Forskarutbildningsnämnd

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2015 en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd.

Forskarutbildningsnämndens uppdrag

Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Hur forskarutbildningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen (2019) 

Arbetsordning för Lunds Universitet (PDF 468kB, nytt fönster)

Läs mer om uppdraget för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd (2020)

Ändring av uppdrag för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd (PDF 209 kB, nytt fönster)

Läs forskarutbildningsnämndens verksamhetsplan för 2020-2021 och 2018-2019

Verksamhetsplan 2020-2021 (PDF 294 KB, nytt fönster)

Verksamhetsplan 2018-2019 (PDF 166 kB, nytt fönster)

Verksamhetsredovisning 2018-2019 (PDF 497kB, nytt fönster)

Forskarutbildningsnämndens ledamöter

Mandattiden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är tre år,
1 februari 2018 – 31 januari 2021.

Ordförande: 

vicerektor Bo-Anders Jönsson

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: professor Martin Dribe
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Samuel Byrskog
Juridiska fakulteten: docent Jenny Julén Votinius
Konstnärliga fakulteten: docent Sven Bjerstedt
Lunds tekniska högskola: prodekan Annika Mårtensson
Medicinska fakulteten: vicedekan Karin Jirström
Naturvetenskapliga fakulteten: prodekan Anders Tunlid
Samhällsvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anna Meeuwisse

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt

SACO-S: Björn Frostner
TCO/OFR-S: Lars Crusefalk, ersättare Kjell Nilsson.

Forskarutbildningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Pernille Andersson

Kontakt

Sekreterare
Pernille Andersson
Forskningshandläggare
Forskningsservice
Tel: +46 46 222 69 73
Mobil: +46 73 066 24 26
pernille [dot] andersson [at] fs [dot] lu [dot] se

Sammanträden

Hösten 2020

5 oktober, 9.00 - 12.00
9 november, 9.00 - 12.00
14 december, 9.00 - 12.00

Våren 2021
18 januari, 9.00 - 12.00