Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studieavgiftsskyldiga studenter

Vilka studenter måste betala studieavgift? Hur administreras detta på universitetet? Här kan du läsa om vilka regler och rutiner som gäller för studieavgiftskyldiga studenter.

Skyldighet att betala anmälningsavgift- och studieavgift 

Den person som inte är medborgare i Sverige eller i land som är en del av EES eller Schweiz är skyldig att betala anmälningsavgift- och studieavgift i Sverige. Det finns också ett stort antal undantag från den huvudregeln. Minsta gemensamma nämnare för de undantagen är att studenten ska ha uppehållstillstånd på andra grunder än studier i Sverige.

Se information om anmälnings- och studieavgifter på Universityadmissions.se

Du kan även hänvisa studenter till Lunds universitets studentinformation om studieavgifter

Fakturor

Sektionen Ekonomi utfärdar fakturor till programstudenter efter underlag från antagningsavdelningen. Detta sker några dagar efter att urvalsresultat för antagningsomgången förts över till Ladok. Fortsättningsstudenter får sina fakturor samtidigt som de antagna i de internationella omgångarna (i maj och november).

Kursstudenter från de svenska antagningsomgångarna får ett mejl om att kontakta tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se för att få faktura. När betalning är gjord registreras den i Ladok.

Nytt medborgarskap eller uppehållstillstånd och ändrad avgiftsstatus

Avgiftsstatus bestäms under antagningen i antagningssystemet NyA och den förändras oftast inte under studietiden. Några studenter byter avgiftsstatus under studietiden. 

Det är viktigt att du informerar fortsättningsstudenter att om de får uppehållstillstånd för andra skäl än studier eller medborgarskap som befriar från studieavgift måste de skicka kopia på pass eller uppehållstillståndsbeslutet till lant [at] stu [dot] lu [dot] se omgående.

Hänvisa gärna studenterna till UHR:s frågor och svar om betalstatus

Antagning med villkor om betald studieavgift

Den som är studieavgiftsskyldig är fullt ut antagen först när studieavgiften är betalad. Migrationsverket utfärdar uppehållstillstånd för studier endast för de som är fullt ut antagna, det vill säga betalat sin studieavgift. Om man betalar sin första termin på ett masterprogram efter 15 juni riskerar man att inte få uppehållstillstånd före studiestart. Studenter som inte betalat studieavgift för aktuell termin får inte registreras på utbildningen och inte heller delta i undervisningen.

Avstängning på grund av obetald studieavgift

Fortsättningsstudenter ska betala full terminsavgift för den studietakt som de antagits till. Universitetet måste stänga av en student som studerar på en utbildning utan att betala studieavgiften till dess att avgiften har betalats. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet. Lärosätet får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats. Antagningsnämndens ordförande fattar beslut om avstängning efter beredning av antagningsavdelningen.

Uppskov med betalning av studieavgift

En student med utländskt stipendium som inte betalas ut förrän efter utbildningsstarten måste ansöka om uppskov med betalning för att kunna registreras. Ansökningshandlingar beställs hos sektionen Ekonomi på adressen tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se och skickas in till samma e-postadress. Antagningsnämndens presidium fattar beslut. Studenter med amerikanska studielån behöver inte ansöka om uppskov.

Begäran om återbetalning

Ansökningshandlingar beställs hos sektionen Ekonomi på tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se och skickas in till samma adress. Beslut fattas av antagningsnämnden eller antagningsavdelningen enligt delegation.

För full återbetalning ska ansökan ha inkommit före terminsstart. Efter det reduceras det återbetalade beloppet. Undantag från den principen kan göras om det finns särskilda skäl. 

I nedanstående pdf:er kan du läsa om regler för återbetalning:

Regler för återbetalning - rektorsbeslut (Dnr 2011/226) (PDF, 524 kB, nytt fönster)

Principer för återbetalning av studieavgifter vid Lunds universitet  (Dnr STYR 2014/16) (PDF, 41 kB, nytt fönster)

Du kan hänvisa studenter till informationen om återbetalning på lunduniversity.lu.se


Sidansvarig:

Kontakt

Frågor om antagning, avgiftsstatus och regelverket: 
Antagningsavdelningen
instlant [at] stu [dot] lu [dot] se

Frågor om betalning av faktura, begäran om återbetalning eller uppskov med betalning:
Sektionen Ekonomi
tuitionfees [at] eken [dot] lu [dot] se

Frågor om internationell rekrytering, utbetalning av pengar, prognoser:
Richard Stenelo
Internationell chef
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen