Färg och kontrast

Var och en som försökt att ta del av innehållet på en webbplats på en mobilskärm i starkt solsken vet att starka kontraster gör det lättare. Rätt val av färger kan vara avgörande för tillgängligheten.

Tips för att skapa bra kontraster

Grundtipset är att använda de mallar och grafiska riktlinjer som är godkända av Lunds universitet. Då vet du att färg, form och kontraster blir rätt och du kan fokusera på innehållet.

När du ska välja färger behöver du veta hur stor kontrast som är läsbar för de flesta och vilka färgkombinationer som är godkända. Här finns verktyg för att mäta kontrastvärden på din webbplats. 

Verktyg för att kontrollera konstraster

Riktlinjer för kontraster

Ett schackspel med svarta och vita pjäser. Foto.