Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Försäkringar för gäster och försökspersoner

På denna sida finns information om försäkringslösningar för gäster samt försöks- och testpersoner som medverkar i verksamheten.

Genvägar: 


För gäster samt försöks- och testpersoner som medverkar i verksamheten finns olika försäkringslösningar. 

Försäkring för utländska besökare

Denna försäkring gäller automatiskt för gäster som medverkar i vår verksamhet men som inte har svenskt personnummer. Försäkring för utländska besökare gäller dygnet runt för gästen och för medföljande familj. Den gäller under resa som sker direkt mellan hemlandet och Sverige och ger bland annat rätt till gratis akutsjukvård i Sverige. Försäkring för utländska besökare innebär också annat skydd en enbart sjukvård.

När gästen fått svenskt personnummer upphör Försäkring för utländska besökare att gälla. Observera att Försäkring för utländska besökare då upphör att gälla även för eventuellt medföljande familjemedlemmar. Viktigt är att gästen då ser över sitt privata försäkringsskydd med t ex en hemförsäkring. 

Observera att Försäkring för utländska besökare inte täcker planerad vård, vaccinationer eller mödravård.

Vid besöket hos läkare eller tandläkare ska du antingen betala kostnaden eller be om en faktura som är utställd på dig. Du bifogar sedan kvittot/fakturan till din skadeanmälan (som ska vara undertecknad av din prefekt/chef) som du skickar till Kammarkollegiet.

Blankett för skadeanmälan finns att ladda ner på Kammarkollegiets webbsida Utländska besökare

Särskilt personskadeskydd (SPS)

Denna försäkring gäller automatiskt för de gäster som medverkar i vår verksamhet och som har svenskt personnummer. Den motsvarar arbetsskadeförsäkringen för anställda och gäller till från och under arbetstid.

Försäkring för försöks- och testpersoner

För personer som deltar som försöks- och testpersoner i forskning inom Lunds universitet gäller inte den kollektiva samlingsförsäkringen utan institutionen/motsvarande måste teckna en SPS-försäkring, hos Kammarkollegiet. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringen (som gäller till från och under försöket.)

Försäkringen måste tecknas innan försöket börjar och det görs genom att institutionen/motsvarande kontaktar Kammarkollegiet (enklast via mail).

Villkor för försäkringen och kontaktuppgifter till Kammarkollegiet 

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Relaterad information