Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö och hälsa

På denna sida introduceras du till information och stöd gällande din arbetsmiljö och hälsa.

En viktig uppgift för Lunds universitet är att skapa en god och säker arbetsmiljö. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar både dig och dina kollegor.

Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som du upplever som utvecklande och stimulerande. Hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet ska integreras i allt vi gör och vara en naturlig del i all verksamhetsplanering. Genom att vi erbjuder en stimulerande arbetsplats kan du som anställd trivas och fungera väl.

Din arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar hur vi har det på arbetet. Det handlar till exempel om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen och hur vi samarbetar med varandra. Det handlar också om hur arbetet är organiserat. 

Läs mer om din arbetsmiljö

Rapportera arbetsskada eller tillbud

Om du som medarbetare skadar dig under arbetstid eller råkar ut för ett tillbud (en händelse som kunde lett till personskada) ska du rapportera det till din chef.

Rapportera tillbud och arbetsskador

Din hälsa

Din hälsa är viktig för oss!

Läs mer om Företagshälsovården, friskvård, arbetsanpassning, rehabilitering, alkohol och droger med mera

Skyddsombud och skyddskommittéer

Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om vem som är ditt skyddsombud och vad de kan göra för dig

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.