Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Webbpublicering och webbtillgänglighet

Genvägar på sidan

Webbtillgänglighet

Lunds universitets webbplatser omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Europeiska unionens webbdirektiv), som ställer krav på att både teknik och innehåll ska vara tillgängligt för besökare oavsett eventuella funktionsnedsättningar. 

Som ansvarig för eller publicist på en webbplats behöver du sätta dig in i hur du gör webbplatsen tillgänglig för alla. På webbsidorna om Webbtillgänglighet kan du läsa mer om hur universitetets webbplatser och webbaserade system kan bli tillgängliga, samt få stöd i hur du skapar tillgängligt innehåll.

Webbtillgänglighet – introduktion och stöd

Verktyg för webbpublicering

Lunds universitet är en bred organisation med en stor mängd webbplatser med olika målgrupper och innehåll. Inom universitetet används många olika webbpubliceringsverktyg, bloggverktyg och andra lösningar för att dela information över internet. Om din verksamhet är i behov av att publicera innehåll på webben, kontakta i första hand din närmsta kommunikatör för att få mer information. Du kan också vända dig till din fakultets (eller motsvarande) kontaktperson i webbfrågor – se faktaruta på denna sida för kontaktinformation.

Kontakta en kommunikatör

Universitetsgemensam webblösning

En stor andel av universitetets webbplatser ligger i en universitetsgemensam webblösning i publiceringsverktyget Drupal. Webblösningen är samfinansierad och erbjuds verksamheter vid Lunds universitet.

I webblösningen ingår:

 • En tom webbplats, med grundläggande funktionalitet och i enlighet med Lunds universitets designmallar, färdig att fylla med innehåll.
 • Utbildning i verktyget Drupal.
 • Support- och användarstöd.
 • En teknisk plattform som regelbundet uppdateras för att vara drifts- och IT-säker, följa tekniska principer för tillgänglighet, samt kontinuerligt vidareutvecklas för att erbjuda en attraktiv och framtidssäker lösning.
 • Möjlighet att lämna önskemål om vidareutveckling av verktyget.

Är din verksamhet intresserad av en webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen kan du göra en intresseanmälan, så blir du kontaktad av webbavdelningen.

Intresseanmälan för webbplats i Drupal – i Drupal-lathunden

Användarstöd och support

För dig som är webbplatsansvarig eller publicist med en webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal, finns stöd och hjälp i Drupal-lathunden, som kontinuerligt uppdateras. Du kan också kontakta Servicedesk för support via e-post servicedesk [at] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 90 00. Ange alltid webbadress (URL) till sidan som ärendet gäller.

Drupal-lathunden 

Universitetsgemensam blogglösning

Blogg eller vanlig webbplats – när passar vad?

En blogg är en form av webbplats som är särskilt lämpad för innehåll som regelbundet uppdateras med nya inlägg. Till skillnad från en ”vanlig” webbplats där innehållet framförallt grupperas utifrån ämne (till exempel forskning, utbildning) och/eller typ av innehåll (till exempel nyhetsartikel, kalendariehändelse), så publiceras nytt innehåll i en blogg i kronologisk ordning i ett flöde. De senaste inläggen kommer först, och datum och tid brukar stå tydligt utsatt. Ofta "taggas" blogginläggen, det vill säga att publicisten märker upp varje inlägg med olika lämpliga ämnesetiketter – taggar – som blir klickbara länkar som gör det möjligt för besökaren att komma till andra inlägg om samma ämne. 

Bloggar skiljer sig ofta från webbplatser genom att det är mer personligt och informellt skrivna. De kan därför vara ett komplement till en webbplats i sammanhang där man vill bygga en närmare relation med sina mottagare, och där man har en tydligt definierad målgrupp med intresse för innehållet.

Inom universitetet används bloggar till exempel för:

 • projekt som vill rapportera löpande om händelser i projektet
 • att kommunicera specifika forskningsresultat till exempel från ett forskningsprojekt
 • att informera presumtiva studenter om livet som lundastudent
 • att beskriva aktuella frågor och tankar från universitetets ledning (Rektorsbloggen)

Universitetsgemensam blogglösning i WordPress

Sektionen Kommunikation erbjuder ett standardverktyg för bloggar i WordPress. Lösningen består av färdiga mallar, i Lunds universitets profil, som är enkla att använda.

