Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö och hälsa

En viktig uppgift för Lunds universitet är att skapa en god och säker arbetsmiljö. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar både dig och dina kollegor.

Målsättningen med Lunds universitets arbetsmiljöarbete är att skapa en miljö som du upplever som utvecklande och stimulerande. Hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet ska integreras i allt vi gör och vara en naturlig del i all verksamhetsplanering.

Genom att vi erbjuder en stimulerande arbetsplats kan du som anställd trivas och fungera väl.

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet (PDF 77 kB, ny flik)

Din hälsa

Din hälsa är viktig för oss!

Läs mer om Företagshälsovården, friskvård, rehabilitering samt alkohol och droger

Din arbetsplats

Du ska ha möjlighet att trivas och känna dig trygg på din arbetsplats.

Läs mer om fysisk arbetsmiljö och inomhusklimat

Rapportera arbetsskada eller tillbud

Om du som medarbetare skadar dig under arbetstid eller råkar ut för en händelse som kunnat leda till personskada (så kallat tillbud) ska du rapportera det till din chef.

Rapportera tillbud och arbetsskador

Glasögon för bildskärmsarbete

Behöver du glasögon för bildskärmsarbete, även kallat terminalglasögon?

Så ansöker du om glasögon för bildskärmsarbete

Skyddsombud

Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om vem som är ditt skyddsombud och vad de kan göra för dig

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan? 

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med arbetet?

Om du som anställd har exponerats eller misstänker att du exponerats för coronavirus i samband med ditt arbete, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Kontakta din närmaste chef och berätta att du har exponerats, eller misstänker att du har exponerats, för coronavirus i samband med ditt arbete.

Din chef behöver den här informationen för att kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på arbetsplatsen kan undvikas. Chefen ansvarar för att anmälan till Arbetsmiljöverket görs.