Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieavgiftsskyldiga studenter

Vilka studenter måste betala studieavgift? Hur administreras detta på universitetet? Här kan du läsa om vilka regler och rutiner som gäller för studieavgiftsskyldiga studenter.

Skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift 

Den person som inte är medborgare i Sverige eller i land som är en del av EES eller Schweiz är skyldig att betala anmälningsavgift och studieavgift i Sverige. Det finns också ett stort antal undantag från den huvudregeln. Minsta gemensamma nämnare för de undantagen är att studenten ska ha uppehållstillstånd på andra grunder än studier i Sverige.

Sökande som inte betalar sin anmälningsavgift i tid eller styrker avgiftsbefrielse, får inte sin anmälan prövad. Studenter som inte betalat studieavgift för aktuell termin får inte registreras på utbildningen, inte heller delta i undervisningen och de riskerar att bli avstängda från sitt program vid utebliven betalning.

Antagning med villkor om betald studieavgift

Den som är studieavgiftsskyldig är fullt ut antagen först när studieavgiften är betalad. Sista dagen att betala studieavgift för nyantagna internationella studenter är den 20 maj för studier som startar på hösten och den 30 november för studier som startar på våren.

Migrationsverket utfärdar uppehållstillstånd för studier endast för de som är fullt ut antagna, det vill säga betalat sin studieavgift. Migrationsverket garanterar inte att de hinner ta beslut om uppehållstillstånd i de fall studieavgiftsbetalning är gjord efter den 15 juni.  

Fakturor till avgiftsskyldiga studenter

Sektionen Ekonomi utfärdar fakturor till avgiftsskyldiga studenter som är antagna till program eller fristående kurs i NyA. Detta sker automatiskt i de internationella antagningsomgångarna, efter urvalet.

De som reservantas kan behöva be Ekonomiavdelningen om en faktura. Även de som antas i de svenska antagningsomgångarna behöver be Ekonomiavdelningen om faktura. Fortsättningsstudenter får sina fakturor i maj och november, samtidigt som nyantagna i de internationella omgångarna. När betalning är gjord registreras den efter några arbetsdagar i Ladok.

Nytt medborgarskap eller uppehållstillstånd och ändrad avgiftsstatus

Avgiftsstatus bestäms under antagningen i antagningssystemet NyA och den förändras oftast inte under studietiden. Några studenter byter avgiftsstatus under studietiden. 

För studenter som har ändrat sin avgiftsstatus från avgiftsskyldig till avgiftsbefriad under utbildningen, är avgiftsbefriade så länge som uppehållstillståndet på andra grunder än studier gäller. Om detta uppehållstillstånd gått ut och studenten inväntar ett nytt beslut från Migrationsverket, kan de bli fortsatt avgiftsbefriade under Migrationsverkets handläggningstid under förutsättning att de

  1. ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd på samma grunder som tidigare
  2. ansökan gjordes innan det gamla uppehållstillståndet gick ut.

Sökande måste kontakta lant [at] stu [dot] lu [dot] se för information kring hur detta ska styrkas.

Genom rektorsbeslut STYR 2020/2305, taget 18 december 2020, får alla studenter som är antagna som avgiftsbefriade till en kurs eller ett program vid Lunds universitet efter 31 juli 2011 slutföra sin utbildning utan att betala studieavgift. Avgiftsbefrielsen gäller även om de skulle byta avgiftsstatus och förlora sin avgiftsbefrielse innan studierna är avslutade. Notera att om en student antagits som avgiftsbefriad genom ett uppehållstillstånd på andra grunder än studier, och om detta uppehållstillstånd gått ut efter att studenten har påbörjat sina studier, blir studenten markerad som avgiftsskyldig i Ladok för kurser som startar efter att tillståndet har gått ut. Dessa studenter måste därför ges särskilt undantag för betalning i Ladok på grund av sin antagning som avgiftsbefriad. Institutionen eller sökande ska då kontakta Antagningen på lant [at] stu [dot] lu [dot] se för hantering.

