Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sociala medier

Råd och stöd för dig som använder, eller funderar på att använda, sociala medier i tjänsten.

Genvägar på sidan:

Kontakta gärna närmsta kommunikatör för att diskutera om, och i så fall hur, du kan använda sociala medier i din verksamhet.

Gå till sidan Kontakta en kommunikatör 

Varför sociala medier?

Sociala medier ger möjlighet till medskapande, dialog, engagemang och interaktion med din målgrupp. Lyckas du nå ut med ditt innehåll kan ditt budskap spridas väldigt fort och till väldigt många. Du har också möjlighet att rikta din kommunikation till mycket specifika målgrupper.

Genom omvärldsbevakning i de olika kanalerna kan du också lära dig mer om dina målgrupper, hitta influencers, fånga upp samtalsämnen, ta del av debatter, hålla koll på nya format med mera. 

Så kommer du igång med din kanal

Att arbeta med en kanal i sociala medier är ett åtagande som kräver tid och engagemang. Du som öppnar ett konto behöver hålla kanalen och dess inlägg under regelbunden uppsikt, skapa relevant innehåll som bjuder in till interaktion och når ut till tänkta målgrupper, samt se till att frågor och kommentarer hanteras och i många fall uppmuntras. 

Frågor att ställa innan du sätter igång

  • Varför ska ni finnas i den här kanalen? Ibland startas konton i en ny kanal bara för att andra finns där, men vi glömmer sedan bort att fundera på om vi har relevant innehåll och om vår målgrupp finns där. 
  • Finns Lunds universitet redan i den här kanalen? Finns det möjlighet till samordning? Kan vi lära av varandra?
  • Har syftet med kontot klargjorts och går det att formulera detta?  
  • Finns tid och resurser avsatta för arbetet? För att lyckas med initiativ i sociala medier krävs tid att lära, lyssna och föra dialog samt att omvärldsbevaka, ta sig tid att formulera och förpacka material på ett sätt som passar kanalen och bjuder in till interaktion. Som myndighet är vi dessutom skyldiga att hålla våra kanaler under uppsikt, svara på inkommande frågor och ta bort eventuellt olagligt material.
  • Är närmsta chef och berörda personer informerade eller involverade i arbetet?
  • Finns rutiner för hur arkivering, eventuella frågor eller kommentarer ska övervakas och besvaras? 
  • Finns rutiner för hur olagligt eller oönskat material ska hanteras? 
  • Är tydliga mål och rutiner för utvärdering framtagna?

Läs också rekommendationerna för kontobeskrivning, namn och profilbild

Så når du din målgrupp 

Att skapa innehåll som är relevant och som målgruppen vill engagera sig i, är centralt inom sociala medier. Allt du producerar bör väcka en fråga, en tanke, en känsla eller ett behov. Vill du bara arbeta med envägskommunikation och använda kanalerna som "anslagstavlor", är sociala medier inte rätt väg att gå. Därför är det viktigt att våga välja att rikta innehållet till en specifik grupp av människor. I vissa kanaler, så som i en blogg, gör du det genom att välja en inriktning och målgrupp för hela kontot, och prioritera bort andra. Till exempel inom ett visst forskningsområde. I andra kanaler, så som Facebook, är själva sidan mindre viktig, där handlar det om att rikta varje inlägg rätt, genom att exempelvis annonsera det mot en eller flera grupper. 

Att jobba mot specifika målgrupper gör det dessutom enklare att sätta upp konkreta och mätbara mål med din kommunikation.

Läs mer om utvärdering och omvärldsbevakning

Algoritmerna styr

Sociala medier styrs till stor del av algoritmerna för den specifika kanalen. Algoritmerna förändras ständigt, vilket ställer krav på att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Läs mer om hur du håller dig uppdaterad om respektive kanals algoritmer, utveckling och nyheter:

Gå till sidan Tips för de olika kanalerna

Skydda ditt konto

När du skapar ett nytt konto bör du använda dig av tvåstegsautentisering, för att höja säkerheten ytterligare en nivå och minska risken för att obehöriga kommer åt ditt lösenord och tar över kontot. Allt fler internettjänster och sociala medier erbjuder detta idag, och det kan se ut på lite olika sätt – det vanligaste är att du utöver det vanliga lösenordet också får en sms-kod när du till exempel ska logga in från en ny enhet. Du kan enkelt slå på tvåstegsautentisering även på ett befintligt konto, genom att gå in under kanalens säkerhetsinställningar och aktivera det. 

Om problemet med att någon obehörig tagit över kontot ändå uppstår finns oftast ett par olika tillvägagångssätt för att byta lösenord och på så sätt ta sig in på kontot igen. De flesta kanaler har också kontaktuppgifter eller formulär som du ska använda dig av för att anmäla om ett konto blivit kapat, och på så vis få kontot nerstängt. 

Länkar till de olika kanalernas hjälpcenter hittar du på sidan Tips för de olika kanalerna

Bild och film

För att sticka ut i flödet och fånga ögat så måste ditt innehåll vara lättillgängligt och tydligt – det ska gå snabbt och enkelt att uppfatta (och reagera på) budskapet. All kommunikation i sociala medier blir därmed mer effektiv om du arbetar med bild och/eller rörligt innehåll. 

Inspiration och trendspaning 

Social by Default diskuterar det senaste inom sociala medier:

Emma Blom arbetar med att utveckla varumärkens digitala närvaro i köpta och förtjänade kanaler, och bloggar på Dagens media:

Svenskarna och Internet är en årlig studie från IIS (Internetstiftelsen i Sverige) om svenskarnas internetvanor, som även kartlägger hur vi använder sociala medier:

Dagens Analys samlar bland annat nyheter och trender inom sociala medier:

Lunds universitet i sociala medier

Lunds universitet har universitetsgemensamma konton i nedanstående kanaler. Inom universitetet finns många fler konton, kontakta din närmsta kommunikatör om du har frågor.

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Snapchat

  • @Lundastudent

Youtube

Läs mer om syfte, mål och kontaktpersoner för dessa kanaler i nedanstående matris:

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner sammanställning över universitetsövergripande kanaler i sociala medier

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen