Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar hur vi har det på arbetet. Det handlar till exempel om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen och hur vi samarbetar med varandra. Det handlar också om hur arbetet är organiserat. Här får du reda på mer om din arbetsmiljö och om Lunds universitets systematiska arbetsmiljöarbete.

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy omfattar såväl anställda som studenter och beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ingen ska råka ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Här klargörs även att kränkande särbehandling inte accepteras inom universitetets verksamhet. 

Läs Lunds universitets arbetsmiljöpolicy (PDF 77 kB, ny flik)

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lunds universitet bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

I Kompetensportalen finns en grundläggande arbetsmiljökurs för alla som är verksamma vid universitetet. Kursen är digital och beskriver bland annat SAM och vilken roll du som anställd har i det arbetet. 

Du når kursen genom att logga in i Kompetensportalen