Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gemensam e-postsignatur

När du skickar e-post som anställd vid Lunds universitet bör det tydligt framgå att du är en del av universitetet – detta är en viktig del av vårt ansikte utåt. Nedan hittar du rekommendationer för hur du skriver din signatur, som du kan kopiera och använda som mall.

Din e-postsignatur är till för att ge mottagaren kort information om din funktion och dina kontaktuppgifter. Undvik i största mån att använda bilder eller logotyper i din signatur, eftersom det varierar hur din mottagare kan ta emot och se dessa bilder beroende på e-postprogram och inställningar.

Rekommendation för e-postsignatur

Typsnitt: Arial normal (för- och efternamn skrivs i Arial fet)
Storlek: 10–11 punkter
Färg: Svart

Förnamn Efternamn
Titel

Lunds universitet
Fakultet/sektion/motsvarande
Institution/Avdelning/motsvarande
Postadress
Besöksadress
Telefon (skrivs +46 46 000 00 00)
Mobil (skrivs +46 701 00 00 00)
Webbplats

Har du ytterligare uppgifter, till exempel en blogg, facebooksida eller senaste publikationer, så fyller du på längst ner i texten. Kopiera gärna ovanstående mall och lägg in dina uppgifter samt byt till typsnittet Arial innan du klistrar in texten i ditt e-postprogram. Observera att detta enbart är rekommendationer för vad som bör ingå i en signatur samt i vilken ordning uppgifterna bör ligga, vill du lägga till eller ta bort något så gör du det. 

När du skickar e-post till någon externt behöver du informera personen om hur universitetet behandlar personuppgifter. I nedanstående exempel finns en rekommenderad text som du kan lägga till längst ner i din signatur. Texten behöver inte finnas med när du skickar e-post internt till medarbetare och registrerade studenter. 

Personuppgiftshantering i e-post

Exempel: e-postsignatur på svenska

Anna Andersson
Forskarassistent

Lunds universitet
Naturvetenskapliga fakulteten
Biologiska institutionen
Box 118, 221 00 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 37
Telefon: +46 46 123 456 67
Mobil: +46 701 23 45 67
www.lu.se

När du skickar e-post till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats

Exempel: e-postsignatur på engelska

Anna Andersson
Assistant Professor

Lund University
Faculty of Science
Department of Biology
Box 118, SE 221 00 Lund
Visiting address: Sölvegatan 37
Telephone: +46 46 123 45 67
Mobile: +46 701 23 45 67
www.lunduniversity.lu.se

When you send emails to Lund University, we process your personal data in accordance with existing legislation. To find out more about the processing of your personal data, visit the Lund University website

Så ändrar du din signatur

Hur du lägger in din signatur skiljer sig från olika e-postprogram. Vanligast är att du går in under Verktyg/Arkiv > Alternativ > E-post/E-postformat och där hittar knappen för signatur. Ett annat alternativ, om du exempelvis använder Outlook för Mac, är att du öppnar ett nytt e-mail och då hittar knappen för signaturer högst upp i verktygsmenyn. Därefter väljer du Standard och ändrar eller klistrar in din signatur i spalten till höger. Om du inte hittar så kan du söka på ”Signaturer” i hjälpfunktionen för ditt program.

Stöd och support

Kontakta Servicedesk om du får problem eller har ytterligare frågor, via telefon +46 46 222 90 00 eller e-post servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

På LU Supports webbplats finns IT-support för anställda vid Lunds universitet, där hittar du ett flertal guider för bland annat Office-programmen.

LU Supports webbplats

Tips och råd för e-post

Drunknar du i e-post? Här hittar du rekommendationer kring hantering av e-post som kan underlätta för dig och dina mottagare. 

Tips och råd för e-posthantering 

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Driftinformation

Se aktuella och planerade driftstörningar för universitetets IT-system.

Anmäl problem

Om du upplever problem med dator, telefon eller andra IT-tjänster, vänligen anmäl alltid dessa till LU Servicedesk.

Telefon: +46 46 222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)