Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningsnämnd

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2015 en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd.

Forskarutbildningsnämndens uppdrag

Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Hur forskarutbildningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen (2019) 

Arbetsordning för Lunds Universitet (PDF 468kB, nytt fönster)

Läs mer om uppdraget för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd (2020)

Ändring av uppdrag för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd (PDF 209 kB, nytt fönster)

Läs forskarutbildningsnämndens verksamhetsplan för 2020-2021 och 2018-2019

Verksamhetsplan 2020-2021 (PDF 294 KB, nytt fönster)

Verksamhetsplan 2018-2019 (PDF 166 kB, nytt fönster)

Verksamhetsredovisning 2018-2019 (PDF 497kB, nytt fönster)

Forskarutbildningsnämndens ledamöter

Mandattiden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är tre år, 1 februari 2021 - 31 januari 2024.

Ordförande: 

Rektor Erik Renström

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: prorektor Maria Stanfors
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Stephan Borgehammar
Juridiska fakulteten: professor Mats Tjernberg
Konstnärliga fakulteten: professor Eva Saether
Lunds tekniska högskola: vicerektor Martin Tunér
Medicinska fakulteten: vicedekan Karin Jirström
Naturvetenskapliga fakulteten: vicedekan Sandra Pott
Samhällsvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anna Meeuwisse

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt

SACO-S: Brian Thorsbro
TCO/OFR-S: Colm Flaherty, suppleant Kjell Nilsson 

Forskarutbildningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Pernille Andersson

Kontakt

Sekreterare
Pernille Andersson
Forskningshandläggare
Forskningsservice
Tel: +46 46 222 69 73
Mobil: +46 73 066 24 26
pernille [dot] andersson [at] fs [dot] lu [dot] se

Sammanträden

Våren 2021

Fredag 12 mars, 9:00-12:00

Fredag 23 april, 9:00-12:00

Fredag 4 juni, 9:00-12:00

Hösten 2021

Fredag 17 september, 9:00-12:00

Fredag 5 november, 9:00-12:00

Fredag 3 december, 9:00-12:00

Protokoll och kallelser

Önskar du ta del av protokoll och kallelser vänligen kontakta Pernille Andersson. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt” högre upp på sidan.