Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Löneutbetalning

Här finns information om löneutbetalning.

Innehåll på sidan:


Lämna in skattsedel

När du börjar din anställning behöver du skicka en A-skattsedel till Statens servicecenter (SSC) så att rätt skatt dras på din lön.

Din lön betalas ut per kalendermånad

Individuell lön samt fasta och rörliga lönetillägg betalas ut per kalendermånad.

Du får din lön den 25 varje månad, med vissa undantag:

 • När den 25 infaller på en lördag görs utbetalningen fredagen den 24.
 • När den 25 infaller på en söndag görs löneutbetalningen måndagen den 26.
 • När midsommarafton infaller den 23, 24 eller 25 juni görs utbetalningen dagen före midsommarafton.
 • December månads utbetalning görs tidigast den 21 december. 

Primula och Statens servicecenter (SSC)

Primula är universitetets personal- och lönesystem där du exempelvis kan se din lönespecifikation, registrera sjukanmälan och ansöka om semester. Utifrån uppgifter i Primula sköts lönehanteringen av Statens servicecenter (SSC).

SSC Portalen kan du följa alla dina Primulaärenden. I portalen finns även användarmanualer för Primula och information om aktuella och planerade driftstörningar för Primula. 

Du hittar inloggningsuppgifter till Primula och SSC Portalen i högerspalten här på sidan.

Registrera konto för löneutbetalning

Det är Swedbank som hanterar universitets löneutbetalningar. Som anställd behöver du därför se till att du har rätt bankkonto registrerat för löneutbetalning i Swedbanks kontoregister. Det gäller även dig som är sjukskriven, föräldraledig, tjänstledig, timanställd eller arvodist.

Du behöver inte vara, eller bli, kund hos Swedbank för att registrera ett bankkonto – i Swedbanks kontoregister kan du registrera ett konto från vilken svensk bank som helst.

Om du redan är kund i Swedbank bör du ändå gå in i kontoregistret och kontrollera att det är rätt kontonummer som är registrerat. 

Observera att det inte går att registrera bankkonto för löneutbetalning på Swedbanks kontor i utlandet, till exempel i Köpenhamn. Det går inte heller att registrera bankkonto för löneutbetalning på Sparbanken Skånes bankkontor. 

Minst en vecka före löneutbetalningsdagen

Registrering av bankkonto behöver ske minst en vecka före utbetalningsdagen. Denna framförhållning gäller oavsett om kontoanmälan sker digitalt i Swedbanks kontoregister eller genom besök på ett av Swedbanks bankkontor. En lista på Swedbanks kontor i Skåne finns i högerspalten här på sidan.

Om du inte hinner registrera konto för löneutbetalning, läs mer under Om du inte registrerar konto för löneutbetalning. 

Så här går det till

Logga in i Swedbanks kontoregister via mobilt bank-id. Du som är kund i Swedbank eller någon av de andra Sparbankerna kan även logga in med säkerhetsdosa. 

När du har loggat in kan du se om du redan har någon befintlig kontoanslutning i Swedbank. 

Om du vill ändra, eller lägga till en kontoanslutning, anger du det önskade bankkontot (som kan finnas i vilken svensk bank som helst), och godkänner. "Befintlig anslutning" ändras då automatiskt till det konto du ändrat till eller lagt till. 

Länk till Swedbanks kontoregister

Du kan också registrera ett bankkonto för löneutbetalning genom att besöka ett av Swedbanks kontor. En lista på Swedbanks kontor i Skåne finns i högerspalten här på sidan.

Om du får problem med registreringen från utlandet

Om du befinner dig utomlands och ska registrera ett svenskt konto i Swedbanks kontoregister (online med mobilt bank-id) och får problem med att slutföra registreringen, använd då istället nedanstående länk till Swedbanks kontoregister:  

Alternativ länk till Swedbanks kontoregister (itella.se)

Om du saknar bank-id med svenskt personnummer

Om du saknar e-legitimation med svenskt personnummer kan du besöka något av Swedbanks bankkontor och legitimera dig med vanlig ID-handling. En lista på Swedbanks kontor i Skåne finns i högerspalten här på sidan.

Om du har samordningsnummer

Du som ska registrera ett svenskt bankkonto kan göra det digitalt utan e-legitimation, via länken nedan.

Alternativ länk till Swedbanks kontoregister (itella.se)

Du kan även besöka något av Swedbanks bankkontor och legitimera dig med vanlig ID-handling. En lista på Swedbanks kontor i Skåne finns i högerspalten här på sidan.

