Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieavgiftsskyldiga studenter

Vilka studenter måste betala studieavgift? Hur administreras detta på universitetet? Här kan du läsa om vilka regler och rutiner som gäller för studieavgiftsskyldiga studenter.

Sökande från länder utanför EU/EES eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift för att studera i Sverige. Det finns dock undantag för vissa kategorier av sökande. Mer information finns på University Admissions och Lunds universitets webbplatser:

Anmälningsavgift och studieavgift

Anmälningsavgiften administreras av Universitets- och högskolerådet. Sökande som inte betalar sin anmälningsavgift eller styrker avgiftsbefrielse i tid, får inte sin anmälan prövad. 

Sökande med anståndsbeslut från LU behöver inte betala ny anmälningsavgift. Undantaget gäller lokalt, studenten ska därför kontakta antagningsavdelningen på antagning [at] stu [dot] lu [dot] se när de laddat upp sitt anståndsbeslut till sin nya ansökan.

Studieavgifter administreras av varje enskilt lärosäte. 

Hantering av studieavgiften på universitetet

Här hittar du information om allt som rör hantering av studieavgiften på universitetet:

Antagen med studieavgiftsvillkor i Nya

Studieavgiftsvillkoret sätts per sökalternativ utifrån utbildningens startvecka. Det anges som SV-villkor i NyA. Studentens avgiftsstatus vid urval bestäms alltså utifrån det medborgarskap eller den migrationsstatus studenten bedöms ha vid den tidpunkt då utbildningen kommer att starta. 

Mer information om vad som gäller för de studenter som ändrar sin avgiftsstatus efter antagningen har skett under rubriken "Ändrad avgiftsstatus".

Studieavgiften anges på antagningsbeskedet. En studieavgiftsskyldig student är fullt ut antagen först när studieavgiften är betald.

Student som vill bli avgiftsbefriad

Om en student ålagts ett studieavgiftsvillkor, men anser sig uppfylla kriterierna för studieavgiftsbefrielse, kan den sökande ansöka om omprövning av sin studieavgiftsstatus. Studenten ska då mejla till antagningsavdelningen på antagning [at] stu [dot] lu [dot] se (antagning[at]stu[dot]lu[dot]se)

För en nyantagen student måste ansökan om omprövning av studieavgiftsstatus inkomma innan betaldeadline. Om ingen betalning eller ansökan inkommit senast vid betaldeadline stryks sökande från sin studieplats.

Om en fortsättningsstudent (gällande studier termin 2 och framåt) med studieavgiftsvillkor anser sig ändrat avgiftsstatus, kan denne när som helst ansöka om att få sin studieavgiftsstatus prövad.

Då är en student avgiftsbefriad

Huvudregeln

De som inte är skyldiga att betala anmälnings- och studieavgift enligt Studieavgiftsförordningen är personer

 • med medborgarskap i EU/EES och Schweiz
 • som har ett uppehållstillstånd i Sverige beviljat på andra grunder än studier vid utbildningens start
 • som har en pågående förlängningsansökan av ett uppehållstillstånd på andra grunder än studier
 • som har uppehållsrätt i Sverige.

Sökande måste uppfylla studieavgiftsvillkoret genom betalning eller att visa avgiftsbefrielse för att ta sin studieplats i anspråk. Uppfylls inte villkoret inom angiven tidsram för betalning går studieplatsen förlorad. 

Mer information finns under rubriken "Student som vill bli avgiftsbefriad".

Medborgarskap eller uppehållstillstånd

Studenter med medborgarskap i EU/EES och Schweiz eller som har ett uppehållstillstånd i Sverige beviljat på andra grunder än studier är avgiftsbefriade. Om deras avgiftsstatus ändras efter urval, eller under utbildningens gång, ska de kontakta antagningsavdelningen för att få en ny bedömning av sin avgiftsstatus.

Studenter som blir antagna utan studieavgiftsvillkor på grund av medborgarskap har i regel kvar sin avgiftsstatus hela studietiden och kurser de blir antagna till blir automatiskt markerade som betalda i Ladok. 

Studenter som blir antagna på grund av ett uppehållstillstånd i Sverige beviljat på andra grunder än studier får sina kurser markerade som avgiftsbefriade så länge som uppehållstillståndet gäller. Därefter blir deras kurser i Ladok markerade som betalningsskyldiga och de måste kontakta antagningsavdelningen om de ska ha en ny bedömning av sin avgiftsskyldighet.

