Skyddsombud

Huvudskyddsombud och överskyddsombud

Här får du information om vem som är ditt skyddsombud och respektive huvudskyddsombud och vilka uppgifter dessa har.

Skyddsombudsval 2020

Innevarande mandatperiod för skyddsombuden inom Lunds universitet löper ut den 31 december 2020. Därför har det hållits skyddsombudsval.under hösten 2020. Nästa mandatperiod är 1 januari 2021 till 31 december 2023.  

Ditt skyddsombud

Skyddsombudet företräder dig som medarbetare och ska delta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Om du ser brister i din arbetsmiljö, vänd dig då till din chef och ditt skyddsombud.

Skyddsombudet deltar bland annat

  • i planering av förändringar som rör din arbetsmiljö,
  • i skyddsronder,
  • vid tillbuds-/arbetsskadeutredningar.

Huvudskyddsombuden samordnar skyddsombuden inom varje skyddsområde. Vem som är huvudskyddsombud hittar du också i listan över valda skyddsombud.

Personalorganisationerna har utsett överskyddsombud som du kan kontakta via e-post universitetets overskyddsombud [at] hr [dot] lu [dot] se

Information om skyddsombudens, huvudskyddsombudens och överskyddsombudens roller och uppgifter hittar du på HR-webben.

Roller i arbetsmiljöarbetet (HR-webben)

Studenter har studerandeskyddsombud

Läs mer om studerandeskyddsombud på vår externa webbplats (lu.se/studera)

Vad är det bästa med att vara skyddsombud?

Marcus Tegler, utbildningsadministratör på Humanistiska och teologiska fakulteterna, och skyddsombud.  

Marcus Tegler, skyddsombud på Lunds universitet.

 

- Det är skoj att träffa andra skyddsombud och få inspiration, men också att träffa andra som har samma inställning som mig när det gäller att känna sig säker och må bra på arbetsplatsen. Sedan är det såklart roligt att kunna påverka till det bättre. Det viktigaste för mig är att kollegorna inom universitet mår bra, trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats. Och, framförallt, att de vet att jag finns där som en resurs och hjälp. Kan jag, med de befogenheter som jag har som skyddsombud, bidra till att göra arbetsplatsen till en bättre och tryggare miljö känner jag att jag gjort en god gärning och insats för en fortsatt bra arbetsplats och arbetsmiljö.