Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningsnämnd

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2015 en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd.

Forskarutbildningsnämndens uppdrag

Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Hur forskarutbildningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen (2019) 

Arbetsordning för Lunds Universitet (PDF 468kB, nytt fönster)

Läs mer om uppdraget för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd (2020)

Ändring av uppdrag för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd (PDF 209 kB, nytt fönster)

Läs forskarutbildningsnämndens verksamhetsplan 

Verksamhetsplan 2022-2023 (PDF 293 kB, nytt fönster)

Forskarutbildningsnämndens ledamöter

Mandattiden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är tre år, 1 februari 2021 - 31 januari 2024.

Ordförande: 

Vicerektor Viktor Öwall

Ledamöter

Representanter för fakulteterna

Ekonomihögskolan: prorektor Maria Stanfors
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Stephan Borgehammar
Juridiska fakulteten: professor Mats Tjernberg
Konstnärliga fakulteten: professor Anna Houmann
Lunds tekniska högskola: vicerektor Martin Tunér
Medicinska fakulteten: vicedekan Karin Jirström
Naturvetenskapliga fakulteten: vicedekan Sandra Pott
Samhällsvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anna Meeuwisse

Representanter för de studerande

Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt

SACO-S: Linus Zhang
TCO/OFR-S: Colm Flaherty, suppleant Kjell Nilsson 

Forskarutbildningsnämndens sekretariat

Forskningsservice: Cecilia Gagné

Kontakt

Cecilia Gagné
Utredare

Forskningsservice
Tel: +46 46 222 30 32
Mobil: +46 76 769 16 90
Cecilia [dot] gagne [at] fs [dot] lu [dot] se (Cecilia[dot]gagne[at]fs[dot]lu[dot]se)

Sammanträden

Våren 2024

Onsdag 31 januari 

Fredag 26 april

Tisdag 18 juni

Protokoll och kallelser

Önskar du ta del av protokoll och kallelser vänligen kontakta Cecilia Gagné. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt” högre upp på sidan.