Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CASI-projektet

Samordnad analys för strategisk internationalisering

CASI – Coordinated Assessment for Strategic Internationalisation – är ett projekt för gemensam analys av förutsättningar för internationellt akademiskt samarbete i en geopolitisk föränderlig värld. Projekt drivs tillsammans av Lunds universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Utgångspunkten är att omvärldsförändringar har gjort internationellt akademiskt samarbete mer komplext.

Faktorer som bidragit till en ökad komplexitet är:

  • geopolitiska förändringar,
  • säkerhetspolitiska konflikter,
  • tillbakagång för demokratin, och
  • minskat utrymme för akademisk frihet.

Lärosäten behöver en solidare grund för att hantera förändringar och för att ta strategiska beslut rörande internationella samarbeten. Riskbedömning behöver stärkas, exit-strategier utformas och säkerhetsmedvetenheten öka.

Genom att utbyta kunskap och erfarenheter, använda varandras kompetenser, samt samordna omvärldsbevakning och analys, är tanken att CASI kan effektivisera och kvalitetssäkra det internationella arbetet. Tanken är också att skapa en bättre möjlighet för snabb informationsdelning och analys i händelsers akuta skeden.

Vad gör CASI?

CASI-projektet har sedan 2020 utvecklat ett ramverk med checklista för att identifiera olika utmaningar och risker i samband med internationella samarbeten. Expertis och befintliga processer har kartlagts, benchmarking i relation till andra länder och lärosäten har genomförts, och workshops kring olika fallstudier utformats.

CASI-projektet har också under 2022 genomfört webbinarier öppna för samtliga lärosäten i Sverige, ett om förutsättning för akademiskt samarbete med Ryssland och ett om samarbete med Östafrika.

Aktuellt webbinarium

Hur påverkas forskningsaktiviteter och internationella samarbeten av exportkontrollregler, sanktioner och risk för dubbel användning?

Tid: 9 februari kl 12.00-13.00

Vid forskning, utbildning och samverkan som rör känsliga produkter, programvara eller teknik som kan ha både civil och militär användning (PDA) eller krigsmateriel finns särskilda lagar och regler som styr om och hur de får exporteras. Det kan även förekomma sanktioner gentemot vissa länder som hindrar överföring även av sådant som inte är tillståndspliktig. Vilken forskning, teknik och kunskap omfattas av dessa regler och vad räknas egentligen som export eller utförsel? Vilka andra tillståndskrav finns som kan vara relevanta? Hur berörs svenska lärosäten och enskilda forskare av dessa frågor och vilken påverkan får de på forskningsaktiviteter och internationella akademiska samarbeten?

Medverkande

  • Simret Goitom, Chef Tillståndsgruppen vid Enheten för produkter med dubbla användningsområden, Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
  • Håkan Eriksson, Chef Tillståndsgruppen vid Enheten för krigsmateriel, Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
  • Fredrik Karlsson, Exportkontrollhandläggare & Forskningsetikrådgivare, KTH
  • Hanna Gustavsson, Säkerhetssamordnare, Stockholms universitet

Moderator: Linn Gabrielsson, projektledare, Göteborgs universitet

Länk till mer information och registrering 

Information om kommande webbinarier kommer att sprids genom högskolornas och universitetens nätverk för strategisk internationalisering (UNSI/HÖNSI).