Förlängningsansökan av uppehållstillstånd

Om en students uppehållstillstånd på andra grunder än studier gått ut och studenten inväntar ett nytt beslut från Migrationsverket, kan de bli fortsatt avgiftsbefriade under Migrationsverkets handläggningstid under förutsättning att:

 1. Ansökan om förlängning av uppehållstillståndet gjordes på samma grunder som tidigare.
 2. Ansökan gjordes innan det gamla uppehållstillståndet gick ut.

Om en students uppehållstillstånd på andra grunder än studier går ut, blir studenten automatiskt markerad som avgiftsskyldig i Ladok. Detta gäller till dess att Migrationsverket fattat beslut om nytt uppehållstillstånd. Sökande ska ladda upp sin förlängningsansökan till sitt konto på University Admissions och måste sedan kontakta antagning [at] stu [dot] lu [dot] se (antagning[at]stu[dot]lu[dot]se) för att få en ny bedömning av sin avgiftsstatus. När studenten blivit bedömd som avgiftsbefriad på grund av en öppen (pågående) förlängningsansökan av deras uppehållstillstånd på andra grunder än studier, får studenten undantag från betalning från den aktuella terminens kurser.

Studenten ska kontakta antagningsavdelningen när Migrationsverket fattat beslut på ansökan om uppehållstillstånd på andra grunder än studier. Antagningen gör då en ny bedömning av och kan uppdatera studentens avgiftsstatus i Ladok, som då gäller nationellt.

Uppehållsrätt

Studenter som kan visa att de har uppehållsrätt i Sverige får uppskov med betalning till dess att de kan visa sitt uppehållskort eller uppehållstillstånd från Migrationsverket. De ska ta kontakt med antagningsavdelningen antagning [at] stu [dot] lu [dot] se (antagning[at]stu[dot]lu[dot]se) för mer information om hur de kan visa sin uppehållsrätt och få en bedömning av sin avgiftsstatus.

Antagen som avgiftsbefriad

Studenter kan även bli avgiftsbefriade genom ett undantag som gäller lokalt för Lunds universitet. Genom rektorsbeslut STYR 2022/2513 får alla studenter vilka är antagna som avgiftsbefriade till en kurs eller ett program vid Lunds universitet som startar efter 31 juli 2011 slutföra sin utbildning utan att betala studieavgift. Avgiftsbefrielsen gäller även om de skulle byta avgiftsstatus och förlora sin avgiftsbefrielse innan studierna är avslutade. Samma undantag från betalning gäller även för de studenter som från hösttermin 2022 och framåt har kunnat visa att de är avgiftsbefriade vid utbildningens start, det vill säga när de påbörjar sin första termin. 

Observera att undantaget genom rektorsbeslutet endast gäller för de studenter som är antagna som avgiftsbefriade i NyA, eller blev bedömda som avgiftsbefriade i samband med studiestart HT 2022 och framåt. Vidare gäller undantaget från betalning endast för den utbildning och den omfattning av högskolepoäng som antagningen avser. Vi rekommenderar därför alltid studenten att söka förlängning av sitt uppehållstillstånd på andra grunder än studier och meddela oss när studenten fått nytt uppehållstillstånd på annan grund än studier då detta ger ett generellt undantag från att betala studieavgift.

Andra skäl

Det kan finnas ett fåtal andra fall där studenten kan bli bedömd som avgiftsbefriad för en kurs trots avgiftsskyldighet i Ladok. Kontakta antagningsavdelningen på instlant [at] stu [dot] lu [dot] se (instlant[at]stu[dot]lu[dot]se) för frågor kring en students avgiftsstatus. Studenter ska kontakta vår studentmejl på antagning [at] stu [dot] lu [dot] se (antagning[at]stu[dot]lu[dot]se).

Avgiftsstatus i Ladok

Studenter utan gällande uppehållstillstånd på andra grunder än studier i Sverige blir automatiskt markerade som avgiftsskyldiga i Ladok. Detta gäller till dess att Migrationsverket fattat beslut om nytt uppehållstillstånd. 

