Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsoutput

Syftet med modulen "Forskningsoutput" är att sammanställa den forskningsoutput (publikationer och konstnärliga forskningsuttryck) som Lunds universitets forskare producerar inom ramen för sin tjänst.

Därför lägger du till forskningsoutput

Enligt gällande rektorsbeslut ska alla forskningspublikationer gjord av forskare vid Lunds universitet registreras i LUCRIS. Det är därför obligatoriskt för dig som forskare att se till att din forskningsoutput blir registrerad. Det gynnar dig som forskare och Lunds universitet att forskningsoutputen blir synlig och sökbar.

Så här lägger du till forskningsoutput

Det finns olika sätt att lägg till forskningsoutput i LUCRIS. Här nedan listar vi de olika möjligheterna.

Lägg till forskningsoutput genom att logga in i LUCRIS och klicka på den gröna knappen ”Lägg till innehåll” som ligger uppe till höger. Därefter väljer du Forskningsoutput och vilken typ av forskningsoutput du vill lägga till.

Var den gröna knappen för att lägga till nytt innehåller ligger i LUCRIS (bild)

Du kan importera data från RefWorks, EndNote eller liknande program i exempelvis RIS- eller BibTeX-format till LUCRIS. Använd funktionen "Importera från fil" under Forskningsoutput. Filmen här nedan ger en mer detaljerad instruktion kring hur du gör:

Video: Hur du importerar med hjälp av fil

Filmat material. Uppladdat 2021-05-20.

Vi som arbetar administrativt med LUCRIS, gör också importer av publikationer från Scopus. Detta innebär att mycket (men långt ifrån allt) registreras. Forskare måste därför kontrollera sina publikationslistor i LUCRIS.

Video: Hur du importerar från en extern databas

Du kan importera direkt till LUCRIS från Scopus, PubMed och CrossRef, men datakvalitén kan variera. Du kan därför behöva göra en del efterarbete.

Filmat material. Uppladdat 2021-05-20.

Spika din avhandling elektroniskt i LUCRIS

Här nedan finns en film och information för dig som är doktorand om hur du lägger in din avhandling, som ett led i spikningsförfarandet, i LUCRIS. 

Här nedan hittar du en film om hur du spikar din avhandling i LUCRIS.

Som doktorand ska du även skapa ett avhandlingsprojekt. Hitta mer information genom länken nedan om hur du gör det:

Forskningsoutput i Forskningsportalen

När du registrerar en forskningsoutput i LUCRIS blir den synlig i forskningsportalen efter att registreringen har granskats. Granskningsförfarandet finns till för att säkerställa att den metadata som vi skickar till nationella arkivet SwePub är korrekt. Granskarna är personal vid fakulteternas bibliotek. De bekräftar att informationen är korrekt innan forskningsoutputen publiceras. Du kommer i kontakt med din lokala granskare via LUCRIS-supporten.

Du kan läsa mer om hur granskningsförfarande för forskningsoutput fungerar under Vanliga frågor och svar om forskningsoutput

Hjälp vid UKÄ-klassificering av forskningsoutput

Varje forskningsoutput ska klassificeras med hjälp av UKÄ-listan. Välj det ämne från listan som bäst beskriver ditt ämne, enligt svensk standard för indelning av forskningsämnen 2011. Kom ihåg att detta gäller klassificering av hela verket. Detaljerade sökord lägger du till under fältet "Nyckelord” (Keywords).

Klassifikationslistan har tre nivåer: Toppnivå, Mellannivå och en Detaljerad nivå.

OBS! För publikationer inom medicin och konst skall alltid den detaljerade nivån väljas, för övriga ämnen räcker Mellannivån, även om detaljerade nivå är rekommenderad.

Användbara resurser när man ska klassa enligt UKÄ

Det finns en rad hjälpmedel att ta till om man fastnar i en klassning av en post. Kom ihåg att alltid dubbelkolla den aktuella publikationen (till exempel tidskriftsartiklar), eftersom där oftast finns klassningar.

Det finns en automatiserad hjälp via SwePub där man klistrar in titel, abstrakt och eventuella nyckelord och som sedan ger förslag på lämplig klassificering. Baseras på data i SwePub.

Altmetri kan fånga upp andra tecken på uppmärksamhet och användning än citeringar. Det sker genom att samla det som nämns i olika typer av media som till exempel nyhetsartiklar, bloggar, tweets, och Wikipedia. Systemen använder sig av DOI och exempelvis Scopus-IDn för att knyta informationen till posten. Det kan också visa mått på användning, till exempel hur många gånger materialet har laddats ner eller sparats till andra system.

Illustration av altmetrisymboler i forskningsportalen (bild).

Vid publikationer i portalen kommer två symboler att synas. Dessa indikerar att det finns altmetrisk data att visa, data kommer från två leverantörer: PlumX och Altmetric.

Vanliga frågor och svar om forskningsoutput

Nedan hittar du våra vanliga frågor och svar om forskningsoutput i LUCRIS. Saknar du ett svar kontakta LUCRIS-supporten!

Universitetsbiblioteket gör ett par gånger i månaden importer från Scopus av nypublicerat material med minst en LU-affilierad författare. Importerna är inte automatiska utan kräver en del manuell handpåläggning vilket gör att det kan vara fördröjning i tid mellan indexering i Scopus och att det läggs in i LUCRIS.

Centralt utförs inget arbete med att komplettera forskares listor retroaktivt, eller att registrera andra publikationer.

Importerna som UB gör är en extra service, och sker i mån av tid. Ansvaret för en uppdaterad publikationslista i systemet ligger alltid på forskaren själv.

I den här filmen förklarar vi hur du kontrollerar SDG:er på forskningsoutput, personliga profilen och projekt.

Processen för granskning av Forskningsoutput:

För granskning (For validation)

All forskningsoutput som registreras eller centralt importeras från olika databaser blir granskade innan den blir publik. Detta betyder att när en output har registrerats skickas den för granskning när en granskare sedan validerat posten blir den publik i portalen. Innan den blivit validerad syns den endast på forskarens egen LUCRIS-sida.

Efter att du har registrerat din publikation och sparat den som ”för granskning” skickas den via systemet till din ansvariga granskare. Granskaren styrs av vilken enhet du har valt under ”Hanterande/granskande organisation” (Publication managed by). Automatiskt tilldelas granskningen den enhet du huvudsakligen är affilierad till, men du kan alltid kontakta supporten vid frågor kring din registrering och granskning. När granskaren har validerat dina uppgifter blir de publika i portalen

Inmatning pågår (Entry in Progress)

Om du inte är klar att skicka vidare din post men fyllt i alla obligatoriska fält, kan du spara den i läget "Inmatning pågår". Detta läge används också av granskaren vid eventuella frågor kring registreringen, granskaren skickar då tillbaka posten till dig och den hamnar i läget "Inmatning pågår" istället för "För granskning". Du får då ett meddelande om detta från LUCRIS och kan gå in och fylla på med det som saknas och sedan återigen skicka in den för granskning.

För återgranskning  (For re-validation)

Om du uppdaterar en redan granskad och publik post med exempelvis nytt publiceringsdatum/status eller en fulltext-fil kommer posten att hamna " För återgranskning " hos din lokala granskare som kan gör ändringen publik, under tiden ligger som För återgranskning syns ursprungsposten i portalen. Du kan inte ändra publikationskategori på en post som blivit validerad. Om det blivit fel, kontakta din lokala granskare eller supporten.

Ja! Du kan lägga till alternativa namn till din profil genom att klicka "Redigera profil” ( Edit profile) och sedan ”Lägg till namnvariant” ( Add name variant.).

LUCRIS används för att beskriva universitetets forskningsrelaterade verksamhet. Material från undervisning bör därför inte registreras i systemet i modulen för forskningsoutput. Det finns inga publikationstyper för registrering av undervisningsmaterial. Det finns möjlighet att beskriva sin pedagogiska gärning i den personliga profiltexten samt med hjälp av vissa aktivitetstyper.