Observera att undantaget genom rektorsbeslutet gäller endast för de studenter som är antagna som avgiftsbefriade i NyA och det gäller endast i den omfattning av högskolepoäng som antagningen avser. Vi rekommenderar därför alltid studenten att söka förlängning av sitt uppehållstillstånd på andra grunder än studier då detta ger ett generellt undantag från att betala studieavgift. Återbetalning kommer inte att medges för studenter som betalat för delar av sin utbildning på grund av att de ändrat sin avgiftsstatus under utbildningen, innan det datum rektorsbeslutet togs. 

Brexit

Studenter med ett brittiskt medborgarskap är avgiftsskyldiga efter 2021-01-01. De kan bli undantagna från att betala studieavgift på tre sätt.

  1. Genom uppehållstillstånd på andra grunder än studier.
  2. Genom ett särskilt uppehållstillstånd för brittiska medborgare som varit bosatta i Sverige innan 2020-12-31, och fortsätter att bo i Sverige efter årsskiftet 2020-2021. De kan ansöka om detta särskilda uppehållstillstånd till och med 31 december 2021. När de gjort en ansökan får de ett intyg vilket ger dem samma rättigheter som en EU-medborgare under handläggningstiden på Migrationsverket. De ska kontakta Antagningen på lant [at] stu [dot] lu [dot] se, då kan vi lägga undantag för betalning under handläggningstiden. När Migrationsverket fattat beslut om uppehållstillstånd ska studenten höra av sig till Antagningen för att få sin avgiftsstatus uppdaterad.
  3. Om de blev antagna som avgiftsbefriade. Då får de enligt rektorsbeslut STYR 2020/2305 slutföra dessa studier utan att betala avgift. Observera att denna avgiftsbefrielse endast gäller den omfattning av högskolepoäng som antagningen avser.  De ska kontakta Antagningen på lant [at] stu [dot] lu [dot] se för att få sin avgiftsstatus uppdaterad.  

Det är viktigt att du informerar fortsättningsstudenter att om de får uppehållstillstånd för andra skäl än studier eller medborgarskap som befriar från studieavgift, måste de skicka kopia på pass eller uppehållstillståndsbeslutet till lant [at] stu [dot] lu [dot] se omgående.

Hänvisa gärna studenterna till UHR:s frågor och svar om betalstatus (på engelska)

Avstängning på grund av obetald studieavgift

Fortsättningsstudenter ska betala full terminsavgift för den studietakt som de antagits till. Universitetet måste stänga av en student som studerar på en utbildning utan att betala studieavgiften till dess att avgiften har betalats. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet.

Lärosätet får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats. Antagningsnämndens ordförande fattar beslut om avstängning efter beredning av antagningsavdelningen.

Uppskov med betalning av studieavgift

En avgiftsskyldig student kan i enstaka fall beviljas uppskov med betalning. Ett skäl kan till exempel vara att studenten inväntar stipendieutbetalning. Studenten ska i så fall höra av sig till sektionen Ekonomi på adressen tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se i god tid innan sista betalningsdag.

Antagningsnämndens presidium fattar beslut. Studenter med amerikanska studielån behöver inte ansöka om uppskov.

Begäran om återbetalning

Ansökningshandlingar beställs hos sektionen Ekonomi på tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se (tuitionfees[at]eken[dot]lu[dot]se) och skickas in till samma adress. Beslut fattas av antagningsnämnden eller antagningsavdelningen enligt delegation.

För full återbetalning ska ansökan ha inkommit före terminsstart. Efter det reduceras det återbetalade beloppet. Undantag från den principen kan göras om det finns särskilda skäl. 

I nedanstående PDF-filer kan du läsa om regler för återbetalning:

Du kan även hänvisa studenter till universitetets information om återbetalning på engelska.

Information om återbetalning på lunduniversity.lu.se

Kontaktinformation

Frågor om antagning, avgiftsstatus och regelverket: 
Antagningsavdelningen
instlant [at] stu [dot] lu [dot] se

Frågor om betalning av faktura, begäran om återbetalning eller uppskov med betalning:
Sektionen Ekonomi
tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se

Frågor om internationell rekrytering, utbetalning av pengar, prognoser:
Richard Stenelo
Internationell chef
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se (richard[dot]stenelo[at]er[dot]lu[dot]se)