Studenter som har en öppen förlängningsansökan för uppehållstillstånd på andra grunder än studier måste ges undantag för betalning i Ladok. Institutionen eller studenten ska då kontakta Antagningen på antagning [at] stu [dot] lu [dot] se (antagning[at]stu[dot]lu[dot]se) för bedömning och vidare hantering. 

Mer information finns i stycket "Förlängningsansökan av uppehållstillstånd" under rubriken "Då är en student avgiftsbefriad". 

Aktuell studieavgiftsstatus i Ladok hittar du under Student – Studentuppgifter – Studieavgiftsskyldighet – Studieavgiftsskyldighet för högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå. 

Aktuell betalstatus för kurs ser du under Student – Studentuppgifter – Studie- och anmälningsavgiftsbetalning. Notera skillnaden mellan Studieavgiftsbetalning och Anmälningsavgift.

Ändrad avgiftsstatus

För studenter som har ändrat sin avgiftsstatus i Ladok från avgiftsskyldig till avgiftsbefriad under utbildningen, är avgiftsbefriade så länge som grunden för avgiftsbefrielsen gäller, som till exempel medborgarskap eller uppehållstillståndet på andra grunder än studier. Den avgiftsstatus med vilken studenten påbörjat en kurs, gäller för hela den kursen.

För studenter som har ändrat sin avgiftsstatus från avgiftsbefriad till avgiftsskyldig i Ladok är avgiftsskyldig om inte annan bedömning gjorts för den aktuella studenten. Avgiftsskyldigheten gäller från den kurs som startar efter att grunden för avgiftsbefrielsen (uppehållstillståndet) gått ut.

Uppehållstillstånd för avgiftsskyldiga studenter

Avgiftsskyldiga studenter som vill studera i Sverige ansöker om uppehållstillstånd för studier. Migrationsverket påbörjar inte en ansökan om uppehållstillstånd för studier innan en student är fullt ut antagen. Undantag för denna regel gäller de studenter som har visat att de ska slutföra sin kandidatexamen efter att de blivit antagna men innan de påbörjar sin utbildning vid lärosätet.

En studieavgiftsskyldig student är antagen med studieavgiftsvillkor. Först när den uppfyllt sitt betalningsvillkor, det vill säga att den har betalt sin faktura, behandlar Migrationsverket ansökan om uppehållstillstånd.

Vi rekommenderar att nyantagna studenter betalar sin faktura så fort som möjligt efter antagning, så att processen för att ansöka om uppehållstillstånd startar så tidigt som möjligt.

Vi rekommenderar inte att ni registrerar en student som inte befinner sig i Sverige och som inte har fått sitt uppehållstillstånd.

Anstånd med studiestart för avgiftsskyldig student

För att kunna få anstånd med studiestart ska studenterna betala sin faktura för första terminens studier. Detta då universitetet endast kan ge anstånd till studenter som är antagna utan studieavgiftsvillkor. 

Student som fått anstånd med studiestart ska ansöka om återbetalning och sedan göra en ny betalning när den sökt och blivit antagen på nytt. Skriv en tjänsteanteckning när studenten fått ett beviljat anståndsbeslut, med diarienummer, i NyA. Detta så att vi kan följa upp beslutet när studenten ansöker om återbetalning och när studenten ska bli undantagen anmälningsavgift när de söker på nytt med sitt anstånd.

Student som söker till LU med ett anståndsbeslut behöver inte betala ny anmälningsavgift. De ska kontakta antagningsavdelningen på antagning [at] stu [dot] lu [dot] se (antagning[at]stu[dot]lu[dot]se) när de laddat upp sitt anståndsbeslut till sin antagning. 

Blankett för ansökan om anstånd med studiestart

Fakturor till avgiftsskyldiga studenter

Studenter hittar sin faktura på deras konto i studentportalen. För frågor om fakturor ska studenten kontakta Sektionen Ekonomi på tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se (tuitionfees[at]eken[dot]lu[dot]se)

För nyantagna avgiftsskyldiga studenter vid program eller fristående kurs i de internationella antagningsomgångarna utfärdar Ekonomiavdelningen fakturor automatiskt efter urval och ca en månad framåt. De avgiftsskyldiga studenter som antas i de svenska antagningsomgångarna (med antagning i juli och december) får inte faktura automatiskt utan måste kontakta Ekonomiavdelningen om faktura.

Fortsättningsstudenter (termin två och framåt) får sina fakturor i maj och oktober. 

