Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärdering av pågående utbildning

Utvärdering av pågående utbildning kan ske på flera olika sätt. Metoder som används kan till exempel inkludera extern bedömning, fokus på ett enskilt program över tid eller en ögonblicksbild av en fakultets hela utbildningsutbud.

Varje fakultet ansvarar för att ha ändamålsenliga processer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för sina utbildningar. För utvärdering av examensgrundande utbildning finns tillvägagångssättet reglerat i Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet.

Som stöd har vägledningar tagits fram, en för utvärdering av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och en för utbildning på forskarnivå. Om du vill ta del av dessa kan du kontakta avdelningschef Åsa Ekberg. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Utöver dessa internt initierade utvärderingar så utvärderar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett särskilt urval av utbildningar på nationell nivå.

Syftet är att ständigt förbättra och utveckla utbildningarna vid Lunds universitet. Och att säkerställa att utbildningarna lever upp till de kvalitetskriterier som vi på universitetet gemensamt kommit överens om. Utgångspunkten är nationella och internationella standarder och riktlinjer.

Kontakt

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Utbildningsstrategiskt stöd
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (asa[dot]ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se) 

Utbildningsstrategiskt stöd
Besöksadress: Sandgatan 3, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Hämtställe 31