Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lagar och riktlinjer

Alla länder i Europeiska unionen ska numera ha lagar för webbtillgänglighet. I Sverige har vi Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Lagen innebär att alla offentliga aktörers webbplatser ska uppfylla lagkraven på tillgänglighet från och med 23 september 2020. Syftet med lagen är att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

DOS-lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara:

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bygger på den internationella webbstandarden WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Lagen innebär också att det på varje webbplats ska finnas en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur väl webbplatsen uppfyller lagkraven samt hur och när man planerar att åtgärda otillgängligt innehåll på webbplatsen. Redogörelsen ska även innehålla en funktion för att meddela brister i tillgängligheten.

Lagkraven gäller följande:

  • Alla webbplatser.
  • Mobila applikationer.
  • Filmer (dock ej direktsändningar) som publicerats från och med 23 september 2020.
  • Dokument publicerade från och med 23 september 2018 samt äldre dokument som "behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter".

I Sverige har vi även annan lagstiftning som handlar om tillgänglighet, till exempel Diskrimineringslagen samt Lagen om offentlig upphandling.

Kontakt

Vid Lunds universitet finns en tillgänglighetsexpert och ett team som du kan kontakta genom vårt kontaktformulär.

Du kan också gå med i Teams-nätverket för webbpublicister vid Lunds universitet. I nätverket finns en kanal för webbtillgänglighet.

Gå direkt till kanalen för webbtillgänglighet