Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Översättning och språkfrågor

Alla enheter inom Lunds universitet kan anlita Översättning och språkfrågor vid sektionen Kommunikation. Du kan få hjälp med översättning och språkgranskning av texter från svenska till engelska, samt råd och stöd i övriga språkfrågor.

Vad vi gör

 • Översätter och språkgranskar material från alla enheter inom Lunds universitet.
 • Erbjuder stöd och information om resurser för medarbetare som behöver skriva eller presentera material på engelska inom sitt område.
 • Hjälper till med engelsk terminologi, lämpliga översättningar av svenska ord och uttryck samt etablerade benämningar och engelskt språkbruk vid LU och inom svenskt högskoleväsende i stort.

Vad det kostar

Översättning av uppdrag som passar in i någon av nedanstående kategorier debiteras inte. Övriga uppdrag debiteras med 1, 85 kronor per ord för översättning och 600 kronor per timme för språkgranskning.

Uppdrag som inte debiteras

 • Översättning av material som är av formellt viktig karaktär, till exempel rektorsbeslut, rektors- och ledningsinformation, officiella LU-gemensamma dokument, disciplinärenden, etikprövningsnämndens ärenden och LU-gemensam krishanteringsinformation.
 • Översättning av material med stor extern synlighet, till exempel LU-gemensamt presentationsmaterial, pressmeddelanden och texter till lunduniversity.lu.se 
 • Översättning till Staff Pages, LUM och LU-nytt.
 • Översättning av utbildnings- och kursplaner samt allmänna studieplaner.
 • Språkgranskning av texter enligt ovan som är skrivna på engelska.

Vad vi inte gör

 • Vi har inte resurser att översätta till svenska. 
 • Vi har tyvärr inte möjlighet att språkgranska eller översätta material från enskilda forskare och doktorander (till exempel avhandlingar, artiklar och ansökningar). 
 • För översättning och språkgranskning av underlag som dessa och översättningar till svenska hänvisar vi till LU:s upphandlade språkkonsulter. Beställningar görs via Lupin/Proceedo.
 • Om du vill få mer detaljerad information om universitetets upphandlade översättare och språkgranskare, kontakta oversattning [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Innan du beställer

Uppdateringar och revisioner av befintliga dokument

 • Kontrollera innan du beställer om det finns en tidigare översättning av det aktuella dokumentet som vi kan använda som referensdokument.
 • Markera vad som är nytt i den uppdaterade eller reviderade versionen av ett dokument som finns i en tidigare översättning.

Nya texter

 • Tänk på att anpassa innehållet till den nya målgruppen (som eventuellt inte är insatt i svenska förhållanden).

Så här beställer du

 • Förbered dokumentet i en Wordfil eller PowerPoint.
 • Ge filen en specifik och tydlig benämning, det vill säga inte bara ”För översättning”.  
 • Ange önskad deadline, kontaktperson, var översättningen ska publiceras och, om det är ett uppdrag mot ersättning, kostnadsställe för debitering.
 • Bifoga dokumentet i ett e-postmeddelande till oversattning [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Efter leverans

Det är viktigt att skicka korrekturlästa översättningar tillbaka till översättaren så att hen får information om ändringarna inför framtida uppdrag, helst med ändringarna synliga. Översättaren har då möjlighet att säga till om eventuella felskrivningar och liknande som kan ha tillkommit under korrekturprocessen. 

Resurser

AWELU – ditt stöd för att skriva korrekt engelska

Alla medarbetare och studenter vid Lunds universitet skriver på engelska i något sammanhang. Många får bekymmer när de formella kraven på texten blir högre. AWELU är en webbaserad resurs som ger svar på frågor som uppstår när du skriver på engelska, med fokus på ”hur skriver jag…?”

AWELU står för Academic Writing at Lund University och är ett verktyg för dig som skriver vetenskapliga arbeten, till exempel artiklar, abstracts och ansökningar.

lu.se/awelu

Svensk-engelsk LU-ordlista

Ordlista med ord och titlar specifika för Lunds universitet

Högskoletermer på engelska

Universitetets- och högskolerådets svensk-engelska ordlista på uhr.se

Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordbok

Nationalencyklopedins ordbokstjänster 

Klarspråk

Lunds universitet har som myndighet ett ansvar att verka för en kommunikation som är tillgänglig för alla. För att göra det behöver vi använda klarspråk, det vill säga språk som är vårdat, enkelt och begripligt.

Att skriva klarspråk

 

Kontakt

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning?
Hör gärna av dig för uppgift om kostnad och leveranstid via:
oversattning [at] kommunikation [dot] lu [dot] se