Mer information angående betalning under rubriken "Betalning av studieavgift".

Reservantagna studenter behöver kontakta Ekonomiavdelningen för att få en faktura om de antas efter det att fakturor slutat genereras automatiskt. Ha dock i åtanke att nyantagna studieavgiftsskyldiga studenter har svårt att hinna få uppehållstillstånd för att kunna starta sina studier i tid, om de antas i maj/november eller senare. En student som blir reservantagen till ett högre sökalternativ och redan har betalt måste kontakta Ekonomiavdelningen för att få sin faktura flyttad till den nya antagningen.

Betalning av studieavgift

De sökande eller studenter som är studieavgiftsskyldiga ska betala vid de tidpunkter som framgår i betalningsinformationen. Studieavgiften ska betalas terminsvis för heltidsstudier. Terminsavgiften reduceras inte heller i de fall då en programstudent läser mindre än 30 hp en viss termin. Studenten har då sin inbetalning till godo för kommande terminers kurser.

När en inkommen betalning är administrerad skickar Ekonomiavdelningen ut en betalningsbekräftelse. När betalning är gjord registreras den i Ladok, detta kan ta 2-4 arbetsdagar. 

Sista dag att betala studieavgift för nyantagna studieavgiftsskyldiga studenter är den 20 maj för studier som startar på hösten och den 30 november för studier som startar på våren. Nyantagna studenter som inte har visat avgiftsbefrielse eller betalat senast sista betaldag stryks från sin antagning. Strykning sker inom 1-2 veckor efter sista betaldag.

Fortsättningsstudenter (termin två och framåt) sista dag att betala är 1 augusti inför höstterminen respektive 15 december inför vårterminen. Studenter med pågående studier som inte betalat studieavgift för aktuell termin kan inte registreras på utbildningen. Studenterna får inte heller delta i undervisningen och de riskerar att bli avstängda från sitt program vid utebliven betalning. Se nedan under rubriken Avstängning på grund av obetald avgift vad som är viktigt att ni på programmet gör för att förhindra att en student blir varnad för avstängning.

Registrering – studieavgiften använd

När en student har registrerat sig på en kurs anses studieavgiften för kursen vara använd. Studieavgiften för kursen kan då inte användas för annan utbildning eller återbetalas. Undantaget är om studenten lämnar tidigt avbrott, då kan studenten använda den betalningen till annan kurs inom programmet.

Vi rekommenderar inte att ni registrerar en student som inte befinner sig i Sverige och som inte har fått sitt uppehållstillstånd.

Omregistrering

Studenter som omregistreras på redan betald kurs blir automatiskt markerad som betald efter att tillfällesbytet gjorts i Ladok. Det går dock inte direkt utan kan ta upp till 15 minuter innan Ladok är uppdaterat.

Information om betalning av terminsavgift och överskjutande hp

Studieavgiften ska betalas terminsvis för heltidsstudier. En student som betalat sin terminsfaktura kan registreras för 30 hp per termin. Om studenten registreras på mer än 30 hp per termin, ska den betala för de kurser som överstiger de antal hp programmet omfattar. En student ska inte läsa mer hp än vad den är antagen till. Eftersom avgiftsstudenter måste betala för överskjutande poäng, rekommenderar vi att ni bevakar att studenter inte registreras på för mer än 30 hp per termin. Bevaka även att de har hp att ta alla obligatoriska kurser för examen, och till exempel inte läser för många valbara kurser. 

Terminsavgiften reduceras inte i de fall då en programstudent läser mindre än 30 hp en viss termin. Studenten har då sin inbetalning till godo för kommande terminers kurser.

Vill studenten läsa kurs/program som går utanför den utbildningsplan eller utbildning den är antagen till, får den söka och betala för denna utbildning i vanlig ordning.

Tillgodoräknande

Först när ett tillgodoräknande är godkänt och registrerat i Ladok för den aktuella utbildningen dras motsvarande hp av i kronor från nästkommande faktura. Har studenten betalat alla terminsfakturor kan den ansöka om återbetalning.

Uppskov med betalning av studieavgift

En avgiftsskyldig student som visar särskilda skäl kan beviljas uppskov med betalning. Det är Antagningsnämndens presidium som fattar beslut om uppskov med betalning. 

