Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nordamerika

USA och Kanada är två viktiga samarbetsländer för Lunds universitet inom forskning, utbildning och studentutbyte. Det återspeglas bland annat i flera delegationsresor och ledningsbesök. Lunds universitet har studentutbytesavtal med många amerikanska och kanadensiska universitet, på såväl universitetsövergripande nivå som på fakultetsnivå.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Nordamerika

I universitetets färdplan för Nordamerika 2024 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

 • Etablera fler studentutbytesavtal med högt rankade universitet i USA
 • Utvärdera LU:s deltagande i SIREUS-projektet
 • Vidareutveckla samarbeten inom forskning, utbildning, innovation och samverkan med utvalda partner
 • Etablera ankaruniversitet 

Läs mer om SIREUS-projektet: Plattform för ökad talangmobilitet mellan Sverige och USA

Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

LU har många välförankrade samarbeten med både nordamerikanska universitet, och andra externa aktörer så som ambassader, myndigheter och partnerföretag med verksamhet i Nordamerika.

Bland LU:s partneruniversitet tillägnas särskilt fokus på de fördjupade samarbetena med University of California, Berkeley och Rockefeller University i USA samt med University of Toronto i Kanada. 

LU har 32 studentutbytesavtal med kanadensiska universitet, varav 11 är universitetsövergripande, och 40 studentutbytesavtal med amerikanska universitet, varav 21 är universitetsövergripande. Universitetet har även avtal om beställd utbildning, så kallade Study abroad-avtal, med amerikanska universitet, på såväl universitetsövergripande som fakultets/institutionsnivå. 

LU har ett mångfacetterat samarbete med University of Denver, som omfattar ett avtal om beställd utbildning, ett bilateralt avtal om studentutbyte, samt ett avtal om samarbete med 3+1+1. 

Läs mer om 3+1+1-samarbetet med University of Denver

Universitas 21 (U21)

U21 är ett ledande globalt nätverk av forskningsintensiva universitet som uppmuntrar sina medlemmar att dela goda exempel och att samarbeta över gränserna. 

U21 har fyra medlemmar i Nordamerika:

 • McMaster University (Kanada)
 • University of California at Davis (USA)
 • University of Connecticut (USA)
 • University of Maryland (USA)

För samtliga lärosäten finns universitetsövergripande avsiktsförklaringar, så kallat Memorandum of Understanding, och studentmobilitetsavtal. 

Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership & Innovation in Higher Education

I samarbetsprojektet CALIE som pågick 2019–2021 arbetade deltagande universitet med att stärka universitetens förmåga att möta långsiktiga utmaningar genom att utveckla verktyg på strategisk nivå i fråga om förnyelse av utbildning och akademiskt ledarskap.

Deltagande universitet:

 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Stanford University
 • UC Berkeley
 • University of Washington

Resultat och dokumentation finns tillgängligt på CALIE-projektets webbplats

Forskningssamarbeten med Nordamerika är ett starkt verktyg för internationalisering. USA är Lunds universitets största sampubliceringspartner globalt, medan Kanada återfinns på plats 14. LU-forskare sampublicerar mest med Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Harvard University, Stanford University och University of Pennsylvania i USA. I Kanada publicerar forskare vid LU med kollegor på University of Toronto, University of British Columbia, McGill University, McMaster University och Laval University.

Kontakt

Alice Kjellsson
Internationell koordinator
+46 46 222 30 19
alice [dot] kjellsson [at] er [dot] lu [dot] se

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik