Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för doktorander

På den här sidan hittar du information om olika tjänster och stödfunktioner som kan vara nyttiga i ditt dagliga arbete som doktorand vid Lunds universitet.

Akademiskt skrivande på engelska

Academic Writing in English (AWELU) är en onlineresurs för akademiskt skrivande på engelska som utvecklats vid Lunds universitet. Som doktorand vid LU erbjuds du också en MOOC (Massive Open Online Course) som kallas 'Writing in English at University" 

Forskningsportalen och LUCRIS

Lunds universitets interna system för forskningsinformation kallas LUCRIS. Det publika visningsgränssnittet till LUCRIS kallas Forskningsportalen.

Databasen LUCRIS är endast tillgänglig för anställda vid Lunds universitet. I LUCRIS kan forskare vid Lunds universitet lägga in information som på något sätt är kopplad till forskning.

I Forskningsportalen kan du hitta forskningsrelaterad information om till exempel:

Bibliotek och bibliotekarier

Lunds universitet har 25 olika bibliotek runtom på campus och cirka 200 expertbibliotekarier. Tveka inte att prata med dem om du har frågor om till exempel informationssökning, hantering av forskningsdata, referenshantering och publicering.

Biblioteken vid Lunds universitet

Nyttiggörande och kommersialisering av forskning

Lunds universitets innovationsverksamhet kallas LU Innovation och kan ge dig stöd i frågor om patent, att starta företag, eller hur din forskning kan gynna samhället.

LU Innovations webbplats

Extern forskningsfinansiering

Stödverksamheten Forskningsservice erbjuder vägledning till forskare och forskargrupper i frågor som rör extern forskningsfinansiering från olika finansiärer och finansieringsprogram.

Forskningsfinansiering

Fackföreningar och representanter

Lunds doktorandkår ger råd, information och stöd under din tid som doktorand. Kåren organiserar doktorander vid sju av universitetets åtta fakulteter: humanistisk-teologiska, juridiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, ekonomiska, medicinska och den konstnärliga fakulteten.

Lunds doktorandkårs webbplats

Vid Lunds Tekniska Högskola organiserar teknologkåren TLTH de doktorander som är verksamma där.

Teknologkåren TLTH:s webbplats

Doktorandombudsmannen är ett neutralt ombud vid Lunds universitet som du kan kontakta om du upplever problem i dina forskarstudier.

E-post: domb [at] ldk [dot] lu [dot] se (domb[at]ldk[dot]lu[dot]se)

Läs mer om doktorandombudsmannen på Lunds doktorandkårs webbplats (se ovan)

SULF, Sveriges universitetslärarförbund, är en facklig organisation som arbetar med frågor som rör universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas lönevillkor och arbetssituation. På SULFs webbplats finns det information till doktorander om allt från lagar, handledning, praktiska råd och A-kassa.

SULF:s webbplats

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga verksamheter. ST organiserar bland annat doktorander och arbetar med doktorandfrågor. Alla anställda vid Lunds universitet är välkomna som medlemmar, oberoende av vilken utbildning eller befattning man har.

ST:s webplats för doktorander

ST:s webplats för medlemsansökan