Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lagar och regler

Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning

Lagar

Lagar och författningar

Dataskyddsförordningen är en EU-gemensam lag som kan kompletteras med nationell lagstiftning. I Sverige finns det kompletterande reglering som beskrivs nedan. Det finns också förarbeten till lagstiftningen som kan ge vägledning kring hur lagkraven ska tolkas, även detta beskrivs nedan. Därtill kommer praxis från Integritetsskyddsmyndigheten och motsvarande myndigheter i övriga EU-länder samt beslut och utlåtanden från den Europeiska Dataskyddsmyndigheten, EDPB.

EU-gemensam lagstiftning

I EU-förordningen regleras bland annat:

 • Vad är en personuppgift?
 • Vad är en känslig personuppgift?
 • Vilka rättsliga grunder finns för att behandla personuppgifter?
 • Vilka rättigheter har de registrerade?
 • I varje land ska det finnas en tillsynsmyndighet.

Nedan finns länkar till EU:s dataskyddsförordning på svenska och engelska. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Svensk kompletterande reglering

Dataskyddslag
I Sverige finns en dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Den svenska dataskyddslagen säger att:

 • Som rättslig förpliktelse gäller lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.
 • En uppgift av allmänt intresse ska vara belagd i lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.
 • Personnummer är särskilt skyddsvärda.
 • Sanktionsavgifter får tas ut av myndigheter.

Du kan ladda ner Dataskyddslagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning genom att klicka här (PDF, 1,15 MB, nytt fönster)

Dataskyddsförordning
Det finns även kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som bland annat föreskriver hur sanktionsavgifter ska hanteras.

Du kan ladda ner Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning genom att klicka här (PDF, 4,94 MB, nytt fönster)

Förarbeten

Utredningar

I utredningarnas slutbetänkanden finns djupare resonemang om konsekvenserna av den nya EU-förordningen. Tre av rapporterna är särskilt intressanta för högskolesektorn. Du når rapporterna genom att klicka på länkarna nedan. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Propositioner

Utredningarnas resonemang och förslag behandlades av regeringen. De i sin tur lade fram tre olika propositioner där de presenterar sina förslag. Dessa förslag beslutades sedan av riksdagen.

 • Proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag

Du kan ladda ner Proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag genom att klicka här (PDF, 2,58 MB, nytt fönster)

 • Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Du kan ladda ner Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet genom att klicka här (PDF, 3,76 MB, nytt fönster)

 • Proposition 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Du kan ladda ner Proposition 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål genom att klicka här (PDF, 3,72 MB, nytt fönster)

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB och kontaktperson hos Secure State Cyber AB är Sanja Hebib.

Har du frågor om dataskydd - kontakta:

dataskyddsombud [at] lu [dot] se