Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reseräkning

Har du rest i tjänsten? Här finns information om vad du ska tänka på när du ska göra din reseräkning.

Innehåll på sidan:


Registrera din reseräkning snarast efter resans slut

Reseräkning för både inrikes och utrikes tjänsteresor, med tillhörande utlägg, ska alltid göras snarast efter avslutad resa.

Ska vara attesterat senast inom ett år

Det går inte att registrera resor/kvitton i Primula som är daterade äldre än ett år tillbaka i tiden och därför måste ärendet registreras, granskas och attesteras senast inom ett år. Det gäller även privata utlägg som inte är kopplade till någon resa.

Du gör din reseräkning i Primula, under länken Resor/utlägg som finns under Min sida.

Tänk på att välja rätt i Primula:

  • Vid traktamente och eventuella utlägg och/eller milersättning, välj LU Rese inrikes respektive LU Rese utrikes i Primula.
  • Vid enbart utlägg och/eller milersättning (det vill säga inget traktamente), välj LU Enbart utlägg/Milersättning i Primula.

Logga in i Primula med ditt Lucat-id. Vidare instruktioner om hur du gör din reseräkning finns i Primula.

Redovisa moms i din reseräkning

Endast svensk moms får och ska redovisas. Momsen anger du när du registrerar ditt utlägg i din reseräkning i Primula.

Utlägg i annan valuta

Har du haft utlägg i en annan valuta? Ange rätt kurs med tanke på datum för utlägget: Ta uppgifter från ditt kontoutdrag, växlingskvitto eller beräkna det på:

Valutaväxlare på Oandas webbplats

Använder du dig av kontoutdrag eller växlingskvitto ska underlaget bifogas i systemet.

Reseförskott

Har du fått beviljat ett reseförskott av din chef och fått det utbetalat ska det registreras och redovisas i din reseräkning.

Reseförskott utbetalas i undantagsfall, istället rekommenderas ett betalkort med privat betalningsansvar.

Läs mer om betalkort

Kontakta din resegranskare eller närmaste personalfunktion för mer information om utbetalning av reseförskott.

Bifoga till din reseräkning

Till reseräkningen som du gör i Primula ska du bifoga:

  • Konferensprogram/deltagarlista eller annat dokument som styrker att resan är en tjänsteresa.
  • Kvitton för dina utlägg. Bifoga kvitton i original för de utlägg som du begär ersättning för. Tänk på att kontokortsslipar inte gäller som kvitto.
  • Kvitto på logikostnad behöver inte lämnas om nattraktamente begärs.

När du är klar med din reseräkning

När reseräkningen är gjord i Primula skickar du den digitalt till resegranskaren på din arbetsplats (underlag ska alltså inte skickas till sektionen Ekonomi eller sektionen HR). Kontakta din närmaste chef ifall du är osäker på vem som är din resegranskare.  

  • Finns det kvitto som ska redovisas, skriv ut och lämna reseräkningen tillsammans med originalkvitton och program/inbjudan vid representation eller resa, till din resegranskare. Efter granskning lämnar din resegranskare utskriften tillsammans med originalkvitton till attestanten för attest. Reseräkningen tas därefter om hand enligt dokumenthanteringsplanen.
  • Reseräkningen behöver ej skrivas under utom i de fall det finns andra rutiner vid din institution/motsvarande.
  • Finns det inga kvitton så behövs ingen utskrift.

Traktamente

Vid inrikes och utrikes tjänsteresa och förrättning har du rätt till resekostnadsersättning och traktamente.

Tänk på Skatteverkets regler vid vistelse i flera länder under samma dag.

Läs mer på sidan om resekostnadsersättning, traktamente och kostförmån

Ersättningen får du via den reseräkning som du gör efter avslutad tjänsteresa.

Läs mer Traktamente, kostförmån, resekostnadsersättning och måltidsavdrag

Kontakt

Vid frågor, kontakta din resegranskare, din verksamhets HR-funktion eller din närmaste chef.  

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats