Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Översättning och språkfrågor

Alla enheter inom Lunds universitet kan anlita Översättning och språkfrågor vid sektionen Kommunikation. Du kan få hjälp med översättning och språkgranskning av texter från svenska till engelska, samt råd och stöd i övriga språkfrågor.

Vad vi gör

 • Översätter och språkgranskar material från alla enheter inom Lunds universitet.
 • Erbjuder stöd och information om resurser för medarbetare som behöver skriva eller presentera material på engelska inom sitt område.
 • Hjälper till med engelsk terminologi, lämpliga översättningar av svenska ord och uttryck samt etablerade benämningar och engelskt språkbruk vid LU och inom svenskt högskoleväsende i stort.

Vad det kostar

 • 1:75 kronor per ord för översättning och 500 kronor per timme för språkgranskning på uppdrag från fakulteterna.

 • Centrala, universitetsövergripande dokument samt utbildnings- och kursplaner översätts kostnadsfritt.

Vad vi inte gör

 • Vi har tyvärr inte resurser att språkgranska eller översätta material från enskilda forskare och doktorander (t ex avhandlingar, artiklar och ansökningar). För språkgranskning och översättning av underlag som dessa finns ett statligt upphandlat ramavtal som kan avropas från Avropa.se

Innan du beställer

Uppdateringar och revisioner av befintliga dokument

 • Kontrollera innan du beställer om det finns en tidigare översättning av det aktuella dokumentet som vi kan använda som referensdokument.
 • Markera vad som är nytt i den uppdaterade eller reviderade versionen av ett dokument som finns i en tidigare översättning.

Nya texter

 • Tänk på att anpassa innehållet till den nya målgruppen (som eventuellt inte är insatt i svenska förhållanden).

Så här beställer du

 • Förbered dokumentet i en Wordfil eller PowerPoint.
 • Ge filen en specifik och tydlig benämning, det vill säga inte bara ”För översättning”.  
 • Ange önskad deadline, kontaktperson och, om det är ett uppdrag mot ersättning, kostnadsställe för debitering.
 • Bifoga dokumentet i ett e-postmeddelande till oversattning [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Resurser

AWELU – ditt stöd för att skriva korrekt engelska

Alla medarbetare och studenter vid Lunds universitet skriver på engelska i något sammanhang. Många får bekymmer när de formella kraven på texten blir högre. AWELU är en webbaserad resurs som ger svar på frågor som uppstår när du skriver på engelska, med fokus på ”hur skriver jag…?”

AWELU står för Academic Writing at Lund University och är alltså i högsta grad ett verktyg för dig som skriver vetenskapliga arbeten, till exempel artiklar, abstracts och ansökningar.

Du kan också få konkret stöd om du har svårt att skriva ”lagom” formellt, när du letar efter översättning av universitetsspecifika ord och titlar eller om du misstänker att du gör många stavfel och grammatiska fel.

Högskoletermer på engelska

Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordbok

Kontakt

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning?
Hör gärna av dig för uppgift om kostnad och leveranstid via:
oversattning [at] kommunikation [dot] lu [dot] se