Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förändringsarbete (KIA-konsult)

Universitetets interna konsultverksamhet
Står du inför ett förändringsarbete? Du som ledare/ansvarig kan få stöd och hjälp av universitetets interna konsultverksamhet KIA, (Kvalitetsutveckling I Administrationen), som finns på Universitetsledningens stab, avdelning Utveckling.

Detta kan du få hjälp med

Du kan få stöd i förändrings- och utvecklingsarbeten som rör ledning, organisation och administration, till exempel i följande situationer:

  • Institutionen har vuxit snabbt och stödverksamheten behöver anpassas.
  • Du är ny prefekt/motsvarande inom en verksamhet och har behov av att bättre förstå verksamhetens roll. 
  • Institutionen står inför pensionsavgångar och behöver se över sin verksamhet.
  • Institutionen upplever att stödverksamheten, processer eller rutiner inte fungerar alternativt kan fungera bättre.
  • Institutionen vill se över sin organisation.
  • Verksamheten vill se över utvecklingsmöjligheter, framtidsscenarier eller dyl.
  • Verksamheten vill ha stöd i att facilitera framtagande av strategisk plan, verksamhetsplan, risk- och konsekvensanalys etc
  • Det finns behov att att göra en mer övergripande nulägesanalys på fakultetsnivå tex en översyn av administration på fakultet.

Arbetet startar med att du som prefekt eller motsvarande tar kontakt med någon i KIA-gruppen. Se kontaktuppgifter här intill.

Vad är KIA-konsult?

KIA-konsult är universitetets interna konsultstöd i förändringsarbeten inom stödverksamheten och i frågor som rör organisation, ledning och styrning. Stödet är främst riktat till institutioner, men även fakulteter och förvaltning omfattas.

Vi som arbetar med detta är ett antal medarbetare på avdelning Utveckling vid Universitetsledningens stab. I del av vår tjänst är vi KIA-konsulter och de uppdrag vi utför sker inom ordinarie ram, det vill säga vi tar inte betalt av våra uppdragsgivare.

Varierande uppdrag inom hela universitetet

Över åren har vi arbetat med samtliga fakulteter och flertalet institutioner, samt stora delar av universitetsförvaltningens sektioner.

Uppdragen är av varierande art och omfattning. Allt från långsiktiga uppdrag som kan löpa över ett år, till korta uppdrag med ett par dagars arbetsinsats. Du kan få stöd med facilitering av workshops, planeringsdagar och liknande, med processkartläggningar och rutingenomgångar och vi kan fungera som bollplank inför och under ett utvecklingsarbete. 

Många uppdragsgivare kommer tillbaka med nya förfrågningar efter något/några år när man upplever behov av ytterligare stöd.

 

Sidansvarig:

Kontakt

KIA-konsult

Karin Ekborg-Persson
Avdelningschef
+ 46 46 222 15 39
karin [dot] ekborg-persson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Moa Lindell, tjl
Projektledare
+ 46 46 222 19 46
moa [dot] lindell [at] rektor [dot] lu [dot] se 

Peter Ahlm
Verksamhetscontroller
+ 46 46 222 47 25
peter [dot] ahlm [at] rektor [dot] lu [dot] se

Susanne Hägerström
Verksamhetscontroller
+ 46 46 222 70 30
susanne [dot] hagerstrom [at] rektor [dot] lu [dot] se

Åsa Björnram Daniel
Projektledare
+ 46 46 222 47 35
asa [dot] bjornram_daniel [at] rektor [dot] lu [dot] se

 

 

 

 

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse