Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

USA och Kanada är två viktiga samarbetsländer för Lunds universitet inom forskning, utbildning och studentutbyte. Det återspeglas bland annat i flera delegationsresor och ledningsbesök. Lunds universitet har studentutbytesavtal med många amerikanska och kanadensiska universitet, på såväl universitetsövergripande nivå som på fakultetsnivå.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Nordamerika

I universitetets färdplan för Nordamerika 2023 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

 • Utveckla studentmobilitetsavtal med högt rankade universitet i USA, främst på östkusten
 • Fördjupa samarbetena med ankaruniversitet i USA och Kanada
 • Förstärka samverkansarbetet i USA, bland annat genom deltagande i SIREUS-projektet

​​​​​​​Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

University of Toronto

University of Toronto (UoT) är ett offentligt, forskningsintensivt universitet. UoT har tre campus: St. George, Mississauga och Scarborough i Toronto, Kanada. Lunds universitet har ingått ett universitetsövergripande partnerskap med alla tre campus.

Enligt Times Higher Education rankas UoT som 18:e i världen (World University Rankings 2021).

University of Toronto webbplats

Samarbete med UoT

LU och UoT undertecknade ett avtal för studentutbyte år 2000 och har utbytt 152 studenter under de senaste fem åren.

Hittills har forskare sampublicerat 277 gemensamma artiklar, deltagit i utbytesprogram för personal, såsom Erasmus+ International Credit Mobility-programmet, och startat projekt finansierade av EU och Riksbankens Jubileumsfond.

Kontakt vid LU

 • Akademiskt ansvarig – Professor Christofer Edling
 • Administrativt stöd – Alice Kjellsson alice [dot] kjellsson [at] ehl [dot] lu [dot] se

LU har ett samarbete med University of Denver (DU), som omfattar ett avtal om beställd utbildning (så kallad Study Abroad), ett bilateralt avtal om studentutbyte, samt ett avtal om samarbete med 3+1+1.  

Läs mer om 3+1+1-samarbetet med University of Denver

Inom samarbetet finns också möjligheter för mobilitet för lärare och administrativ personal.

Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership & Innovation in Higher Education

I samarbetsprojektet CALIE som pågick 2019-2021 arbetade deltagande universitet med att stärka universitetens förmåga att möta långsiktiga utmaningar genom att utveckla verktyg på strategisk nivå i fråga om förnyelse av utbildning och akademiskt ledarskap.

Deltagande universitet:

 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Stanford University
 • UC Berkeley
 • University of Washington

Resultat och dokumentation finns tillgängligt på CALIE-projektets webbplats

Kontakt

Alice Kjellsson
Internationell koordinator
+46 46 222 30 19
alice [dot] kjellsson [at] er [dot] lu [dot] se