Vad ingår i erbjudandet?

 • En tom blogg med standardfunktionalitet* och i enlighet med Lunds universitets designmallar
 • Hjälp att komma igång med bloggverktyget (WordPress)
 • Egen administration av användare och behörigheter för din blogg
 • Kontinuerliga säkerhetsuppdateringar

*Särskilda anpassningar, till exempel i form av installation av specifika plug-ins eller byte av tema är inte möjlig i denna standardlösning.

Webbmallar

Lunds universitet har gemensamma standards för designen på våra webbplatser i form av webbmallar. Det finns flera syften med att använda samma webbmallar. Lunds universitet ska vara en tydlig avsändare. Besökare ska kunna känna igen sig mellan våra webbplatser och förstå hur olika komponenter fungerar och var man hittar viss typ av information. Och vi som organisation ska kunna säkra att olika designelement – exempelvis knappar, typsnitt, utseende på länkar – är utformade så att de följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med exempelvis tillräckliga kontraster i färger och tydlighet i vad som är klickbart.

Varje verksamhet med eget webbpubliceringssystem ansvarar för att implementera webbmallarna. För den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal är det webbavdelningen på sektionen Kommunikation som implementerar webbmallarna. Webbavdelningen ansvarar också för löpande förvaltning och utveckling av webbmallarna för hela universitetet. 

Dokumentation av webbmallarna finns i en styleguide.  Andra digitala system med ett användargränssnitt kan också hämta designkomponenter från styleguiden, även om den i första hand är utvecklad för webbplatser.

Styleguide för Lunds universitets webbmallar – styleguide.lu.se

Grafisk profil för webb och appar

Universitetsövergripande externa webbplatser

De universitetsövergripande externa webbplatserna lu.se och den engelska motsvarigheten lunduniversity.lu.se är de mest besökta bland universitetets webbplatser, och har potentiella studenter som högst prioriterade målgrupp. Andra viktiga målgrupper är bland annat forskarvärlden inklusive forskningsfinansiärer, media, nuvarande studenter, skolvärlden och donatorer. Här hittas även nyheter, kalendarium och övergripande information om forskning, samverkan, innovation med mera. Besökarna länkas också vidare till fakulteternas och institutionernas webbplatser såväl som till universitetets forskningsportal.

Innehållet på lu.se och lunduniversity.lu.se sköts av redaktioner med sidansvariga. Alla anställda kan dock själva publicera händelser i kalendariet på lu.se:

Lägga till händelse i kalendariet på lu.se 

Servicedesk

Vid problem på någon av universitetets webbplatser kontakta Servicedesk via e-post servicedesk [at] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 90 00. Ange alltid webbadress (URL) till sidan som ärendet gäller. 

Kontaktpersoner, webb

Ekonomihögskolan
Tove Eriksson
tove [dot] eriksson [at] ehl [dot] lu [dot] se

Humaniora och teologi
Birgitta Lastow
birgitta [dot] lastow [at] ht [dot] lu [dot] se

Juridiska fakulteten
Matilda Wadenbäck
matilda [dot] wadenback [at] jur [dot] lu [dot] setitle="mailto:matilda [dot] wadenback [at] jur [dot] lu [dot] se"

Konstnärliga fakulteten
Nina Hansson
nina [dot] hansson [at] kanslik [dot] lu [dot] se 

LTH
Yens Wahlgren
yens [dot] wahlgren [at] lth [dot] lu [dot] se

Medicinska fakulteten
Björn Martinsson
bjorn [dot] martinsson [at] med [dot] lu [dot] se 

Naturvetenskapliga fakulteten
Helena Bergqvist
helena [dot] Bergqvist [at] science [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Helena Lind
helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se

Universitetsbiblioteket
Christel Holmberg
Christel [dot] Holmberg [at] ub [dot] lu [dot] se 

Universitetets särskilda verksamheter
Cecilia von Arnold
cecilia [dot] von_arnold [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se  

Sektionen kommunikation
Petra Svensson
petra [dot] svensson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Servicedesk

Vid problem på någon av universitetets webbplatser kontakta Servicedesk via e-post servicedesk [at] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 90 00. Ange alltid webbadress (URL) till sidan som ärendet gäller.