Checklistor med tillgänglighetskrav

Du som jobbar med en webbplats – eller står inför att bygga en helt ny – har möjlighet att få ta del av checklistor med konkreta krav som gäller för just din roll som redaktör, utvecklare med mera.

Begär ut checklistor

Webbavdelningen på sektionen Kommunikation har tillgång till ständigt aktuella checklistor från Funka – kontakta tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se om ni vill ta del av dem.

Funkas checklistor är: