Bild och film – upphovsrätt och samtycke

När måste du ha skriftliga medgivanden från den du fotograferar eller filmar? När ska du ange fotografens namn i anslutning till en bild? Här hittar du en sammanfattning kring vad som är viktigt att tänka på när du arbetar med bild och film.

Dataskyddsförordningen och samtycke från personer på bild eller i film

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft: Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den heter gemensamt inom EU. Informationen nedan kan förändras efterhand som lagen tolkas. Du kan läsa aktuell information på Datainspektionens webbplats. Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för att Dataskyddsförordningen följs i Sverige. Du kan läsa mer om universitetets riktlinjer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd:

Mer information om vad GDPR innebär:

Rättslig grund    

Från och med att Dataskyddsförordningen trädde i kraft så behöver du en rättslig grund för att få hantera personuppgifter. För bilder och filmer som visar anställda i undervisnings- eller forskningssituationer behöver du inget tillstånd – det ingår i personernas uppdrag att informera om universitetets verksamhet. Detta gäller bara anställda. Du behöver alltid samtycke från studenter, även när du skriver ut deras namn. Mingel- och publikbilder från universitetets egna evenemang behöver du inte heller samtycken för när du publicerar bilderna för att berätta om den specifika händelsen, som en nyhet i syfte att upplysa om universitetets verksamhet. Du behöver inte heller något tillstånd från offentliga personer, till exempel politiker. Denna rättsliga grund heter Uppgift av allmänt intresse.

I vissa fall behöver du skriftligt samtycke från personer som syns på bilder och i filmer. Det gäller när personerna är utbytbara, när det inte är just den specifika personen som vi berättar om, så kallade genrebilder. Då heter den rättsliga grunden Samtycke, och ett skriftligt godkännande krävs för att få spara eller publicera uppgifterna. Om anställda visas upp i genresammanhang krävs också samtycke. Du behöver alltså skriftligt samtycke även från forskare och lärare om du inte nämner deras namn.

Informera alltid om fotografering och filmning

Du måste alltid informera om att du kommer att fotografera och filma på evenemang, till exempel i inbjudan och skyltar vid ingång till evenemanget. Om möjligt bör du också ha foto- och filmfria zoner där man kan sitta om man inte vill vara med på bild. 

Samtyckesblankett som du ska använda när du filmar och fotograferar och samtycke krävs:

Om du ska publicera bilderna i Bild- och mediebanken så måste du skicka samtycket i original till sektion Kommunikation, hämtställe 22. Om du inte ska publicera bilderna i Bild- och mediebanken så arkiverar du istället blanketterna lokalt. Kom ihåg att du måste kunna koppla ihop person, samtycke och bild/bilder som personen är med på. Du kan till exempel spara underskrivna samtycken tillsammans med utskrifter av bilderna. 

Publicering som sker under utgivningsbevis berörs inte av Dataskyddsförordningen.

Sammanfattning

Utgå från syftet med bilden eller filmen istället för bilden/filmen i sig. Om du använder bilden eller filmen för att upplysa om en del av universitetets verksamhet och just de forskarna och lärarna som är med på bilden är väsentliga i sammanhanget behöver du inget skriftligt samtycke. Om personerna däremot är utbytbara och bilden eller filmen används i genresammanhang behöver du skriftligt samtycke. 

Universitetets upphandlade fotografer är införstådda med att Dataskyddsförordningen kan påverka de uppdrag de får av oss. 
Läs mer om våra upphandlade fotografer här 

Upphovsrätt 

Foton och filmer skyddas av upphovsrätten, vilket bland annat innebär att upphovspersonen har rätt att bli omnämnd i anslutning till verket. Rätten gäller i alla sammanhang utom där det är praktiskt eller tekniskt omöjligt och går inte att avtala bort.