Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CASI-projektet

Samordnad analys för strategisk internationalisering

CASI – Coordinated Assessment for Strategic Internationalisation – är ett projekt för gemensam analys av förutsättningar för internationellt akademiskt samarbete i en geopolitisk föränderlig värld. Projekt drivs tillsammans av Lunds universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Utgångspunkten är att omvärldsförändringar har gjort internationellt akademiskt samarbete mer komplext.

Faktorer som bidragit till en ökad komplexitet är:

  • geopolitiska förändringar,
  • säkerhetspolitiska konflikter,
  • tillbakagång för demokratin, och
  • minskat utrymme för akademisk frihet.

Lärosäten behöver en solidare grund för att hantera förändringar och för att ta strategiska beslut rörande internationella samarbeten. Riskbedömning behöver stärkas, exit-strategier utformas och säkerhetsmedvetenheten öka.

Genom att utbyta kunskap och erfarenheter, använda varandras kompetenser, samt samordna omvärldsbevakning och analys, är tanken att CASI kan effektivisera och kvalitetssäkra det internationella arbetet. Tanken är också att skapa en bättre möjlighet för snabb informationsdelning och analys i händelsers akuta skeden.

Vad gör CASI?

CASI-projektet har sedan 2020 utvecklat ett ramverk med checklista för att identifiera olika utmaningar och risker i samband med internationella samarbeten. Expertis och befintliga processer har kartlagts, benchmarking i relation till andra länder och lärosäten har genomförts, och workshops kring olika fallstudier utformats.

CASI-projektet har också under 2022 genomfört webbinarier öppna för samtliga lärosäten i Sverige, ett om förutsättning för akademiskt samarbete med Ryssland och ett om samarbete med Östafrika.

CASI kommer att genomföra följande webbinarier för svenska lärosäten

 

Vilket ansvar har svenska universitet för att globalt verka för principer om demokrati och akademisk frihet?    

Webbinarium: 25 september kl 15.00-16.30

I detta CASI-webbinarium lyfts frågan om akademins roll i arbetet med att stärka internationella samarbeten utan att göra avkall på krav på akademisk frihet, demokratiska principer och respekt för mänskliga rättigheter. Hur förhåller vi oss till samarbeten med universitet i länder där akademisk frihet inte får omnämnas i stadgarna, där homosexualitet riskerar att leda till dödsstraff, där kvinnor inte tillåts studera eller där regeringen på olika sätt håller sina medborgare i ett järngrepp? Är ett fördjupat akademiskt samarbete ett sätt att stötta de enskilda forskarna i dessa länder eller motsatsen: ett uttryck för en undfallande inställning gentemot auktoritära regimer? Hur bör vi resonera när vi bedömer olika internationella universitetssamarbeten ”från fall till fall”?

Medverkande

  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
  • Ole Petter Ottesen, Professor, Universitetet i Oslo, tidigare rektor Karolinska Institutet och UiO
  • Johanna Brismar Skoog, Director Government Affairs, Business Sweden Americas, tidigare Sveriges ambassadör i Indonesien och Brasilien
  • Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer, KTH
  • Sylvia Schwaarg Serger, professor vid Ekonomisk-historiska instiutionen, Lunds universitet

Moderator: Åsa Petri, chef International Office, Stockholms universitet

Webbinariet kommer att genomföras på svenska. Föranmälan krävs.

För mer information och länk till anmälan

Information sprids även genom högskolornas och universitetens nätverk för strategisk internationalisering (UNSI/HÖNSI).