Beställa från tryckerier, byråer och fotografer 

Som statlig myndighet måste Lunds universitet följa lagen om offentlig upphandling. Detta betyder att du som medarbetare alltid ska vända dig till våra upphandlade leverantörer när du ska beställa tjänster från tryckerier, byråer och fotografer. På dessa sidor hittar du information om ramavtalen samt kontaktuppgifter till våra leverantörer.

Bland avtalen finns både Lunds universitets egna avtal och statligt tecknade avtal som gäller för flera myndigheter. Avtalen är upplagda på olika sätt vilket påverkar hur de ska användas. Mer information hittar du under respektive kategori nedan.

Våra avtal

Lunds universitet har avtal inom följande områden

Medie- och anseendeanalyser
Universitetet har ramavtal med Kantar Sifo för tjänster inom medie- och anseendeanalyser. Genom ramavtalet anlitas Kantar Sifo direkt utan att någon konkurrensutsättning behöver göras. 

Läs mer om hur du går tillväga för att anlita Kantar Sifo på sidan Press och nyheter

Filmproduktion

För filmproduktion har vi för närvarande inget avtal.

Läs mer om hur du går tillväga när du vill ta fram en film för din verksamhet här

Profilprodukter

Vill du beställa profilprodukter? Läs mer om hur du går tillväga här

Interna tryckerier

Du kan också vända dig direkt till universitetets interna tryckerier för att få hjälp med både layoutarbete och tryck.

  • Media-Tryck hanterar alla sorters layout- och trycksaksuppdrag i enlighet med Lunds universitets grafiska profil. Här finns även en illustratör som kan hjälpa till med illustrationer och infografik. Lång erfarenhet och modern utrustning ger snabba och prisvärda leveranser. Hos Media-Tryck beställer du även kontorsmaterial. 
    Gå till Media-Trycks webbplats

  • E-husets tryckeri erbjuder hjälp med avhandlingar, posters, kompendier, booklets och enklare layoutarbeten, enligt den grafiska profilen.
    Gå till webbplatsen för E-husets tryckeri

Att tänka på vid beställning

En konsekvent kommunicerad grafisk profil bidrar till tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet. Detta är faktorer som har en positiv inverkan på universitetets trovärdighet och goda rykte. Var därför noga med att alltid utgå ifrån regler och anvisningar i den grafiska manualen när du beställer tjänster från någon av våra upphandlade leverantörer, oavsett om det handlar om tryckt eller digitalt material.

Mall för uppdragsbeskrivning

I mallen för uppdragsbeskrivning nedan finns ett antal punkter som är bra att ha tänkt igenom innan du kontaktar byrån. En bra uppdragsbeskrivning skapar goda förutsättningar för att levererad vara eller tjänst motsvarar dina behov och önskemål.

När är det tillåtet att vända sig till leverantörer utanför våra ramavtal?

Ramavtalen ska alltid följas. Som giltigt skäl att anlita en leverantör utanför våra avtal, räknas i princip bara de fall då alla leverantörer inom ett produktområde tillfrågats och inte kan leverera önskad vara eller tjänst. Att bryta mot ramavtal kan medföra risk för skadestånd. Det är då den verksamheten som har begått felet som får bära kostnaden.

Mer information och goda råd hittar du på sidorna om inköp och upphandling. Där når du även avtalsdatabasen i Lupin. I Lupin hittar du information om alla Lunds universitets avtal, både egna och statliga avtal.

Läs mer om inköp och upphandling

Kontakt

För övergripande frågor om upphandling eller synpunkter på befintliga avtal:

Kontakta Inköp och upphandling på sektionen Ekonomi

För råd och stöd inför en beställning eller vid frågor om hur avtalen ska användas, kontakta:

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16