Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förmåner

Som statligt anställd får du extra semesterdagar, extra ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, ett generöst omställningsavtal, viss ersättning för sjukvård och läkemedel samt generösa ledighetsvillkor. Därtill erbjuder universitetet dig friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Innehåll på sidan:


Arbetsskada

Som statligt anställd kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du skadar dig till och från arbetet samt under arbetstid.

Statligt anställda har dessutom kompletterande ersättning genom Avtal om ersättning vid personskada, PSA, via AFA Försäkring. Det kan gälla såväl inkomstförlust, sveda och värk, sjukvårdskostnader, invaliditet som dödsfall. 

Läs mer om försäkring vid arbetsskada

Avtal om omställning

Avtalet om omställning är en förmån som du som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan ta del av om du varit anställd i minst 12 månader vid en och samma myndighet.

Avtalet gäller i vissa delar även dig vars tidsbegränsade anställning upphör.

Du måste ha varit anställd minst två år i följd för att få ta del av vissa förmåner. Stödet ökar efter minst tre års anställningstid i en följd, och ytterligare om du varit anställd i sex år under en sjuårsperiod.

Trygghetsstiftelsen kan till exempel hjälpa till med stöd och rådgivning samt i vissa fall ekonomisk ersättning. Tillsvidareanställda ges även en förlängd uppsägningstid.

Läs mer om Avtal om omställning på Arbetsgivarverkets webbplats

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du har rätt till en viss ersättning för sjukvård och läkemedel. Ersättningen beror på vilken sorts sjukvård eller vilket läkemedel ärendet gäller och är skattepliktig. 

Läs mer om ersättning för sjukvård och läkemedel och hur du ansöker om den

Ersättning vid föräldraledighet

Du kan som statligt anställd få en kompletterande ersättning från myndigheten – så kallat föräldrapenningtillägg – då du tar ut föräldrapenning. 

Läs mer om föräldraledighet, föräldrapenning och vård av barn

Ersättning vid sjukdom

Om du blir sjukskriven under en längre period kan du som statligt anställd få en kompletterande ersättning utöver sjukpenning. Myndigheten kompletterar sjukpenning från Försäkringskassan under dag 15–365 till cirka 90 procent av inkomsten. 

Du kan också få ersättning i samband med sjukdom för exempelvis

 • läkarbesök
 • besök hos sjukgymnast
 • om du blir inlagd på sjukhus.

Läs mer om vilka ersättningar du kan ha rätt till i samband med sjukdom

Friskvårdsersättning och friskvårdstimme

Universitetet ersätter kostnader för friskvård, till exempel träningskort, upp till en viss summa. Förmånen erbjuds alla anställda, vilket inkluderar visstidsanställda och vikarier. Du har även rätt till friskvårdstimmen, vilket innebär max 60 minuter friskvård per vecka vid heltidstjänstgöring.

Läs mer om friskvårdsersättningen och friskvårdstimmen

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Du som är deltidsanställd kan enligt 25 a § LAS ha rätt till högre sysselsättningsgrad. 

Du som är deltidsanställd kan enligt 25 a § LAS ha rätt till högre sysselsättningsgrad. Som förutsättning för denna företrädesrätt gäller att

 • arbetsgivarens behov av ytterligare arbetskraft tillgodoses genom att den anställde får högre sysselsättningsgrad,
 • den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna,
 • den deltidsanställde har anmält önskemål om högre sysselsättningsgrad.

Företrädesrätten till högre sysselsättningsgrad gäller inom den driftsenhet där du är sysselsatt på deltid. 

Vill du anmäla företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad gör du det i systemet Varbi. 

Logga in i Varbi (varbi.com)

Företrädesrätt till återanställning

Om du har sagts upp på grund av arbetsbrist eller har haft en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS (lag om anställningsskydd) som upphört har du under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning. Du har då fått information om detta i ett skriftligt besked från din arbetsgivare. 

Om du har sagts upp på grund av arbetsbrist eller har haft en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS (lag om anställningsskydd) som upphört har du under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning. Du har då fått information om detta i ett skriftligt besked från din arbetsgivare.  

Förutsättningar för att få företrädesrätt till återanställning är förutom uppnådd anställningstid enligt nedan, att du begär att få bli återanställd (anspråk om företrädesrätt) samt att du har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 

Kvalifikationstid för allmän företrädesrätt

Kvalifikationstiden för den allmänna företrädesrätten är att du har

 • sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren. 

Vid särskild visstidsanställning (SÄVA)

Vid anställning enligt 5.1 § LAS (särskild visstidsanställning, SÄVA) har du rätt till återanställning till en ny SÄVA om du har

 • sammanlagt mer än 9 månaders SÄVA-anställning de senaste tre åren. 

Vid säsongsarbete

Vid anställning enligt 5.3 § LAS (säsongsarbete) har du rätt till återanställning till ny säsongsanställning om du har

 • sammanlagt mer än sex månaders säsongsanställning de senaste två åren. 

Sökande till lediga tjänster på Lunds universitet

Om du väljer att göra anspråk på företrädesrätt till återanställning, kommer du att ses som sökande till de lediga anställningar som överensstämmer med uppgifterna i din anmälan. 

Saklig grund väger tyngre än företrädesrätt

Observera att grundlagens krav på saklig grund (förtjänst och skicklighet) vid tillsättning av statliga anställningar väger tyngre än företrädesrätt till återanställning. 

Detta innebär att om en annan sökande är mer kvalificerad (utifrån förtjänst och skicklighet) kan denna sökande anställas framför dig med företrädesrätt. Vid dessa situationer förhandlar arbetsgivaren med berörd arbetstagarorganisation innan anställningsbeslut fattas i frågan.

Information om lediga anställningar finns på Lediga anställningar | Lunds universitet

Företrädesrätt gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde eller besked lämnades enligt 15 § första stycket (LAS) och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då din anställning upphörde.

Anmälan – gör anspråk på företrädesrätt till återanställning

Vill du göra anspråk på din företrädesrätt till återanställning anmäler du detta digitalt i systemet Varbi, genom länkarna nedan.

Särskild visstidsanställning (SÄVA) i mer än nio månader 

Om du har haft en särskild visstidsanställning (SÄVA) i mer än nio månader, och vill göra anspråk på företrädesrätt gör du det via följande länk. 

Logga in i Varbi (varbi.com)

Anställd i mer än tolv månader den senaste treårsperioden

Om du varit anställd i mer än tolv månader den senaste treårsperioden och den sista anställningen varit en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS (vikariat, SÄVA eller studentmedarbetare), och vill göra anspråk på den allmänna företrädesrätten, gör du det via nedanstående länk. 

Logga in i Varbi (varbi.com)

Säsonganställning i mer än sex månader de senaste två åren 

Om du haft en säsonganställning i mer än sex månader de senaste två åren, och vill göra anspråk på företrädesrätt till ny säsongsanställning gör du det via nedanstående länk. 

Logga in i Varbi (varbi.com)

Ta bort anspråk på företrädesrätt

Om du vill ta bort ditt anspråk på företrädesrätt vänligen använd detta formulär 

Försäkringar

Som statligt anställd omfattas du av arbetsskadeförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Om du reser på uppdrag av universitetet omfattas du av en tjänstereseförsäkring. Vid utlandsstationering med URA-kontrakt omfattas du av en särskild utlandsförsäkring (URA-försäkring).

Läs mer om försäkringar för anställda vid Lunds universitet

Ledigheter med lön

Som statligt anställd kan du under vissa förutsättningar beviljas ledighet med lön. Det kan till exempel handla om att du behöver göra ett läkarbesök som inte kan läggas utanför arbetstid eller vid nära anhörigs begravning och bouppteckning. Tänk på att stämma av med din chef när du behöver vara ledig.

Läs mer om vad som gäller vid ledighet

Löneväxling

Enligt de centrala kollektivavtalen kan du som anställd vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det motsvarande beloppet till tjänstepension. I dagsläget gäller denna möjlighet medlemmar i Saco-S och OFR/S samt oorganiserade anställda.

Läs mer om löneväxling

Pension

Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till din statliga tjänstepension (tjänstepensionsavtalet PA 03). Den statliga tjänstepensionen består av tre delar:

 • förmånsbestämd ålderspension,
 • kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste) 
 • individuell ålderspension.

Läs mer om vad som gäller vid pension

Semesterdagar

Utöver semesterlagens förmåner har du som är statligt anställd fler semesterdagar. Det handlar totalt sett om mellan 28 och 35 dagar, beroende på ålder. Du har rätt till betald semester redan första året du börjar arbeta inom en statlig myndighet.

Läs mer om semester

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.


Om du inte hittar det du söker här på webbsidan kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Regler och datum att hålla koll på

 • Ersättning för läkemedel: Ansökan får göras max en gång per år, senast den 31 januari.
 • Ersättning för sjukvård: Ansökan kan göras flera gånger per år, senast två år efter att kostnaden uppkommit.
 • Ersättning för friskvård: Ansökan får göras flera gånger per år, med fördel så fort man nyttjat hela sitt friskvårdsbidrag och senast den 30 november.

Ansökan görs i Primula.

Fri entré

Som anställd på Lunds universitet har du fri entré på nedanstående muséer i Lund, mot uppvisande av LU-kort.