Nyantagen student

För att ansöka om uppskov ska en nyantagen student höra av sig till sektionen Ekonomi på adressen tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se (tuitionfees[at]eken[dot]lu[dot]se) i god tid innan sista betalningsdag. Om studenten uppfyller kraven för uppskov för nyantagen student kan hen få uppskov med betalning efter betaldeadline. En avgiftsskyldig nyantagen student kan dock inte påbörja sina studier utan betalning. Migrationsverket kommer inte heller påbörja ansökan om uppehållstillstånd för studier utan att betalning erlagts till lärosätet.

Fortsättningsstudent

Studenter med pågående studier vid LU kan också ansöka om uppskov med betalning i särskilda fall, där studenten motiverar varför hen inte kan betala. Ansökan ska styrkas med dokumentation. Ansökan om uppskov ska inkomma i god tid innan terminsstart för att den ska hinna behandlas innan studier börjar. Ansökningar om uppskov som inkommer efter att terminen börjat beviljas inte. Då måste studenten betala hela terminsfakturan för att få påbörja terminen.

Avstängning på grund av obetald studieavgift

Fortsättningsstudenter ska betala avgift för den studietakt som de antagits till, det vill säga avgift motsvarande 30 hp per termin. Studenter som läser på program ska betala för hela terminen för att få lov att påbörja terminen. 

Universitetet måste enligt studieavgiftsförordningen stänga av en student som studerar på en utbildning utan att betala studieavgiften, till dess att avgiften har betalats. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet för den del som är obetald.

Antagningsnämndens ordförande fattar beslut om avstängning efter beredning av antagningsavdelningen.
Lärosätet får även i ett enskilt fall vid obetald faktura besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats. 

Studenter kan dock ha giltigt skäl att inte betala en terminsfaktura. Dessa ska inte bli varnade om avstängning. Sådana skäl är till exempel om studenten:

 • blivit avgiftsbefriad
 • blivit beviljad ett studieuppehåll
 • är spärrad från att fortsätta till nästa termin
 • gjort avbrott från sina studier
 • tar ut en 1-årig examen i stället för 2-årig.

Därför är det viktigt att registrera i Ladok eller NyA om studenten har ett giltigt skäl till att inte betala sin terminsfaktura.

När ni gjort en registrering i Ladok om 1-årig examen istället för 2-årig, studieuppehåll, spärr eller avbrott ska ni även meddela Ekonomiavdelningen på tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se (tuitionfees[at]eken[dot]lu[dot]se) att fakturan för aktuell termin ska krediteras, annars kommer studenten med på lista över de studenter som har obetalda fakturor och riskerar varning om avstängning.

Begäran om återbetalning

Studenter som vill ansöka om återbetalning ska maila till sektionen Ekonomi på tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se (tuitionfees[at]eken[dot]lu[dot]se). De får då en länk till ett formulär där de kan göra sin ansökan om återbetalning. Beslut om återbetalning fattas av antagningsnämnden eller antagningsavdelningen respektive ekonomiavdelningen enligt delegation.

I STYR 2024/814 har rektor beslutat om nya Riktlinjer för återbetalning vid Lunds universitet. Studenter kan få återbetalning om de 

 1. blivit avgiftsbefriade 
 2. kan visa särskilda skäl till att de är förhindrade att delta i utbildningen. 

Universitetet gör alltid en individuell bedömning av varje ansökan. Du kan hänvisa studenter till universitetets information om återbetalning på engelska.

Nya Riktlinjer för återbetalning vid Lunds universitet

Information om återbetalning på lunduniversity.lu.se 

I STYR 2023/2156 har rektor beslutat att universitetet kommer att ta ut en avgift om 7000 kr vid beslut om återbetalning. Det rör inte alla beslut om återbetalning, utan endast för de studenter som är nyantagna men som inte påbörjar sina studier vid LU. Dessa kommer att få ett avdrag från återbetalningssumman om 7000 kr. 

Kontaktinformation

Frågor om antagning, avgiftsstatus och regelverket: 
Antagningsavdelningen
instlant [at] stu [dot] lu [dot] se

Frågor om betalning av faktura, begäran om återbetalning eller uppskov med betalning:
Sektionen Ekonomi
tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se

Frågor om internationell rekrytering, utbetalning av pengar, prognoser:
Richard Stenelo
Internationell chef
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se (richard[dot]stenelo[at]er[dot]lu[dot]se)