Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning i försöksdjursvetenskap

Medicinska fakulteten har i uppdrag att samordna utbildning i försöksdjurskunskap (LAS - Laboratory Animal Science).

För att du ska få tillträde till en djuravdelning och för att du på egen hand ska få hantera försöksdjur krävs genomförda och godkända djurslagsspecifika utbildningar. Utbildningarna är teoretiska och praktiska och syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper samt i de flesta fall en introduktion till praktiskt arbete inom försöksdjursvetenskap. De teoretiska utbildningarna är webbaserade medan de praktiska utbildningarna och examinationerna sker vid de lokala djuravdelningarna.

Utbildningarna är utformade för att följa Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, SJVFS 2017:40, L150 och Funktion A, C, D enligt direktiv 2010/63/EU.

Kurser i försöksdjurskunskap/-vetenskap

Svensk lagstiftning och etik

Webbaserad kurs i endast svensk lagstiftning och etik. Kursen krävs för deltagande i alla andra kurser i försöksdjursvetenskap och är även obligatorisk för personer från andra länder än Sverige. Du kan inte påbörja din artspecifika eller försöksdjursutbildning förrän du är godkänd på denna kurs.

Försöksdjursvetenskap för utförare av försök (Funktion A, inkl. C och D)

Kurserna är obligatoriska för dig som arbetar med försöksdjur och som inte har någon tidigare formell utbildning i försöksdjursvetenskap. Kurserna är artspecifika.

Artspecifika kurser

För tillfället ger Lunds universitet följande artspecifika kurser: 

  • Amfibier
  • Fisk
  • Smågnagare och hardjur
  • Gris
  • Zebrafisk
  • Fåglar

Kursanmälan

Här gör du din ansökan till kurserna

Kursavgift

All anställd personal debiteras en kursavgift. Om du är doktorand ska din handledare stå för kostnaden. Är du student kan avgiften ingå i ditt utbildningsprogram. Kontakta din studierektor eller prefekt för mer information.