Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Friskvårdsersättning

Förmånen erbjuds alla anställda, även korttidsanställda, deltidsanställda och vikarier. Det gäller även dig som är föräldraledig eller sjukskriven.


Det här kan du få ersättning för

Du får ersättning för motionsinriktad friskvård som är av enklare slag och mindre kostnadsvärde. Båda förutsättningarna måste vara uppfyllda för att du ska få ersättning för din friskvård. 

Läs mer på Skatteverkets webbsida Personalvårdsförmån, motion och friskvård

Träningskort eller motsvarande ersätts med högst 1 870 kronor (eller det lägre belopp som faktiskt betalats för ett kalenderår). Tänk på att det är betaldatum som styr vilket år som kommer att belastas.

Du kan välja att använda ditt friskvårdsbidrag till flera olika aktiviteter.

Hel friskvårdsersättning betalas ut då din anställning varar mer än 6 månader på ett kalenderår. Har du en anställning som löper under kortare tid än 6 månader under ett kalenderår har du rätt till ett friskvårdsbidrag för de månader du har varit anställd under kalenderåret. En anställningsperiod på exempelvis 3 månader under ett kalenderår genererar därmed tre tolftedelar av ersättningen.

Det här får du inte ersättning för

Lunds universitet ersätter inte familjekort och entréavgifter till idrottsevenemang och medlemsavgifter i föreningar.

Universitetet ersätter inte heller utlägg där någon annan person än den som söker ersättning har stått för betalningen till friskvårdsaktören, vilket kan vara vanligt vid exempelvis skidresor och hyra av idrottshallar där flera personer delar på en kostnad men endast en person har varit betalningsansvarig gentemot friskvårdsaktören. 

Så ansöker du om ersättning 

För att ansöka om friskvårdsersättning för aktiviteter som är inhandlade och betalda under år 2021 så behöver du registrera din ansökan i Primula senast den 31 januari 2022. Därefter upphör möjligheten att ansöka om ersättning för 2021 års aktiviteter. 

Inköp gjorda i november och december kan föras över på nästkommande års ersättning.

Kontrollera dina kvitton

Ersättning ges mot inlämnande av originalkvitto/betalningsintyg från friskvårdsföretaget. Kontrollera att ditt originalkvitto innehåller uppgifter om

  • ditt namn som nyttjare 
  • belopp
  • träningsperiod
  • säljarens namn och uppgifter
  • vad aktiviteten avser

Om originalkvittot inte innehåller ovanstående uppgifter behöver du be säljaren att skriva ett kompletterande kvitto.

För kvitto skrivet på kvittensblock krävs stämpel, alternativt bifogat kassakvitto.

Du kan också bifoga kontoutdrag från banken där det framgår vem kontoinnehavaren är och till vem betalningen avser.

Om du har betalat din aktivitet via faktura ska du bifoga fakturan samt kontoutdrag där det framgår att du har betalat, i din ansökan. Betalningsintyg från säljaren fungerar också bra.

Om du har betalat din aktivitet via autogiro ska du be säljaren om ett betalningsintyg eller bifoga en kopia av kontoutdragen samt en kopia på avtalet från friskvårdsföretaget där det framgår ditt namn som nyttjare, pris och vilken träningsperiod som avses. Du kan endast kräva ersättning för betalningar som har blivit genomförda.

Registrera ditt utlägg i Primula

Registrera utlägget i Primula, under Min sida/Ersättningar/Arvoden. Slutför din ansökan genom att klicka på knappen Skicka.

Guide - så registrerar du din ansökan i Primula (PDF 2,4 MB, ny flik)

Skicka in kvitton och bilagor

Häfta fast dina kvitton och bilagor på utläggsbilagan som du skrivit ut från Primula (eller ett A4-ark). Utläggsbilagan ska sitta överst.

Utläggsbilagan, originalkvitton och eventuellt kompletterade kvitton skickas med internpost till Lunds universitet, sektionen HR, hämtställe 31 eller med vanlig post till Lunds universitet, sektionen HR, Box 117, 221 00 Lund. Märk brevet med Granskning.

Sista dag för att skicka in originalkvitton, tillsammans med utskriven utläggsbilaga från Primula och eventuella kompletterade kvitton, är den 31 januari året efter inköpet. Observera att du inte får någon bekräftelse på din ansökan i Primula eller på att dina underlag inkommit till sektionen HR.

Ärenden med ofullständig dokumentation avslås. 

Om du kommer att avsluta din anställning, tänk på att ansöka om friskvård och skicka in kvitton innan du slutar, för att få din ersättning beviljad.

Tips för snabbare utbetalning av ersättning

För att du inte ska behöva vänta så länge på att få din ersättning utbetald så är det bra om du skickar in din ansökan så fort du har uppnått det högsta beloppet för ersättning (1 870 kr per år). Om du köper flera olika friskvårdsaktiviteter under året eller betalar via autogiro så kan du samla ihop kvitton/intyg och skicka in vid två tillfällen under året. Då går handläggningen snabbare.    


Friskvårdstimme

Du som arbetar heltid har rätt till friskvård 60 minuter per vecka. Arbetar du deltid har du rätt till friskvård i proportion till din tjänstgörings omfattning. Det betyder att du som arbetar 50 procent har rätt till 30 minuters friskvård per vecka. Tiden det tar för dig att ta dig till och från din aktivitet, samt andra eventuella förberedelser ingår i din friskvårdstid.

Aktiviteten kan delas upp i kortare pass, till exempel tre tillfällen om 20 minuter eller två tillfällen om 30 minuter. Stäm av med din chef hur du planerar att använda dig av friskvårdstimmen.

Du kan använda din friskvårdstimme när som helst under ordinarie arbetstid. Friskvårdstimmen ska användas till att få återhämtning under arbetsdagen samt möjlighet att nyttja dagsljus.

Redovisning av friskvårdstid

Du som utnyttjar friskvårdstimmen redovisar friskvårdstiden på din månatliga flextidsrapport. Om du inte har flextid ska du diskutera med din närmaste chef hur du ska redovisa.

Läs mer om flextid och hur du redovisar flextid här

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.