Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LERU

LERU - 23 Europeiska forskningsuniversitet

Lunds universitet är sedan 2004 medlem i League of European Research Universities, LERU. Senast blev Köpenhamns universitet och Trinity College Dublin medlemmar i LERU från 2017.

LERU: s två huvudsakliga syften är policyutveckling och lobbyarbete i frågor rörande forskning och högre utbildning samt utbyte av erfarenheter och god praxis. Policyutveckling och lobbyarbete görs i första hand gentemot EU-kommissionen och dess underorgan då LERU lyfter fram forskningsuniversitetens intressen för EU-politiker. 

Som lobbyorganisation och företrädare för europeiska forskningsuniversitet är LERU framgångsrikt. LERU-medlemskapet är en av grundpelarna i universitetets strategi för internationella kontakter och samarbeten. 

Se samtliga medlemsuniversitet

LERU Rectors’ Assembly

Rektorerna för medlemsuniversiteten sammanträder två gånger årligen i ”Rectors' Assembly” som är LERU: s högsta beslutande organ. Lunds universitet representeras från 1 jan 2021 av rektor Erik Renström. Våren 2021 äger Rectors’ Assembly rum den 21-22 maj med Sorbonne University som värd. För närvarande är det Jean Chambaz, rektor vid Sorbonne University, som är ordförande.

LERU papers

LERU-papers, utgör det viktigaste underlaget för LERU: s lobbyarbete. Dessa LERU-publikationer är policys, ställningstaganden och rekommendationer, exempelvis rörande forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur och akademiska karriärvägar som Lunds universitet ställer sig bakom. LERU papers förs även fram som policys och rekommendationer för de egna medlemsuniversiteten och andra forskningsuniversitet i Europa. LERU papers godkänns för publicering av rektorerna vid LERU Rectors’ Assembly. Se alla LERU-publikationer här: https://www.leru.org/publications.

LERU Groups

LERU organiserar arbetet huvudsakligen i arbetsgrupper. LERU-publikationerna skrivs, cirkuleras och förankras vid medlemsuniversiteten via LERU: s ca 25 - 30 mer eller mindre permanenta arbetsgrupper som utgörs av representanter från medlemsuniversiteten. En LERU-grupp etableras med syfte att arbeta med LERU-policy inom ett visst ämnesområde eller med en viss frågeställning. LERU Policy Groups och LERU Network Groups är permanenta, medan LERU Thematic Groups och LERU Ad-hod/Expert Groups är upprättade på mer temporär basis. Lunds universitet deltar i arbetet i flertalet grupper.

Läs mer om LERU-grupperna på LERU:s webbplats

LERU Policy Groups

LERU Policy Groups ansvarar för policyutveckling i frågor rörande forskning och högre utbildning. I LERU finns följande policygrupper:

 1. LERU Research Policy Group
 2. LERU Enterprise & Innovation Policy Group
 3. LERU Research Integrity Policy Group
 4. LERU Biomedicine Policy Group
 5. LERU European Research Managers Policy Group 
 6. LERU Information & Open Access Policy Group
 7. LERU Natural Sciences Policy Group
 8. LERU Social Sciences & Humanities Policy Group 
 9. LERU Doctoral Studies Policy Group
 10. LERU Learning & Teaching Policy Group 
 11. LERU Research Careers and HR Policy Group
 12. LERU Digital Education Policy Group
 13. LERU Equality, Diversity and Inclusion Policy Group

Aktuella LERU Thematic Groups:

 1.     LERU Law Thematic Group
 2.     LERU Crime & Social Control Thematic Group
 3.     LERU Ethics Thematic Group
 4.     LERU Theology & Religious Studies Thematic Group
 5.     LERU Philantrophy Thematic Group
 6.     LERU Alumni Thematic Group

LERU Office

LERU: s verksamhet koordineras och kommuniceras från LERU: s kansli i Leuven, Belgien, ”LERU Office”.

Kontaktperson för LERU vid varje LERU-universitet

Vid varje LERU-universitet finns en kontaktperson som samordnar LERU-arbetet,  s.k. ”LERU Senior Officer”. Vid Lunds universitet är Cecilia Gagné kontaktperson för LERU.

LERU Doctoral Summer School 4 - 8 juli 2023, Heidelbergs universitet

Tema för sommarskolan detta år är "Concepts of intervention science applied to global challenges".

Sista ansökningsdatum är tisdagen den 21 mars. Vid frågor vänligen kontakta Cecilia Gagné cecilia [dot] gagne [at] fs [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]gagne[at]fs[dot]lu[dot]se)

Utlysning med information om hur man ansöker
Beskrivning och huvudsakligt schema för LERU Doctoral Summer School 2023

Läs mer om LERU https://www.leru.org/
Läs mer om medlemmarna i LERU https://www.leru.org/members

Kontakt

Cecilia Gagné
Utredare
+46 46 222 30 32
cecilia [dot] gagne [at] fs [dot] lu [dot] se