Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din arbetsmiljö

Här får du reda på mer om din arbetsmiljö och om Lunds universitets systematiska arbetsmiljöarbete.

Innehåll på sidan:

Via vänsterspalten kan du även läsa mer om

 • fysisk arbetsmiljö,
 • organisatorisk och social arbetsmiljö,
 • kränkningar och trakasserier.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar hur vi har det på arbetet. Det handlar till exempel om lokalerna vi vistas i under arbetsdagen, ergonomiska förutsättningar för att utföra arbetet och hur vi samarbetar med och bemöter varandra. Det handlar också om hur arbetet är organiserat. 

Arbetsmiljöpolicy

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy omfattar såväl anställda som studenter och beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ingen ska råka ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Här klargörs även att kränkande särbehandling inte accepteras inom universitetets verksamhet. 

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet finns att ladda ner i Regelverket

Arbetsmiljömål

Universitetets långsiktiga arbetsmiljömål är en hållbar arbetsmiljö för alla verksamma vid Lunds universitet. För att nå det målet ska Lunds universitet under åren 2024 till 2027 särskilt fokusera på tre områden:

 • Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete 
 • Medarbetarskap och livet som student
 • Arbetsmiljön för kollegialt utsedda chefer

Inom ramen för fokusområdena ska nedanstående sju aktiviteter genomföras: 

 1. Inkludera hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i lokala handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.
 2. Införa ett digitalt universitetsgemensamt verktyg för undersökning och uppföljning av medarbetares och chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
 3. Säkerställa chefers kunskap och medvetenhet om arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet.
 4. Identifiera faktorer som bidrar till en hållbar arbetsmiljö för kollegialt utsedda chefer.
 5. Undersöka förutsättningarna för en universitetsgemensam introduktion inom arbetsmiljöområdet för studenter.
 6. Implementera arbetssättet studiesocial skyddsrond för studenter. 
 7. Stärka samverkan och samarbetet inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för studenter.

Läs mer om de sju arbetsmiljöaktiviteterna i nedanstående rektorsbeslut om universitetets arbetsmiljömål.  

Rektorsbeslut gällande arbetsmiljömål för Lunds universitet finns att ladda ner i Regelverket

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lunds universitet bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

I Kompetensportalen finns en grundläggande arbetsmiljökurs för alla som är verksamma vid universitetet. Kursen är digital och beskriver bland annat SAM och vilken roll du som anställd har i det arbetet. 

Du når kursen genom att logga in i Kompetensportalen

Kontakt

Kontakta din närmaste chef, HR-funktion, skyddsombud eller motsvarande inom din institution/fakultet eller motsvarande.