Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Testa din webbplats

På den här webbsidan hittar du stöd för hur du kan upptäcka tillgänglighetsfel på din webbplats.

Manuell testning

Du kan inte förlita dig enbart på automatiska testverktyg. Därför behöver du även göra en manuell granskning av din webbplats och dess innehåll, som till exempel dokument. Sådant som du behöver testa manuellt är bland annat språk, tydliga namn på länkar och tangentbordsnavigering.

Testa din webbplats manuellt på webbriktlinjer.se

Automatiska testverktyg

Med automatiska testverktyg kan du snabbt hitta och åtgärda vissa problem på din webbplats. Vill du få en överblick av statusen på webbplatsen eller kontrollera punkterna steg för steg? Kom ihåg att automatiska verktyg bara kan testa vissa aspekter.

Testning av enskild webbsida

WAVE (används av DIGG)

WAVE är ett utvärderingsverktyg som hjälper publicister att göra sitt webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. WAVE kan identifiera många tillgänglighets- och WCAG-fel, men underlättar också manuell utvärdering av webbinnehåll.

Du kan använda onlineverktyget WAVE genom att ange en webbadress (URL) i fältet på deras webbplats. WAVE Firefox och Chrome-tillägg är tillgängliga för att testa tillgänglighet direkt i din webbläsare - praktiskt för att kontrollera lösenordsskyddade, lokalt lagrade eller mycket dynamiska sidor. 

WAVE - Web Accessibility - wave.webaim.org

axe DevTools

axe DevTools är ett populärt testverktyg som används mycket av utvecklare och designers. Det är lite svårare att komma igång med verktyget, men när man väl gjort det så är det ett kraftfullt verktyg.

axe DevTools

Testning av hel webbplats

Aceit automatisk test

Aceit är ett verktyg som hjälper dig att få en överblick över webbaserade gränssnitts tillgänglighetsnivå.
Verktyget kan inte kontrollera allt som är viktigt, men kan användas för att identifiera många vanliga problem och ger en bra fingervisning över webbplatsens status.

Aceit automatisk test

AccessMonitor

är den portugisiska statens testverktyg, som utgår från WCAG. Observera att det går att välja engelska. Ange antingen en webbadress (URL), klistra in HTML-kod eller ladda upp HTML-kod.

AccessMonitor

Testning av enskilt tillgänglighetsproblem

Genom att fokusera på ett problem i taget kan tillgänglighetsarbetet upplevas som mer genomförbart och effektivt. Du kommer att upptäcka att du hinner gå igenom ganska många webbsidor på en timme om du bara fokuserar på ett problem i taget.

  1. Välj ut ett tillgänglighetsproblem som känns enkelt för dig att åtgärda, till exempel att se till så att alla rubriker är korrekt formaterade med H1, H2 och så vidare.
  2. Gå igenom hela din webbplats, sida för sida, och åtgärda problemet.
  3. Välj sedan ut ett nytt problem och åtgärda det på alla sidor på din webbplats.


Här är två verktyg som lämpar sig bra för att testa ett problem i taget:

Web Developer Tool (används av DIGG)

Webbutvecklartillägg som lägger till olika webbutvecklarverktyg till en webbläsare. Tillägget är tillgängligt för Chrome, Firefox och Opera.

Web Developer Tool

Bookmarklets for Accessibility Testing

Bookmarklets for Accessibility Testing använder JavaScript för att markera roller, tillstånd och egenskaper för tillgänglighetselement på sidan. De är tillgängliga för skärmläsare och fungerar i alla webbläsare inklusive mobiltelefoner.

Bookmarklets for Accessibility Testing

Testning av dokument

Worddokument

Använd den inbyggda kontrollen i Word (välj Kontrollera tillgänglighet under rubriken Granska).

PDF-dokument

Använd i första hand Acrobat Pros inbyggda tillgänglighetskontroll (välj Tillgänglighet under Verktyg). DIGG använder Acrobat Pros tillgänglighetskontroll vid sina granskningar.

Det finns även andra verktyg för att testa PDF-dokument som:

PAVE webbaserat gratisverktyg - pave-pdf.org

Tänk på att automatiska kontroller bara gör halva jobbet. Den viktigaste kontrollen måste du göra manuellt och innefattar bland annat alternativtexter, att taggningen är korrekt och att rubriker, bilder med mera ligger i rätt läsordning. Taggar och ordning justeras i Adobe Acrobat Pro med panelerna Taggar respektive Ordning.

Testning av färger och kontraster

WebAIM: Color Contrast Checker - webaim.org

Colour Contrast Analyser – gratis program för att mäta att kontraster - developer.paciellogroup.com

Kontakt

Vid Lunds universitet finns en tillgänglighetsexpert som du kan kontakta genom kontaktformulär eller så kan du i en övergångsperiod fortsatt mejla till:
tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (tillganglighet[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Du kan också gå med i Teams-nätverket för webbpublicister vid Lunds universitet. I nätverket finns en kanal för webbtillgänglighet.

Gå direkt till kanalen för webbtillgänglighet