Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö och hälsa

En viktig uppgift för Lunds universitet är att skapa en god och säker arbetsmiljö. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar både dig och dina kollegor.

Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som du upplever som utvecklande och stimulerande. Hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet ska integreras i allt vi gör och vara en naturlig del i all verksamhetsplanering.

Genom att vi erbjuder en stimulerande arbetsplats kan du som anställd trivas och fungera väl.

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet (pdf 77 kB, ny flik)

Din hälsa

Din hälsa är viktig för oss!

Läs mer om Företagshälsovården, friskvård, rehabilitering samt alkohol och droger

Din arbetsplats

Du ska ha möjlighet att trivas och känna dig trygg på din arbetsplats.

Läs mer om fysisk arbetsmiljö och inomhusklimat

Rapportera arbetsskada eller tillbud

Om du som medarbetare skadar dig under arbetstid eller råkar ut för ett tillbud (en händelse som kunde lett till personskada) ska du rapportera det till din chef.

Rapportera tillbud och arbetsskador

Glasögon för bildskärmsarbete

Behöver du glasögon för bildskärmsarbete, även kallat terminalglasögon?

Så ansöker du om glasögon för bildskärmsarbete

Skyddsombud

Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om vem som är ditt skyddsombud och vad de kan göra för dig

  Kontakt

  Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-/personalfrågor.

  Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med arbetet innan 1 april?

  Från och med den 1 april 2022 är coronaviruset inte längre klassificerat som samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att  universitetet från och med detta datum inte längre behöver anmäla till Arbetsmiljöverket att en anställd har exponerats, eller misstänker att de exponerats, för coronavirus i samband med arbetet.

  Exponering som skett senast den 31 mars 2022 ska dock anmälas. Det är närmaste chef som ansvarar för att anmälan till Arbetsmiljöverket görs.

  Om du har exponerats, eller misstänker att du har exponerats, för coronavirus i samband med ditt arbete innan den 1 april ska du därför kontakta din närmaste chef så att chefen kan göra en riskbedömning i syfte att undvika smittspridning på arbetsplatsen. 

  Från och med den 1 april 2022 upphör även universitetets rektorsbeslut mot bakgrund av pågående coronapandemi att gälla.