Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för både medarbetare, studenter och besökare. För att uppnå detta krävs det att både medarbetare och studenter följer de säkerhetsrutiner som gäller. På dessa sidor hittar du säkerhetsrelaterad information som är relevant för dig som arbetar vid universitetet.

Om något händer

Via länken hittar du larmnummer och andra viktiga telefonnummer om det skulle inträffa något oförutsett. Här kan du också rapportera en händelse. En händelse kan vara exempelvis obehöriga personer på arbetsplatsen, skadegörelse, inbrott, stöld, hot eller våld.

Om något händer

Viktigt att tänka på

Studera skyltar med utrymningsplaner och orientera dig om var nödutgångar, brandskyddsutrustning och återsamlingsplatser finns.

Lämna inte universitetets eller dina personliga tillhörigheter utan uppsikt.

Passerkort och nycklar är personliga och får inte lånas ut. Spärra genast ditt LU-kort om du förlorar det. Informera din chef om du blir av med nycklar.

Gå till LU-kortets webbplats om du har förlorat ditt LU-kort

Första hjälpen

En utbildning i första hjälpen och HLR kan rädda liv. Via länken kan du läsa om och anmäla dig till den utbildning som erbjuds inom universitetet. Du hittar också information om vad en hjärtsäker arbetsplats innebär. 

Första hjälpen på arbetsplatsen

Hat, hot och risk för våld och utsatthet

Om du blir utsatt för hat, hot eller våld på arbetsplatsen är det viktigt att du vet hur du ska agera. Via länken får du den vägledning du behöver. 

Hat, hot och risk för våld och utsatthet

I händelse av brand

Rädda, varna, släck! Via länken kan du anmäla dig till universitetets brandskyddsutbildning samt läsa om hur du ska agera om det skulle börja brinna. 

Brandskyddsutbildning och hur du ska agera i händelse av brand

Informationssäkerhet

Som universitetsanställd är det viktigt att du har koll på dina dokument och data, i synnerhet när det kommer till känslig information. Via länken kan du läsa mer om universitetets informationssäkerhetsarbete.

Informationssäkerhet på Lunds universitet

Obehöriga på arbetsplatsen

Det händer att obehöriga personer tar sig in i universitetets lokaler. Via länken får du vägledning i hur du bör agera i en sådan situation. 

Obehöriga personer på arbetsplatsen

Stöd i en kris

Vem ska du vända dig till i händelse av kris och vilket stöd kan du få? Via länken hittar du den information du behöver. För dig som chef finns också en vägledning i hur du stödjer dina medarbetare i en krissituation.

Stöd i en kris

Exportkontroll

För att hindra strategiskt känsliga produkter (så kallade PDA) från att hamna i orätta händer genomförs exportkontroll vid Lunds universitet. 

Regelverk och rutiner kring exportkontroll och PDA

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Kontakt säkerhet

Per Nordén
Säkerhetschef
+46 46 222 33 33
per [dot] norden [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ann‐Charlotte Dahlberg
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 35
ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se

Eric Magnusson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 06 94
eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Helena Ilic
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 75 53
helena [dot] ilic [at] bygg [dot] lu [dot] se

Håkan Jönsson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 46
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Robert Collin
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 69 29
robert [dot] collin [at] bygg [dot] lu [dot] se

Kontakt brandskydd

Isabel Hedvall
Brandskyddshandläggare
+46 46 222 37 48
isabel [dot] hedvall [at] bygg [dot] lu [dot] se

Har du frågor om brandskyddet på din arbetsplats? Ta kontakt med den som är brandskyddsansvarig. Fråga din närmaste chef om vem som är brandskyddsansvarig där du arbetar.

Kontakt informationssäkerhet

Ingegerd Wirehed
CISO,
Chief Information Security Officer
informationssakerhet [at] lu [dot] se
+46 761 30 35 66