Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd i en kris

En händelse som känns okontrollerbar och övermäktig och där vår normala repertoar av hanteringssätt inte räcker till för att hantera situationen upplevs ofta som en kris. Det finns hjälp att få!

När du behöver krisstöd

  • När du behöver krisstöd ska du prata med din närmaste chef.
  • Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef kan du vända till din närmaste HR-funktion eller företagshälsovården.
    Här hittar du kontaktuppgifter till företagshälsovården och kan läsa mer om vilket stöd du kan få
  • Vid mer brådskande tillfällen kan du ringa larmnumret 20 700. Tillkalla väktare eller fråga efter säkerhetsfunktionen. Efter ordinarie arbetstid blir du hänvisad till tjänsteman i beredskap. Från utlandet ringer du +46 46 222 07 00.

Stöd från dig som är chef

Du som är chef för den drabbade ska erbjuda stöd så snart som möjligt. Stödet kan vara att få någon att prata med gällande sin situation. Stödet kan behövas under en längre tid och ska om möjligt ge kontinuitet, exempelvis genom att stödet ges av en och samma person. Närvaro är ett nyckelord för ett fungerande krisstöd. För den drabbade är det mycket viktigt att bli tagen på allvar – att bli sedd, hörd och respekterad.

Det är viktigt för dig som chef att inte avsluta stödet till den som är drabbad för tidigt. Det kan ta lång tid att bearbeta det som hänt. Människor reagerar olika på en och samma händelse.

Exempel på krissituationer som har anknytning till arbetsplatsen är olycksfall, svår sjukdom, dödsfall, personalneddragning, brand, överfall, cyberattacker, stöld och trakasserier.

Exempel på situationer utanför arbetet som kan leda till att en medarbetare hamnar i kris är en anhörigs sjukdom eller dödsfall, förändring i familjesituation, drogmissbruk, brott och olyckshändelser.

Du som är chef kan få stöd och rådgivning av företagshälsovården när det gäller att ge medarbetare stöd i en kris.

Läs mer om företagshälsovårdens konsultation till chefer på HR-webben

Om krissituationen gäller kränkningar eller trakasserier kan du som chef även få hjälp av ett särskilt stödteam.

Läs mer om hur du som chef kan hantera fall av kränkande särbehandling och trakasserier på HR-webben

Om krissituationen är relaterad till data och information, till exempel vid en större cyberattack, kan du som är chef få stöd och rådgivning av CISO, informationssäkerhetsfunktionen.

Här hittar du kontaktuppgifter till CISO och kan läsa mer om informationssäkerhet

Du kan också kontakta den gemensamma säkerhetsfunktionen för ytterligare rådgivning.

Krisorganisation vid Lunds universitet

Det finns en kris- och beredskapsplan som beskriver hur universitetet hanterar kriser och allvarliga händelser. Den handlar bland annat om att en krisorganisation ska finnas och att det ska finnas rutiner. Kris- och beredskapsplanen utgår från principen att en verksamhet bedrivs på ordinarie sätt även under en kris, så långt det är möjligt.

Lunds universitet har en central krisledning på rektorsnivå och som stöd till denna finns ett centralt krisledningsstöd. Fakulteterna och motsvarande verksamheter ansvarar för sin egen krisberedskap med lokala kris- och beredskapsplaner och lokala krisorganisationer som följer den ordinarie ledningsstrukturen.

Läs mer i Lunds universitets kris-och beredskapsplan (PDF 538 kB, ny flik)

För information om din lokala krisorganisation hänvisas till respektive fakultet eller motsvarande verksamhet.

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00