Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förändringsarbete (KIA-konsult)

Universitetets interna konsultverksamhet

Står du inför ett förändringsarbete? Du som ledare/ansvarig kan få stöd och hjälp av universitetets interna konsultverksamhet KIA, (Kvalitetsutveckling I Administrationen), som finns på Universitetsledningens stab, avdelning Utveckling.

Detta kan du få hjälp med

Du kan få stöd i förändrings- och utvecklingsarbeten som rör ledning, organisation och administration, till exempel i följande situationer:

  • Verksamheten har vuxit snabbt och stödverksamheten behöver anpassas.
  • Du är ny prefekt/motsvarande och har behov av att se över stödverksamheten 
  • Verksamheten står inför pensionsavgångar eller andra förändringar och behöver se över sin organisation.
  • Verksamheten upplever att stöd, processer eller rutiner inte fungerar optimalt.
  • Verksamheten vill se över utvecklingsmöjligheter eller framtidsscenarier.
  • Verksamheten vill ha stöd i att facilitera framtagande av strategisk plan, verksamhetsplan eller risk- och konsekvensanalys.
  • Det finns behov att att göra en mer övergripande nulägesanalys.

Arbetet startar med att du som chef/ledare tar kontakt med någon i KIA-gruppen. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Vilka kan du få stöd av?

KIA-konsult är universitetets interna konsultstöd i förändringsarbeten inom stödverksamheten i frågor som rör organisation, administration, ledning och styrning. Stödet är främst riktat till institutioner, men även fakulteter och förvaltning omfattas.

Vi som arbetar med detta är ett antal medarbetare på avdelning Utveckling vid Universitetsledningens stab. I del av vår tjänst är vi KIA-konsulter och de uppdrag vi utför sker inom ordinarie ram, det vill säga vi tar inte betalt av våra uppdragsgivare.

Varierande uppdrag inom hela universitetet

Över åren har vi arbetat med samtliga fakulteter och flertalet institutioner, samt stora delar av universitetsförvaltningens sektioner.

Uppdragen är av varierande art och omfattning. Allt från långsiktiga uppdrag som kan löpa över ett år, till korta uppdrag med ett par dagars arbetsinsats. Du kan få stöd med facilitering av workshops, planeringsdagar och liknande, med processkartläggningar och rutingenomgångar och vi kan fungera som bollplank inför och under ett utvecklingsarbete. 

Många uppdragsgivare kommer tillbaka med nya förfrågningar efter något/några år om det uppstår behov av ytterligare stöd.

 

Kontakt

KIA-konsult

Karin Ekborg-Persson
Avdelningschef
+46 46 222 15 39
karin [dot] ekborg-persson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Peter Ahlm
Projektledare
+46 46 222 47 25
peter [dot] ahlm [at] rektor [dot] lu [dot] se

Sara Virkelyst
Projektledare
+46 46 222 09 39
sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se

Susanne Hägerström
Verksamhetscontroller
+46 46 222 70 30
susanne [dot] hagerstrom [at] rektor [dot] lu [dot] se

Åsa Björnram Daniel
Projektledare
+46 46 222 47 35
asa [dot] bjornram_daniel [at] rektor [dot] lu [dot] se