Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LERU

League of European Research Universities

Lunds universitet är sedan 2004 medlem i League of European Research Universities, LERU. Nätverkets två huvudsakliga syften är policyutveckling och lobbyarbete i frågor som rör forskning och högre utbildning samt utbyte av erfarenheter och god praxis.

Policyutveckling och lobbyarbete görs i första hand gentemot EU-kommissionen och dess underorgan då LERU lyfter fram forskningsuniversitetens intressen för EU-politiker. 

LERU-medlemskapet är en av grundpelarna i universitetets strategi för internationella kontakter och samarbeten i Europa. 

Se samtliga medlemsuniversitet

LERU Rectors’ Assembly

Rektorerna för medlemsuniversiteten sammanträder två gånger årligen i ”Rectors' Assembly” som är LERU:s högsta beslutande organ. Lunds universitet representeras av rektor Erik Renström.

LERU papers

LERU-papers, utgör det viktigaste underlaget för LERU:s lobbyarbete. Dessa LERU-publikationer är policys, ställningstaganden och rekommendationer, exempelvis rörande forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur och akademiska karriärvägar som LERU-medlemmarna ställer sig bakom. LERU papers förs även fram som policys och rekommendationer för de egna medlemsuniversiteten och andra forskningsuniversitet i Europa. LERU papers godkänns för publicering av rektorerna vid LERU Rectors’ Assembly.

Länk till LERU-publikationer

LERU Groups

LERU organiserar arbetet huvudsakligen i arbetsgrupper. LERU-publikationerna skrivs, cirkuleras och förankras vid medlemsuniversiteten via LERU:s cirka 25 mer eller mindre permanenta arbetsgrupper som utgörs av representanter från medlemsuniversiteten. En LERU-grupp etableras med syfte att arbeta med LERU-policy inom ett visst ämnesområde eller med en viss frågeställning. LERU Policy Groups och LERU Network Groups är permanenta, medan LERU Thematic Groups och LERU Ad-hod/Expert Groups är upprättade på mer temporär basis. Lunds universitet deltar i arbetet i flertalet grupper. Se LERU:s grupper och LU-representanter nedan.

Läs mer om LERU-grupperna på LERU:s webbplats

LERU Policy Groups

 1. Careers of researchers & HR
 2. Digital Education
 3. Equality, diversity and inclusion
 4. Doctoral Studies
 5. Enterprise and Innovation
 6. European Research Project Managers
 7. International
 8. Information & Open Access
 9. Learning & Teaching
 10. Research
 11. Research Integrity
 12. Risk Management in International Research Collaboration

LERU Thematic Groups

 1. Alumni Relations
 2. Law
 3. Philantrophy
 4. Protection of Animals used for Scientific Purposes
 5. Theology & Religious Studies

LERU Network Groups

 1. Directors of Communication
 2. Senior Officers’ Network

LERU Ad Hoc Groups

LERU har ett antal Ad Hoc och Expert Groups, som kan skapas när en viktig fråga inte passar in i någon av de befintliga grupperna.  

Länk till mer information om aktuella Ad Hoc Groups 

LERU Office

LERU:s verksamhet koordineras och kommuniceras från LERU:s kansli i Leuven, Belgien, ”LERU Office”.

Kontaktperson för LERU vid varje LERU-universitet

Vid varje LERU-universitet finns en kontaktperson som samordnar LERU-arbetet,  en s.k. ”LERU Senior Officer”. Vid Lunds universitet är Richard Stenelo kontaktperson för LERU.

Läs mer om LERU

Läs mer om medlemmarna i LERU

Kontakt

Richard Stenelo
Internationell chef
leru [at] er [dot] lu [dot] se