Lagar och riktlinjer

Lagar

Alla länder i Europeiska unionen ska numera ha lagar för webbtillgänglighet. I Sverige har vi Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innebär att alla offentliga aktörers webbplatser ska uppfylla lagkraven på tillgänglighet från och med 23 september 2020. Syftet med lagen är att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Lagen innebär också att det på varje webbplats ska finnas en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur väl webbplatsen uppfyller lagkraven samt hur och när man planerar att åtgärda otillgängligt innehåll på webbplatsen. Redogörelsen ska även innehålla en funktion för att meddela brister i tillgängligheten.

I Sverige har vi även annan lagstiftning som handlar om tillgänglighet, till exempel Diskrimineringslagen samt Lagen om offentlig upphandling.

Viktiga datum

23 september 2020

Nu ska följande leva upp till lagkraven:

  • Alla webbplatser.
  • Filmer (dock ej direktsändningar) som publicerats från och med 23 september 2020.
  • Dokument publicerade från och med 23 september 2018 samt äldre dokument som "behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter".

23 juni 2021

Nu ska mobila applikationer leva upp till lagkraven om webbtillgänglighet.

Riktlinjer