Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krav på registrering

Den här sidan vänder sig till dig som har ansvar för att information matas in i LUCRIS. Du kan vara en forskare, eller ansvarig på din fakultet. På den här sidan kan du hitta information om vad som skall läggas in i LUCRIS eller om det enbart finns rekommendationer.

Miniminivån

Den minsta nivån för registrering av information i LUCRIS baserar sig på ett antal beslut tagna på olika nivåer på Lunds universitet. Det finns ett tidigare rektorsbeslut som rör registrering av forskningsoutput. I samband med lanseringen av LUCRIS 2016 godkände samtliga av universitets fakulteter en miniminivå för inläggning av data i systemet. Här nedan förklarar vi vilka krav som finns från Lunds universitet angående de olika modulerna:

Grundläggande uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter om medarbetare vid Lunds universitet hämtas automatiskt från Lucat och finns i LUCRIS. Forskarprofiler för aktiva forskare görs publikt synliga i LUCRIS forskningsportal.
Forskaren (eller en administratör) ska manuellt lägga till följande information till profilen:

  • Ämnesklassificering enligt UKÄ
  • Forskningsbeskrivning på engelska och svenska
  • Profilbild

Ytterligare profilinformation kan läggas till efter forskarens eget önskemål eller enligt eventuella lokala riktlinjer. ORCID iD rekommenderas.

Organisatoriska enheter vid Lunds universitet som har forskningsverksamhet finns i LUCRIS. Denna information importeras automatiskt från Lucat till LUCRIS. Enheter uppdateras i Lucat.

Ytterligare information kan läggas in i LUCRIS av administratörer med rätt behörighet enligt önskemål eller enligt eventuella lokala riktlinjer. En bild som illustrerar organisationen rekommenderas. Läs mer på sidan för webbredaktörer:

Bibliografisk information om vetenskaplig och populärvetenskaplig output producerad vid Lunds universitet från och med 2002 skall registreras i LUCRIS. Ansvaret ligger på forskarna och i förlängningen fakulteterna. 

De lokala biblioteken vid fakulteterna ansvarar för granskning av publikationernas bibliografiska informationen enligt separat överenskommen praxis.

Information om samtliga inkomna externa forskningsmedel samt kontrakt ska skickas till Forskningsservice för registrering i LUCRIS. Det gör oftast ansvarig ekonom. Kontrakten diarieför den centrala funktionen också i W3D3 när informationen kommit in. 

Följande forskningsprojekt ska du som forskare (eller administratör) registrera manuellt i LUCRIS:

  • Externt finansierade forskningsprojekt
  • Doktorandprojekt

Koppling till eventuellt extern medel (kontrakt) upprättas för varje enskilt projekt. Det är frivilligt att registrera även andra typer av forskningsprojekt, exempelvis internt finansierade projekt.

Forskare eller administratörer kan registrera aktiviteter relaterade till forskning i LUCRIS efter eget önskemål eller fakultetsspecifik riktlinje. Särskilt viktiga är de aktiviteter som samverkar med externa parter. 

Forskaren (eller en administratören) kan manuellt registrera sina priser och utmärkelser i LUCRIS. Se eventuell fakultets egna riktlinje.

LUCRIS möjliggör registrering på både svenska och engelska och vi rekommenderar alltid inmatning på båda språken. I vissa fall finns det krav på att det ska finnas texter på både engelska och svenska till exempel beskrivningen av den egna forskningen under den personliga profilen. Engelska texter är prioriterade.

Film: Lägg till information på svenska och engelska

En kort film om hur du lägger till information i LUCRIS på både svenska och engelska i enlighet med universitetets krav.

Lokala riktlinjer

Fakulteterna har en del egna riktlinjer som kan kräva mer än miniminivån. Fakulteterna beskriver sina lokala riktlinjer på sina webbplatser.

Om det blir fel i inläggningen?

Om någon lägger in information med dig som författare eller deltagare, får även du tillgång till posten med möjligheten att granska så det stämmer, ändra eller lägga till information. Om du blivit felaktigt tillagd kan du via en länk i mejlet avsäga dig medverkan i en publikation eller annan output - det vill säga meddela systemet att du inte ska vara tillagd på informationen (exempelvis om du har en namne på LU). E-post går endast ut till LU-anställda. Du kan redigera dina e-postinställningar inne i LUCRIS.

Du kan alltid kontakt supporten om du vill ha hjälp att rätta till ett fel.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se