För att hitta våra skrivelser ta en titt på sidan för granskare:

Forskningsportalen uppdateras hela tiden, notera dock att just forskningsoutput måste bli granskade och godkända av en lokal granskare innan posten blir publik. Kontakta din lokala granskare direkt eller supporten om du har några frågor kring detta. Din lokala webbredaktör kan svara på eventuella frågor kring kopplingen mellan institutionens webbsida och LUCRIS.

Nej, om en publikation är gjord av en forskare som inte är eller har varit anställd vid Lunds universitet ska inte deras forskningsoutput registreras i LUCRIS.

Ja, dessa publikationer välkomnas. Notera dock att det är viktigt att du inte anger Lunds universitet som affiliering när du lägger upp dessa forskningsoutput, utan den affiliering du hade vid publikationstillfället. Dessa poster kommer att markeras som externa i LUCRIS.

Ibland vid importer matchar systemet fel person, så att fel författare knyts till en publikation. Eftersom alla publikationer granskas så ska det då rättas till, men om du direkt vill meddela att du blivit tillagd felaktigt kan du meddela detta från posten i LUCRIS.

Gör så här:

I listan med publikationer kan du på varje post hitta ett kugghjul nere i högra hörnet när du för muspekaren över. Klicka på kugghjulet och välj "Inte mitt - avstå för detta innehåll" (Not mine – disclaim this content). 

Hur det ser ut i LUCRIS där du kan välja att avstå från en forskningsoutput (bild).

Du kan lägga ett meddelande, och skicka iväg genom att klicka ”Avstå från detta innehållet”.

Meddelanderuta för att avtå från en forskningsoutput (bild).

Du kan även avstå från publikationen genom att öppna den registrerade posten och klicka på knappen längs ner i den grå listen som heter: ”Avstå från detta innehåll” (Disclaim this content).

Hur den grå listen ser ut i vilken du kan avstå från en forskningspoutput (bild).

Om du hittar publikationer i LUCRIS som du är medförfattare på, men som inte syns i din lista eller i Forskningsportalen är det för att publikationen inte är kopplad till dig som intern person. 

Gör så här:

Klicka sedan på kugghjulet direkt i listan med publikationerna och därefter på
"Mitt - gör anspråk på innehållet" (Mine – claim content).

Hur det ser ut i LUCRIS när du vill göra anspråk på en forskningsoutput (bild).

Du kan även göra anspråk på publikationen genom att öppna posten och istället klicka på knappen i den den grå listen längst ner som heter: ”Gör anspråk på detta innehåll” (Claim this content).

Hur listen ser ut i LUCRIS där du kan göra anspråk på en forskningsoutput (bild).

Om du ska göra en sammanställning av forskningsoutput, eller kanske har en till arbetsplats med liknande system dit du vill hämta ut dina forskningsoutput. Detta gör du genom att exportera ut forskningsoutput från LUCRIS och spara dem i exempelvis Word, BibTeX- eller RIS-format.

Så här gör du:

  1. Logga in i LUCRIS
  2. Gå till modulen för Forskningsoutput, sök fram de publikationer du är intresserad av.
  3. Längst ner på sidan finns exportmöjlighet, klicka på det formatet du vill ha exempelvis Word för att klistra in i ett annat dokument (här kan du välja referensstil också exempelvis APA).

Det finns också maskinläsbara format som BibTeX- eller RIS-format som du kan importera i exempelvis ett annat publikationssystem eller ett referenshanteringssystem.

Illustration av format man kan exportera forskningsoutput i, från LUCRIS.

Notera att du endast kan läsa in forskningsoutput i andra system om det systemet godkänner RIS- eller BibTeX.  Annan typ av information, så som aktiviteter eller projekt, kan inte maskininläsas i andra system då det saknas en standard för hur man beskriver dessa.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se