Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krav på registrering

Den här sidan vänder sig till dig som har ansvar för att information matas in i LUCRIS. Du kan vara en forskare, eller ansvarig på din fakultet. På den här sidan kan du hitta information om vad som ska eller bör läggas in i LUCRIS.

Miniminivån

Den minsta nivån för registrering av information i LUCRIS baserar sig på ett antal beslut tagna på olika nivåer på Lunds universitet. Det finns ett rektorsbeslut som rör registrering av forskningsoutput. I samband med lanseringen av LUCRIS 2016 godkände också samtliga fakulteter en miniminivå för inläggning av data i systemet. Här nedan förklarar vi vilka krav som finns från Lunds universitet angående de olika modulerna:

Grundläggande uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter om medarbetare vid Lunds universitet hämtas automatiskt från Lucat och finns i LUCRIS. Profiler för aktiva forskare görs publikt synliga i Forskningsportalen.
Forskaren (eller en administratör) ska manuellt lägga till följande information till profilen:

  • Ämnesklassificering enligt UKÄ
  • Forskningsbeskrivning på engelska och svenska
  • Profilbild

Ytterligare information kan läggas till efter forskarens eget önskemål eller enligt eventuella lokala riktlinjer. ORCID iD rekommenderas.

Organisatoriska enheter vid Lunds universitet som har forskningsverksamhet finns i LUCRIS. Denna information importeras automatiskt från Lucat till LUCRIS. Enheter uppdateras till största del i Lucat.

Viss information kan en administratör med rätt behörighet lägga in i LUCRIS enligt önskemål eller eventuella lokala riktlinjer. En bild som illustrerar enheten rekommenderas. Läs mer på sidan för webbredaktörer:

Bibliografisk information om vetenskaplig och populärvetenskaplig output producerad vid Lunds universitet från och med 2002 skall registreras i LUCRIS. Ansvaret ligger på forskarna och i förlängningen fakulteterna. 

De lokala biblioteken vid fakulteterna ansvarar för granskning av publikationernas bibliografiska informationen enligt separat överenskommen praxis.

Samtliga inkomna externa forskningsmedel ska skickas till Forskningsservice för central registrering i LUCRIS. Ansvarig ekonom skickar in kontraktet. 

Forskare eller administratörer kan registrera aktiviteter relaterade till forskning i LUCRIS efter eget önskemål eller fakultetsspecifik riktlinje. Särskilt viktiga är de aktiviteter som samverkar med externa parter. 

Forskaren (eller en administratör) kan manuellt registrera sina priser och utmärkelser i LUCRIS. Se eventuell fakultets egna riktlinje.

LUCRIS möjliggör registrering på både svenska och engelska och vi rekommenderar alltid inmatning på båda språken. I vissa fall finns det krav på att det ska finnas texter på både engelska och svenska till exempel beskrivningen av den egna forskningen under den personliga profilen. Engelska texter är prioriterade.

Film: Lägg till information på svenska och engelska

En kort film om hur du lägger till information i LUCRIS på både svenska och engelska i enlighet med universitetets krav.

Beskrivning: Lägg till information svenska och engelska

När du lägger in information om t.ex. ett projekt så finns det två sätt att ändra så att du fyller i på ett annat språk.

  1. Gå till de svenska och engelska flaggorna uppe i vänstra hörnet på inmatningssidan. Klicka på den engelska flaggan för att byta gränssnittet till engelska och vise versa för svenska.
  2. Gå till titeln "Översättning" i vänstra menyn på inmatningssidan. Använd sidan som kommer upp för att översätta från exempelvis svenska till engelska.

Lokala riktlinjer

Fakulteterna har en egna riktlinjer som kan kräva mer än miniminivån. Fakulteterna beskriver sina lokala riktlinjer på sina webbplatser.

Om det blir fel

Om någon lägger in information med dig som författare eller deltagare, kan även ändra eller lägga till information i posten. Om du blivit felaktigt tillagd kan du via en länk i mejlet avsäga dig medverkan i en publikation eller annan output. Du meddelar då systemet att du inte ska vara tillagd på informationen (exempelvis om du har en namne på universitetet). E-post går endast ut till anställda. Du kan redigera dina e-postinställningar inne i LUCRIS.

Du kan alltid kontakta supporten om du vill ha hjälp att rätta till ett fel.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se