ett forskningsprojekt bygger återrapporteringen mycket på att du aktivt uppdaterar projektets information samt att du använder funktionen i LUCRIS som kallas 'relationer'. Detta gör du genom att du vid varje relevant registrering av information i LUCRIS ser till att det finns en relation till projektet. Notera att projektrelationer inte kommer till automatiskt som exempelvis affilieringar till en forskargrupp gör.

Projektet får en egen sida i forskningsportalen och till den kopplas varje post som fått en relation till projektet.

Video om hur du fyller i fälten och håller ett projekt uppdaterat:

Forskargrupper i LUCRIS ska representera hur vi är organiserade internt vid Lunds universitet, dessa finns eller upprättas därför i Lucat. Projekt i LUCRIS ska representera vilken forskning som bedrivs vid Lunds universitet, dessa läggs in i LUCRIS.

Forskargrupper som läggs till i Lucat administreras via Lucat (är synkade). Benämningen på forskargruppen ska vara förklarande. Om du som forskargruppsledare önskar att ditt namn ska ingå i benämningen, läggs detta i så fall alltid sist och inom parentes. När forskare i forskargruppen sedan lägger till annat material i LUCRIS, exempelvis en publikation, kan forskaren ange om det tillagda materialet har anknytning till forskargruppen.

OBS! Forskargrupper kan enbart innehålla interna personer

Fakulteterna har kommit överens om en gemensam miniminivå för inläggning av information i LUCRIS. Enligt miniminivån ska alla externt finansierade forskningsprojekt samt avhandlingsprojekt finnas representerade i LUCRIS. Övriga projekt kan läggas till enligt fakulteternas lokala riktlinjer. Finansieringen för ett projekt anges genom att knyta till ett eller flera kontrakt till projektet.

Fråga: Jag är med i ett internationellt nätverk eller en organisation men det verkar lite överdrivet att skapa ett projekt av nätverkstyp av det. Finns det något annat sätt att bara ange att jag är med?


Svar: Då kan du lägga till det som en aktivitet av typen "Medverkan i extern forskningsorganisation/forskningsnätverk" (External academic engagement” - "Membership of external  research organisation). Detta kan användas där syftet inte är att beskriva själva nätverket, utan bara personens deltagande.

Hitta forskningskontraktet i LUCRIS ”Kontrakt" (Awards), öppna det och under relationer finns en rubrik som heter "Relaterade projekt". Klicka på knappen ”Skapa projekt baserat på kontraktet” (Create a project based on this award).

Illustration av hur skapar projekt från kontrakt (bild)

Välj sedan vilken information som ska följa med och skapa projektet. Sedan är det bara att fylla projektet med fler deltagare, forskningsoutput etcetera. Kom ihåg att dubbelkolla så att synligheten är satt till "Allmänt tillgänglig" längst ner. Så fort projektet är sparat är det synligt i Forskningsportalen.

Hur du skapar projekt från ett kontrakt (Öppnas i nytt fönster)

Klassificeringar

Projekttyp

Välj mellan:

 • Forskning
 • Uppdragsforskning
 • Avhandling
 • Nätverk
 • Övrigt

Aktivitetens karaktär (Nature of activity type): Välj bland följande (en eller fler kan väljas):

 • Tvärvetenskaplig forskning (Interdisciplinary research)
 • Internationellt samarbete (International collaboration)
 • Nationellt samarbete (National collaboration)
 • Samarbete med industri (Collaboration with industry)
 • Samarbete med kommuner och landsting (Collaboration with municipalities and county councils) 
 • Samarbete med skolor (Collaboration with schools)
 • Internt samarbete (LU) (Internal collaboration (LU))
 • Forskning i universitetssjukvården (Clinical research) 
 • Konstnärlig forskning (Artistic research)
 • Undervisning (Teaching)
 • Individuellt forskningsprojekt (Individual research project)

Identifikation

 • Titel: Lägg till titel både på Svenska och engelska om möjligt. Språk växlar du i övre vänstra hörnet, alternativt klickar du på Translation i vänstermenyn. 
 • Akronym
 • Beskrivning: Kortare projektbeskrivning, max 400 tecken, helst på både svenska och engelska, med målgrupp forskarsamfundet.
 • Populärvetenskaplig beskrivning (Layman's description): Kortare populärvetenskaplig beskrivning, helst på både svenska och engelska.

Deltagare (Participants) 

Interna eller externa personer/organisationer (Participants/ Collaborator).

OBS! Externa personer som läggs till på ett projekt måste ge sitt samtycke till detta. Om en person läggs till, följer även information om vilka organisationer denne är kopplad till med. Icke relevanta organisationskopplingar måste bockas ur. Varje person som läggs till måste få en roll tilldelad i projektet:

 • Forskningsledare (PI)  (primary investigator)
 • CoI - (co-investigator, project participant:) forskare, projektmedlem
 • Forskare (Researcher)
 • Projektkommunikatör (Project communication officer)
 • Projektkoordinator (Project coordinator)
 • Administratör (Administrator)

Hanterande / granskande organisation (Managing unit)

Här kan du välja mellan de enheter som du är kopplad till i Lucat.

Samarbetspartner (Collaborative partners) 

Klicka för ”Ja” om detta är ett samarbetsprojekt, då kommer organisationerna under Deltagare ovan dyka upp.

Du kan redigera listan om du vill. Sök fram samarbetspartner/organisation under ”Lägg till samarbetspartner” (Add collaborator), om de inte finns med i databasen kan du lägga till en ny genom att klicka Skapa extern organisation (Create new). Organisationer ska läggas till enligt formen "Typ” (universitet eller dylikt), ”Land", samt överliggande enhet på organisation det vill säga en institution på Köpenhamns universitet registreras under Copenhagen University, Denmark. OBS! En av samarbetspartnerna måste markeras som ”Lead”.

Livscykel (Life cycle)

Start- och slutdatum för projektet. Slutdatum kan lämnas tomt om så önskas.

 • Förkortat (Curtailed): Om projektet avslutats i förtid kryssas detta i här.

Filer och länkar (Files and access)

Lägg till dokument: möjlighet att t ex. lägga till längre projektbeskrivning - den vetenskapliga presentationen av projektet kan bifogas som pdf, t ex den som är inskickad till finansiären.

Lägg till länk: Länka till eventuell projektwebbplats utanför LUCRIS.

Relationer 

I den följande delen i formuläret fyller du i kopplingar till publikationer, aktiviteter, kontrakt, huvudprojekt etcetera. Notera att publikationer som är skrivna (enbart) av externa författare som ingår i ett projekt vid Lunds universitet inte kan läggas in i LUCRIS.

Nyckelord (Keywords) 

Klassificering enligt UKÄ och fria ämnesord.

Synlighet

Innan du sparar måste du se att synlighetsnivån är satt till "Allmänt tillgänglig – Inga restriktioner". Om inte - ändra!

Illustration av var man justerar synligheten på en person profil i Forskningsportalen (Bild)

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se