Arbetsmiljö och hälsa

En viktig uppgift för Lunds universitet är att skapa en god och säker arbetsmiljö. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar både dig och dina kollegor.

Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som du upplever som utvecklande och stimulerande. Hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet ska integreras i allt vi gör och vara en naturlig del i all verksamhetsplanering.

Genom att vi erbjuder en stimulerande arbetsplats kan du som anställd trivas och fungera väl.

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet (PDF 77 kB, ny flik)

Din hälsa

Din hälsa är viktig för oss!

Läs mer om Företagshälsovården, friskvård, rehabilitering samt alkohol och droger

Din arbetsplats

Du ska ha möjlighet att trivas och känna dig trygg på din arbetsplats.

Läs mer om fysisk arbetsmiljö och inomhusklimat

Rapportera arbetsskada eller tillbud

Om du som medarbetare skadar dig under arbetstid eller råkar ut för en händelse som kunnat leda till personskada (såkallat tillbud) ska du rapportera det till din chef.

Rapportera tillbud och arbetsskador

Glasögon för bildskärmsarbete

Behöver du glasögon för bildskärmsarbete, även kallat terminalglasögon?

Så ansöker du om glasögon för bildskärmsarbete

Skyddsombud

Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om vem som är ditt skyddsombud och vad de kan göra för dig