Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Driftstopp i Primula 

Statens servicecenters underleverantör av Primula, TietoEvry, utsattes i slutet av januari 2024 för en omfattande IT-attack. För Lunds universitet innebar det att Primula inte gick att nå under ungefär två veckor. Information om driftstoppet och dess konsekvenser uppdateras löpande här.


Uppdaterat 6 mars kl 09:50

Information till registrerade i lönesystemet Primula — med anledning av personuppgiftsincident i samband med utpressningsattack mot Tietoevry 

Den slutliga rapporten från Tietoevry, den leverantör som via Statens servicecenter (SSC) tillhandahåller Primula för Lunds universitet, beskriver att det inte finns något som tyder på att personuppgifter eller annan data har extraherats från Primula eller blivit tillgängliga för obehöriga under det driftstopp som orsakades av en utpressningsattack. Incidenten innebar att anställda och uppdragstagare vid LU inte hade tillgång till Primula och därför klassas incidenten som en personuppgiftsincident.

Lunds universitet har bedömt att incidenten inte innebär en hög risk för anställda och uppdragstagare. 

Eftersom personuppgifter i Primula var oåtkomliga under driftstoppet anmälde universitetet även en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY har fattat beslut att inte vidta några åtgärder. 

Personuppgifter i Primula

I Primula hanteras följande personuppgifter om nuvarande eller tidigare anställda vid Lunds universitet:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Lön
 • Anställningsuppgifter
 • Ledigheter
 • Frånvaro 
 • Svenska och utländska uppdragstagare (exempelvis sakkunniga)
 • De som får ersättning via timlön eller ersättning för resor och utlägg
 • Av anställda angivna barn (vid registrering av tillfällig föräldrapenning/VAB)

Ytterligare information

Vill du veta mer om vad som gäller vid personuppgiftsincidenter? Läs mer på nedanstående sida

Hur du hanterar en personuppgiftsincident | Medarbetarwebben (lu.se)

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta dataskyddsombud [at] lu [dot] se


Uppdaterat 13 februari kl 10:50

Saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare får sin nya lön i februari – som planerat

I och med att Primula har kommit igång igen så kommer Saco-medlemmar och anställda som är oorganiserade att, som planerat, få sin nya lön (retroaktivt från lönerevisionsdatumet 1 oktober 2023) utbetald i februari.


Uppdaterat 7 februari kl 09:15

Sista ansökningsdag för 2023 års friskvårdsersättning: 29 februari 2024 

Tänk på att du inte längre ska skicka in dina originalkvitton i pappersformat, utan bifoga kvittona digitalt (inskannade, ej fotograferade) när du registrerar din ansökan om ersättning i Primula. Du behöver dock kunna visa upp kvittona i pappersformat i tre månader efter att du har fått ditt ärende beviljat i Primula.


Uppdaterat 6 februari kl 16:50

Januari månads lönespecifikation

Lönespecifikationer för januarilönen 2024 kommer att skickas ut i Kivra och Min Myndighetspost eller liknande inom de närmaste dagarna.


Uppdaterat 5 februari kl 16:55

Uppgradering av Primula 5/2 kl 20-22 – systemet inte tillgängligt, periodvis

Statens servicecenter (SSC) har meddelat att det kommer att ske en uppgradering av Primula ikväll (5 februari) med start kl 20.00. Uppgraderingen beräknas vara klar klockan 22.00. Systemet kommer periodvis inte vara tillgängligt inom de angivna tidsramarna.


Uppdaterat 2 februari kl 15:25

Nu är Primula i gång – detta behöver du göra för att få rätt lön i februari

LU har nu fått tillgång till Primula och kommer under fredagseftermiddagen att öppna upp möjligheten att registrera ärenden. 

Att tänka på: 

 • Registrera enbart ärenden som påverkar löneutbetalningen i februari – till exempel sjuk-, frisk- och VAB-rapportering, semester och ledigheter. Detta gäller även ärenden i SSC Portalen. Lägg in dina ärenden skyndsamt. 
 • Tänk på att ärendet behöver handläggas av flera personer efter dig, till exempel din chef. Kontakta din närmaste chef/HR-funktion för mer information.

Inga tecken på personuppgiftsläckage

TietoEvry, som levererar Primula, har meddelat att de ännu inte sett några tecken på personuppgiftsläckage.


Uppdatering 29 januari kl 17:00

Februarilönen kommer att kunna betalas ut

TietoEvry, som levererar Primula till universitetet via Statens Servicecenter (SSC), har meddelat att Primula nu beräknas vara så pass återställt att februarilönen kommer att kunna betalas ut. I förebyggande syfte förbereder SSC sig samtidigt för att aktivera reservlönerutinen, om det mot förmodan skulle behövas. 


Uppdatering 29 januari kl 17:00

Sista ansökningsdag för 2023 års friskvårdsersättning skjuts upp

Med anledning av det pågående driftstoppet i Primula skjuts sista datum för att ansöka om 2023 års friskvårdsersättning (den 31 januari), upp. Nytt datum meddelas när Primula öppnar igen.


Uppdatering 26 januari kl 15:40

Spara kvitton, använd upphandlad resebyrå och be om att Lunds universitet faktureras

Till följd av driftstoppet i Primula kan utbetalning av ersättning för utlägg, reskostnader med mera dröja. Det är därför viktigt att var och en ansvarar för att spara kvitton etc, för att kunna registrera ärendet i Primula enligt ordinarie rutin så snart Primula fungerar igen.

Tänk också på att 

 • så långt det är möjligt använda upphandlad resebyrå vid bokning av resor, logi etc,
 • be om att Lunds universitet faktureras vid andra typer av utlägg, istället för att du som medarbetare gör ett utlägg. Om du är osäker på fakturaadressen, kontakta din närmaste chef eller se denna sida på lu.se: Ingång för leverantörer | Lunds universitet.

Relaterade länkar:


Uppdatering 26 januari kl 10:35

Universitetet har anmält en personuppgiftsincident med anledning av IT-attacken mot Tietoevry

Det finns en risk att de personuppgifter som behandlats i Primula, i samband med IT-attacken som orsakat driftstoppet i systemet, kommit obehöriga till handa. Lunds universitet har dock ännu inte fått några uppgifter som bekräftar att så skett. 

Eftersom IT-attacken påverkat universitetets tillgång till Primula, och därmed tillgång till personuppgifterna, har universitetet gjort en initial anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


Uppdatering 25 januari kl 16:30

Rapportera Primulaärenden under driftstoppet – så gör du

Under driftstoppet i Primula är det viktigt att vi alla manuellt dokumenterar de ärenden som vi i vanliga fall själva registrerar i Primula. Detta för att uppgifterna ska kunna registreras på rätt sätt i efterhand, när vi åter får tillgång till systemet.

Om du har ett Primulaärende (till exempel sjuk- och friskanmälan, eller ansökan om semester eller ledighet) ska du vända dig direkt till din närmaste chef för att få ärendet beviljat och dokumenterat. 

Sektionen HR har kontinuerlig dialog med nätverket LUHR (verksamheternas HR-chefer/motsvarande) gällande det pågående driftsstoppet och vikten av att manuellt dokumentera lönerelaterade händelser och -ärenden i väntan på att Primula kommer startas upp igen. 


Uppdatering 22 januari kl 16:10

Ingen lönespecifikation via digitala brevlådor

Driftstoppet har inte påverkat ordinarie lönekörning för januari, men inga lönespecifikationer kommer att gå ut via digitala brevlådor (till exempel Min myndighetspost och Kivra).


Publicerat 22 januari kl 10:15

Januarilönen kommer att betalas ut enligt ordinarie rutin 

Enligt information från Statens servicecenter (SSC) så är januarilönen inte påverkad av driftstoppet utan kommer att betalas ut enligt ordinarie rutin.  

Då Primula inte går att nå är det viktigt att varje verksamhet hanterar och dokumenterar inkommande personalärenden (till exempel sjuk- och friskanmälningar) manuellt.  

Överblicka situationen och identifiera konsekvenser

Universitetet arbetar med att överblicka situationen och vad den innebär för oss på Lunds universitet. Universitetet arbetar även för att få en dialog med Statens servicecenter (SSC) om hur och vilka reservrutiner vi behöver aktivera. 

Kan få konsekvenser för andra system och tjänster som använder uppgifter från Primula

Driftsstoppet kan också få konsekvenser för andra system och tjänster som använder uppgifter från Primula. Det gäller bland annat Lucat, Adato, Varbi med flera. Arbete pågår med att identifiera vilka konsekvenserna blir och med att eventuellt hitta reservrutiner.  

Information om driftstoppet och dess konsekvenser kommer löpande att uppdateras här.