Viktigt att ta med rätt handlingar till banken

Ta med dig:

 • Giltigt pass.
 • Registerutdrag från Skatteverket som visar ditt samordningsnummer. 
 • Anställningsavtal/anställningsbeslut.  
 • Kontobevis (IBAN och BIC) – ett kontobevis intygar att du är kund i banken och verifierar alla kontouppgifter. Du måste själv beställa kontobeviset av din bank. En utskrift från din internetbank godtas tyvärr inte av Swedbank.
 • Lunds universitets SUS avtalsnummer (numret är 042416 och behövs för att ditt utländska konto ska kunna kopplas till universitetets löneutbetalning).

Banken kan behöva be dig om ytterligare underlag för att ansökan ska bli komplett. När banken har fått alla handlingar kommer de att kontakta dig för att berätta hur ni går vidare. Om du är osäker på vilka kompletteringar som krävs kan du fråga om det när du besöker bankkontoret alternativt ringa till bankkontoret i direkt anslutning efter ditt besök. 

Måste vara samma personnummer eller samordningsnummer som i Primula

Det är viktigt att det är samma personnummer eller samordningsnummer som används vid registrering av konto för löneutbetalning hos Swedbank, som finns registrerat för dig i Primula.

Det  går inte att registrera bankkonto på ditt personnummer ifall du samtidigt har kvar ditt samordningsnummer i Primula. Vid byte från samordningsnummer till personnummer måste du därför alltid göra en ny kontoregistrering i Swedbanks kontoregister.  

Registrera ett utländskt konto för löneutbetalning

För att registrera ett utländskt bankkonto för löneutbetalning måste du 

 • ha ett personnummer eller ett samordningsnummer
 • personligen besöka ett av Swedbanks bankkontor (bland annat med anledning av bankens identitetskontroll, fullmakt godtas inte av banken). Det är viktigt att du är tydlig med vad ditt ärende gäller när du besöker ett Swedbankkontor – det vill säga att du vill registrera ett utländskt konto för löneutbetalning.

Du som har ett svenskt personnummer men vill registrera ett utländskt bankkonto måste också personligen besöka ett av Swedbanks bankkontor. En lista på Swedbanks kontor i Skåne finns i högerspalten här på sidan.

Ta med dig rätt handlingar till banken

Klicka här för att se vilka handlingar du ska ta med dig.

Om du inte registrerar konto för löneutbetalning

Om du inte registrerar ett konto för löneutbetalning i Swedbanks kontoregister, men har en svensk postadress registrerad i Primula, betalas lönen ut på en utbetalningsavi som du kan lösa in

 • online i Swedbanks kontoregister,
 • via ett butiksombud
 • eller bankkontor hos Swedbank. En lista på Swedbanks kontor i Skåne finns i högerspalten här på sidan.

Kontrollera att du har rätt postadress registrerad i Primula så att avin skickas till rätt adress. 

Tillägg eller avdrag

Din chef har rätt att besluta att lönetillägg ska betalas ut först vid löneutbetalningen efter den kalendermånad som tilläggen hör till. Detsamma gäller för löneavdrag.

Om löneavdrag inte kan göras enligt beslutet är du som anställd skyldig att betala in ett belopp som motsvarar löneavdraget inom den tid och på det sätt som din arbetsgivare bestämmer.

Tänk på att registrera eventuell frånvaro snarast möjligt. Då minskar du risken för att få en löneskuld på grund av löneavdrag för sent registrerad frånvaro.

Kontrollera din lönespecifikation

Tänk på att alltid kontrollera din lönespecifikation, så att alla uppgifter stämmer. 

Via Primula, Kivra eller Min myndighetspost

Du kan hämta din lönespecifikation via Primula. Du som inte har tillgång till Primula (om du exempelvis är arvodist) kan hämta din lönespecifikation via Kivra eller Min myndighetspost. För att göra detta krävs det att du har svenskt personnummer och någon form av e-legitimation (BankId/Mobilt BankID), och att du är ansluten till  Kivra eller Min myndighetspost.

Om du inte har tillgång till Primula och inte heller är ansluten till Kivra eller Min myndighetspost, kontakta din närmaste HR-funktion eller Statens servicecenter (SSC). Kontaktuppgifter till SSC finns i högerspalten här på sidan.

Registrera bankkonto för löneutbetalning

Det går att registrera ett konto från vilken svensk bank som helst. Registrering behöver ske minst en vecka före löneutbetalningsdagen. 

Logga in i Swedbanks kontoregister

Bilden visar QR-kod som leder till Swedbanks kontoregister.
Gå direkt till Swedbanks kontoregister genom att skanna denna QR-kod.

 

Identifiera dig med BankId för personlig information över telefon med SSC

Från och med 24/10 2023 behöver du som ringer till Statens servicecenter (SSC) identifiera dig med BankID för att via telefon få svar på personliga uppgifter som till exempel rör din lönespecifikation. Om du inte identifierar dig får du svaret på dina frågor i ett ärende i SSC Portalen.

Läs mer på SSC Portalen: Införande av bank-id vid support

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats