Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beställa från tryckerier, byråer och fotografer 

Som statlig myndighet måste Lunds universitet följa lagen om offentlig upphandling. Detta betyder att du som medarbetare alltid ska vända dig till våra upphandlade leverantörer när du ska beställa tjänster från tryckerier, byråer och fotografer. På dessa sidor hittar du information om ramavtalen samt kontaktuppgifter till våra leverantörer.

Bland avtalen finns både Lunds universitets egna avtal och statliga ramavtal. Avtalen är upplagda på olika sätt vilket påverkar hur de ska användas. Mer information hittar du under respektive kategori nedan.

Våra avtal

Lunds universitet har avtal inom följande områden

Medie- och anseendeanalyser

Universitetet har ramavtal med Kantar Public för tjänster inom medie- och anseendeanalyser. Genom ramavtalet anlitas Kantar Public direkt utan att någon konkurrensutsättning behöver göras. 

Anlita Kantar Public

Filmproduktion

Om du behöver hjälp med film, illustrationer eller infografik till exempelvis pressmeddelanden eller för att presentera forskningsmiljöer/utbildningar, kan du vända dig till universitetets interna produktionsteam. Teamet hjälper även till med studioproduktioner av populärvetenskaplig karaktär, och kan bistå med vissa delar av en produktion, så som konceptutveckling eller klippning. Teamet tar själva in stora som små uppdrag, men kan också lotsa dig vidare till upphandlade leverantörer samt hjälpa till med uppdragsbeskrivning till dessa vid behov. 

Universitetets produktionsteam

Profilprodukter

Beställa profilprodukter

Interna tryckerier

Du kan också vända dig direkt till universitetets interna tryckerier för att få hjälp med både layoutarbete och tryck.

Tryckerier

Att tänka på vid beställning

En konsekvent kommunicerad grafisk profil bidrar till tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet. Detta är faktorer som har en positiv inverkan på universitetets trovärdighet och goda rykte. Var därför noga med att alltid utgå ifrån reglerna i den grafiska profilen när du beställer tjänster från någon av våra upphandlade leverantörer, oavsett om det handlar om tryckt eller digitalt material.

Mall för uppdragsbeskrivning

I mallen för uppdragsbeskrivning finns ett antal punkter som är bra att ha tänkt igenom innan du kontaktar byrån. En bra uppdragsbeskrivning skapar goda förutsättningar för att levererad vara eller tjänst motsvarar dina behov och önskemål.

Mall för uppdragsbeskrivning – kommunikationsbyrå (Word, 86 kB, nytt fönster)

När är det tillåtet att vända sig till leverantörer utanför våra ramavtal?

Ramavtalen ska alltid följas. Som giltigt skäl att anlita en leverantör utanför våra avtal räknas i princip bara de fall då alla leverantörer inom ett produktområde tillfrågats och inte kan leverera önskad vara eller tjänst. Att bryta mot ramavtal kan medföra risk för skadestånd. Det är då den verksamheten som har begått felet som får bära kostnaden.

Mer information och goda råd hittar du på sidorna om inköp och upphandling. Där når du även avtalsdatabasen i Lupin. I Lupin hittar du information om alla Lunds universitets avtal, både egna och statliga avtal.

Inköp och upphandling

Kontakt

För övergripande frågor om upphandling eller synpunkter på befintliga avtal:

Inköp och upphandling

För råd och stöd inför en beställning eller vid frågor om hur avtalen ska användas, kontakta:

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (maria[dot]wendel[at]kommunikation[dot]lu[dot]se) 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (petra[dot]francke[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 03 16