Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kultursamverkan

De kulturella verksamheterna vid universiteten blir allt mer uppmärksammade och betydelsefulla världen över. Lunds universitet är inget undantag.

LU är ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor – och odlar förmågan att föreställa sig något bortom det givna. Här förenas vetenskapernas och konstens sätt att uttrycka och adressera globala utmaningar och visa på vägar till förståelse och förmåga att hantera det föränderliga och oväntade. 

Vi vill erbjuda studenter, medarbetare och allmänhet tillgång till kulturella och konstnärliga verksamheter och till de samlingar av historiskt och kulturellt slag som lärosätet förfogar över. Dessa utgör infrastrukturer för såväl utbildning och forskning som för kontakten med allmänheten och samverkan med organisationer och företag. 

”Lunds universitet är en plats där konst och kultur skapas, framförs, diskuteras och forskas i – ett universitet vars hela verksamhet står i fruktbar relation till de konstnärliga perspektiven. Ett universitet som öppnar fönstret mot det okända, mångtydiga, oväntade och outgrundliga, och som skapar utrymme för kreativt utforskande och nya uttryck. Ett universitet med blicken vänd mot världen.”

Delaktighet hos fakulteterna

För att skapa fortsatt delaktighet och förankring uppmuntras och stöds fakulteterna i sitt arbete med att integrera och synliggöra kulturella och konstnärliga perspektiv inom sina verksamheter. Detta sker exempelvis, genom arbetet med profilområdena, utbildningsutveckling, samverkansinitiativen, forskningskommunikation, fakultetssamarbeten, och arbetet med den så kallade kultur-KIC:en (EIT Culture & Creativity). Detta är aktiviteter som sammankopplar konstnärliga och vetenskapliga perspektiv. Mycket arbete pågår redan på fakulteterna inom området och dessa initiativ ska synliggöras och kan tjäna som inspiration för andra medarbetare. 

Strategi för kultursamverkan

Genom Strategi för kultursamverkan har Lunds universitet satt ett särskilt fokus på konst och kultur 2018–2026. Syftet är att fördjupa och bredda utbildning, forskning, innovation och samverkan och att bidra till perspektivförskjutande kunskap, lärande, upplevelser och välbefinnande. Två ledord som står i centrum under 2023–24 är synlighet och integration. De aktiviteter som genomförs ska ytterligare stärka kulturarbetets synlighet och integration med övriga kärnverksamheter.

Strategisk plattform för kulturverksamhet 2023‒24 (PDF 191 kB, ny flik)

Aktivitetsplan

 • Ta fram en kommunikationsplan för 2023–24.
 • Utveckla och samla information, aktiviteter och andra kommunikativa insatser på webben.
 • Tydligt synliggöra infrastrukturerna och de publika verksamheterna på Lunds universitets webb.
 • Konst och kultur ska vara en del av universitetets marknadsföring för bland annat internationella studenter.
 • Skapa ett nätverk för museer, samlingar, arkiv och publika verksamheter där föreståndare/chefer bjuds in för erfarenhetsutbyte och för att diskutera hur verksamheterna kan samarbeta.
 • Arrangera seminarier i gränslandet mellan konst och vetenskap, när det bedöms relevant, med fokus på hur konst och vetenskap integreras.
 • Undersöka möjligheten att utveckla en konstapp (vandring genom universitetets konst och kultur).
 • Utveckla och testa olika format för forskningskommunikation, även i samarbete med externa aktörer.
 • Synliggöra konst och kultur på ett innovativt sätt vid Lunds universitets högtider, program och evenemang.

 • Främja möten mellan konstnärer och forskare för idéutveckling kring konstnärliga och vetenskapliga samarbeten.
 • Stimulera till utveckling av nya kursmoduler som integrerar konstnärliga och vetenskapliga perspektiv och till interdisciplinära kurser med konst-/kulturinslag.
 • Utveckla nya – gärna externfinansierade – koncept för Artists in residence-program.
 • Vidareutveckla objektbaserat lärande, OBL, inom universitetets verksamheter. (OBL bygger på studentcentrerat lärande som främjar en djupare förståelse där flera sinnen aktiveras).

Kontakt

Ann Kristin Wallengren
Vicerektor för kultur och pedagogisk utveckling
046-222 84 76
ann_kristin [dot] wallengren [at] rektor [dot] lu [dot] se (ann_kristin[dot]wallengren[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Louice Cardell Hepp
Kommunikatör
046-222 32 42
louice [dot] cardell_hepp [at] kansliht [dot] lu [dot] se (louice[dot]cardell_hepp[at]kansliht[dot]lu[dot]se)