Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riskbruk och skadligt bruk av till exempel alkohol, andra droger och spel

På denna sida finns information och stöd gällande riskbruk och skadligt bruk av till exempel alkohol, andra droger och spel.

Innehåll på sidan:


Inledning

Riskbruk och skadligt bruk kan utöver alkohol, droger och spel till exempel handla om shopping, sex, sociala medier, överdriven träning och andra beroendeframkallande aktiviteter.

Lunds universitet strävar efter att ha en arbetsmiljö som är fri från riskbruk och skadligt bruk. Om du har ett riskbruk eller ett skadligt bruk ska du erbjudas stöd och hjälp. Ser du som anställd att en kollega behöver stöd för sitt riskbruk eller skadliga bruk ska du tala om det för er chef. Du ska alltid kunna välja alkoholfritt alternativ, utan att bli ifrågasatt eller utpekad.

Du får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger när du arbetar. Lunds universitet har nolltolerans mot all otillåten och olaglig hantering och användning av droger hos anställda.

Vad du gör på din fritid är upp till dig, så länge det inte är olagligt, eller påverkar säkerhet och trivsel på din arbetsplats eller din förmåga att utföra arbetet. Vad du gör på fritiden får inte heller skada förtroendet mellan dig och din arbetsgivare eller skada Lunds universitets anseende. 

Ju tidigare en person med riskbruk eller skadligt bruk uppmärksammas och ges stöd av sin chef, desto större är möjligheterna för hen att komma till rätta med problemet och kunna fortsätta jobba.

Testa dina alkoholvanor anonymt på webben 

Om du har funderingar kring dina egna alkoholvanor kan du göra Företagshälsovårdens anonyma test på webben. Du kan testa om du dricker för mycket och få tips och råd om hur du kan ändra dina alkoholvanor. 

Testa dina alkoholvanor genom Företagshälsovårdens anonyma självskattningstest på alexit.se

Om du har problem med riskbruk eller skadligt bruk

Om du upplever att du har problem med riskbruk eller skadligt bruk kan du få stöd och hjälp av din arbetsgivare. Du kan alltid vända dig till din chef. Din chef har ett ansvar att se till att du får stöd och hjälp.

Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef kan du också vända dig till en HR-partner i din verksamhet, till ditt fackliga ombud eller till doktorandombudsmannen. 

Ytterligare stöd kan du få genom att kontakta: 

 • Företagshälsovården 
 • 1177 Vårdguiden (1177.se)
 • AA Anonyma Alkoholister (aa.se)

Genom din chef kan du få  hjälp med att göra en plan för stödinsatser och eventuell behandling i samråd med Företagshälsovården. 

Det är alltid din chef som ansvarar för att det sker en utredning samt att anpassning av arbetet och rehabiliteringsåtgärder sätts in och följs upp. Det är alltid du som ansvarar för att vara aktiv i din arbetsanpassning och rehabilitering. 

Om du är orolig för en arbetskamrat

Om du är orolig för att en arbetskamrat har problem med riskbruk eller skadligt bruk ska du kontakta din närmaste chef. Du hjälper inte personen med problem genom att du inte säger något. Att lägga sig i och ifrågasätta i de här sammanhangen är att bry sig om. Med din hjälp kan en chef som känner oro för en anställds hälsa ta upp detta med hen i ett omtankesamtal. 

Exempel på tecken på riskbruk och skadligt bruk kan vara 

 • nedgång i arbetsprestation 
 • obalanserat uppträdande 
 • svårighet att passa arbetstider 
 • trötthet och koncentrationssvårigheter
 • minskat intresse för klädsel och personlig hygien 
 • luktar alkohol 
 • gör bort sig på personalfester 
 • upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till helger och semestrar 
 • semesterdagar, tjänstledighet och arbete hemifrån som tas ut utan förvarning 
 • ekonomiska problem, ber om att få låna pengar av kollegorna. 

Vill du veta mer om riskbruk och skadligt bruk?

I Kompetensportalen finns kurser och föreläsningar gällande skadligt bruk som riktar sig till chefer, HR och anställda. Se länkar i högerkolumnen.

Definitioner – riskbruk och skadligt bruk

Riskbruk och skadligt bruk kan utöver alkohol, droger och spel exempelvis handla om shopping, sex, sociala medier, överdriven träning och andra beroendeframkallande aktiviteter.

Läs mer nedan:

När man exempelvis dricker alkohol eller spelar utan att få skador eller negativa konsekvenser, varken fysiska, psykiska, ekonomiska eller sociala. Hit räknas inte bruk av droger. All icke medicinskt motiverad konsumtion av droger betraktas som otillåten och olaglig.

Till exempel alkoholkonsumtion eller spelande som riskerar att utvecklas till skadligt bruk eller beroende om det fortsätter över tid. Ett riskbruk av alkohol kan exempelvis orsaka olyckor, ångest, konflikter, högt blodtryck, cancer och problem med mage och sömn.

Ett beteende som ger negativa konsekvenser/är skadligt för hälsan, sociala relationer och/eller påverkar ekonomin negativt för en individ, organisation eller samhälle (WHO:s definition).

Medicinsk diagnos som innebär att problemen är så allvarliga att det kan vara ett kliniskt beroende. Ett substansberoende innebär att vara beroende av till exempel alkohol, narkotika eller läkemedel. 

Spel om pengar och dataspelsberoende klassas också som beroendesjukdomar.

Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du dig för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning.

Företagshälsovården arbetar för friska, välfungerande och trivsamma arbetsplatser och finns till hands för dig som anställd och/eller doktorand.


+46 46 222 32 80

Läs mer om Företagshälsovården

Föreläsning om riskbruk och skadligt bruk

Inspelad föreläsning om skadligt bruk (Kompetensportalen)

1h 45 min, på svenska.

Innehåll:

 • Tecken på riskbruk och skadligt bruk.
 • Vilket ansvar chef och anställda har.
 • Lunds universitets riktlinjer och rutiner.

Föreläsare: Katarina Hallenborg (Feelgood, Skadligt bruk), Eva Örnling (Företagshälsovården), Caroline Amarelle och Anna Leo (sektionen HR).