Traktamente och kostförmån

Vid inrikes och utrikes tjänsteresa och förrättning har du rätt till resekostnadsersättning och traktamente.

Ersättningen får du via den reseräkning som du alltid ska skriva efter avslutad tjänsteresa. Reseräkningen gör du i Primula Res.

Läs mer om reseräkning

Resekostnadsersättning

Om du har behövt köra med egen bil vid resa i tjänsten kan du få resekostandsersättning i form av milersättning.

Du får också ersättning för utlägg av andra transporter vid tjänsteresan, som till exempel lokalbuss eller taxi som inte gick att boka i förväg via resebyrån.

Traktamente

Vid tjänsteresa som medför övernattning utom bostaden får du även ersättning för ökade levnadskostnader (logi, måltider och småutgifter), så kallat traktamente.

Storleken på traktamentet är olika, beroende på bland annat om resan varat en eller flera dagar.

Måltidsavdrag

Om du får fria måltider under tjänsteresa ska traktamentet minskas (måltidsavdrag).

Undantag

Fri kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan.

Kostförmån

Fria måltider under tjänstresa är i regel en skattepliktig förmån oavsett om det är Lunds universitet eller någon annan som betalar. Det räcker att förmånen har sin grund i anställningen.

Undantag

  • Fri kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan. 
  • Fri frukost på hotell då frukosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen. 
  • Fri kost vid extern och intern representation.

Arbetstid under tjänsteresa

Anställda med flextid: 

  • Normtidsmåttet gäller, det vill säga vanligtvis 8 timmar för varje helgfri måndag-fredag. 
  • Restid utanför normtiden får inte tillgodoräknas som arbetstid. 
  • Arbetstid på förrättningsstället utöver normtiden får normalt tillgodoräknas. En förutsättning är att du och din chef är överens om att denna tid ska betraktas som arbetstid.