Webbpublicering och webbtillgänglighet

Genvägar på sidan

Webbtillgänglighet

Läs om varför det är viktigt att universitetets webbplatser och webbaserade system är tillgängliga för alla, samt få stöd i hur du skapar tillgängligt innehåll.

Läs mer på sidorna om Webbtillgänglighet

Verktyg för webbpublicering

Lunds universitet är en bred organisation med en stor mängd webbplatser med olika målgrupper och innehåll. Inom universitetet används många olika webbpubliceringsverktyg, bloggverktyg och andra lösningar för att dela information över internet. Om din verksamhet är i behov av att publicera innehåll på webben, kontakta i första hand din närmsta kommunikatör.

Gå till sidan kontakta en kommunikatör

Webbsamordning – SamWebb

Gemensamma webbfrågor vid Lunds universitet hanteras i SamWebb, en samordningsgrupp inrättad av förvaltningschefen. Syftet med SamWebb är att skapa tydligare samverkan och gemensam målbild för webbverksamheten vid Lunds universitet. Gruppen består av representanter från fakulteterna, sektionen Kommunikation, biblioteksverksamheten och universitetets särskilda verksamheter. 

Universitetsgemensam webblösning

En stor andel av universitetets webbplatser ligger i en universitetsgemensam webblösning i publiceringsverktyget Drupal. Webblösningen är samfinansierad och erbjuds verksamheter vid Lunds universitet.

I webblösningen ingår:

  • En tom webbplats, med grundläggande funktionalitet och i enlighet med Lunds universitets designmallar, färdig att fylla med innehåll.
  • Utbildning i verktyget Drupal.
  • Support- och användarstöd.
  • En teknisk plattform som regelbundet uppdateras för att vara drifts- och IT-säker, samt kontinuerligt vidareutvecklas för att erbjuda en attraktiv och framtidssäker lösning.
  • Möjlighet att lämna önskemål om vidareutveckling av verktyget.

Är din verksamhet intresserad av en webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen kan du göra en intresseanmälan, så blir du kontaktad av webbavdelningen.

Gå till intresseanmälan för webbplats i Drupal 

Användarstöd och support

För dig som är webbplatsansvarig eller publicist med en webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal, finns stöd och hjälp i Drupallathunden, som kontinuerligt uppdateras.

Gå till lathunden för Drupal 7

Gå till lathunden för Drupal 8

Vid problem på någon av universitetets webbplatser kontakta Servicedesk via e-post servicedesk [at] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 90 00. Ange alltid webbadress (URL) till sidan som ärendet gäller.

Universitetsövergripande externa webbplatser

De universitetsövergripande externa webbplatserna lu.se och den engelska motsvarigheten lunduniversity.lu.se är de mest besökta bland universitetets webbplatser, och har potentiella studenter som primär målgrupp. Här hittas även nyheter, kalendarium och övergripande information om forskning, samverkan, innovation med mera. Besökarna länkas också vidare till fakulteternas och institutionernas webbplatser såväl som till universitetets forskningsportal.

Innehållet på lu.se och lunduniversity.lu.se sköts av redaktioner med sidansvariga. Alla anställda kan dock själva publicera händelser i kalendariet på lu.se:

Gå till sidan Lägga till händelse i kalendariet på lu.se 

Bloggar

Erbjudande om universitetsgemensam blogglösning

Den enkla definitionen av en blogg är en webbplats som i huvudsak innehåller periodiskt publicerade inlägg där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen visas högst upp. Inom universitetet finns det en rad olika användningsområden för en blogg. Sektionen Kommunikation erbjuder ett standardverktyg för bloggar i WordPress. Lösningen består av färdiga mallar, i Lunds universitets profil, som är enkla att använda.

Vad ingår i erbjudandet?

  •  En tom blogg med standardfunktionalitet* och i enlighet med Lunds universitets designmallar
  •  Hjälp att komma igång med bloggverktyg (WordPress)
  •  Egen administration av användare och behörigheter för din blogg
  •  Kontinuerliga säkerhetsuppdateringar

*Särskilda anpassningar, till exempel i form av installation av specifika plug-ins eller byte av tema är inte möjlig i denna standardlösning.

Kontaktpersoner SamWebb

Ekonomihögskolan
Katarina Csanta
katarina [dot] csanta [at] ehl [dot] lu [dot] se

Humaniora och teologi
Birgitta Lastow
birgitta [dot] lastow [at] ht [dot] lu [dot] se

Juridiska fakulteten
Magnus Svensson
magnus [dot] svensson [at] jur [dot] lu [dot] se

Konstnärliga fakulteten
Nina Hansson
nina [dot] hansson [at] kanslik [dot] lu [dot] se 

LTH
Yens Wahlgren
yens [dot] wahlgren [at] lth [dot] lu [dot] se

Medicinska fakulteten
Björn Martinsson
bjorn [dot] martinsson [at] med [dot] lu [dot] se 

Naturvetenskapliga fakulteten
Helena Bergqvist
helena [dot] Bergqvist [at] science [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Helena Lind
helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se

Universitetsbiblioteket
Christel Holmberg
Christel [dot] Holmberg [at] ub [dot] lu [dot] se 

Universitetets särskilda verksamheter
Cecilia von Arnold
cecilia [dot] von_arnold [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se  

Sektionen kommunikation

Petra Svensson
petra [dot] svensson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Relaterad information

Servicedesk

Vid problem på någon av universitetets webbplatser kontakta servicedesk [at] lu [dot] se, +46 46 222 90 00. Ange alltid webbadress (URL) till sidan som ärendet gäller.

Grafisk profil och mallar för webbsidor

För att universitetet ska kunna kommunicera på ett tydligt och enhetligt sätt, är det viktigt att den grafiska profilen även följs i digitala kanaler. 
Läs om mallar och grafisk utformning för webb och appar