Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Villkor för parkering

Inom Lunds universitet finns fem parkeringszoner: Budgetzon, zon A, zon B, zon C och zon MV. Vid infarten till alla parkeringsplatser finns tavlor som visar vilken zon parkeringen tillhör.

Allmänna anvisningar för parkering

 • Avgift ska betalas hela året, dygnet runt, inom alla zoner.
 • Innehav av fysiska och digitala parkeringstillstånd eller biljett innebär rätt att parkera ett fordon inom angiven zon men innebär inte företräde till en viss plats.
 • Parkeringsområden är avsedda för så kallad arbetsplatsparkering, under arbetstid.
 • Fysiska parkeringstillstånd och biljett är endast giltiga om du förvarar dem i original, i fordonet, fullt läsbar utifrån, på insidan av framrutan.
 • Parkeringstillstånd gäller endast under arbets- eller studietid och får inte användas för så kallad boendeparkering.
 • Inköpt parkeringstillstånd är personligt och får inte överlåtas.
 • Giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt P-skiva krävs för att parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade.

Motorcyklar

Motorcyklar klassas, likt bilar, som motorfordon och samma parkeringsregler gäller således för både bilar och motorcyklar. Alla motorcyklar ska parkeras på parkeringsplats och avgift ska betalas. Motorcyklar får parkeras i parkeringsplatser avsedda för bilar och i ”MC-ruta”. MC-föraren ska vid parkering betala parkeringsavgift och lämna parkeringsbiljetten på motorcykeln om inte betalning sker via app.

Motorcyklar får endast parkeras där bilar får parkera och får således inte parkeras i t.ex. cykelställ, på trottoarer, på gräsmattor, på bakgårdar eller utanför entréer.

Eventuella parkeringsbiljetter ska fästas väl synligt på fordonet. Fordonets ägare ansvarar för att biljetter sitter kvar och är läsbara under hela parkeringstiden.

Moped, klass 1

För moped, klass 1, gäller samma regler som för motorcykel. Se ovan.

Släp

Du behöver bara betala parkeringsavgift för bilen, om släp- eller husvagnen är kopplad till den. Biljetten eller parkeringstillståndet ska vara synligt i bilens framruta. Om en släp- eller husvagn parkeras utan bil ska avgift betalas för vagnen.

Fordon med servicekort

 • Servicekortet är giltigt på serviceplatserna under max 2 timmar med P-skiva
 • Då fordon är uppställt inom lastzon ska lastning eller lossning förekomma. Är serviceplatserna upptagna ska vanliga parkeringsplatser inom området användas.
 • Servicekortet gäller endast i original och får ej kopieras.
 • Kostnaden för kortet ska motsvara. 5ggr gånger gällande pris för parkeringsdekal i zon C.

Servicekortet gäller ej på följande platser:

 • Vid stoppförbud, spärrlinje, gräsmatta eller vid infart/utfart.
 • På plats reserverad för rörelsehindrade eller på förhyrd plats.
 • På plats med parkeringsförbud.

Parkeringstillstånd för entreprenörer

Tillståndet gäller i första hand för parkering på markerad, avgiftsbelagd parkeringsplats, med undantag för förhyrd plats, serviceplatser och plats för rörelsehindrade. Tillståndet ger rätt till parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats och på platser markerade med ”Endast zontillstånd”.

Tillståndet ger rätt att parkera på plats med parkeringsförbud, i högst åtta timmar i följd, i nära anslutning till entréer, för enkel på- och avlastning. Om inte regelbunden tillgång till fordonet krävs för att kunna utföra arbetet ska det efter på- och avlastning parkeras på en markerad parkeringsplats. Observera att utryckningsfordon alltid måste ha fri väg och att utrymningsvägar inte får blockeras. Det är således inte tillåtet att parkera på räddningsvägar eller i direkt anslutning till entréer där fordonet blir ett hinder vid en eventuell utrymning av fastigheten.  
 
Vid missbruk kan parkeringstillståndet återkallas.

Kontrollavgifter

Om du inte följer de villkor som står på vägmärken med tilläggstavlor vid parkeringsplatsernas infarter kan du bli skyldig att betala en kontrollavgift om minst 400 kronor. Ställer du dig på en parkeringsplats för rörelsehindrade utan tillstånd är kontrollavgiften 1000 kronor.

Detta kan göra att du får betala en kontrollavgift:

 • Giltigt parkeringstillstånd eller dagbiljett saknas.
 • Fysiska parkeringstillstånd förvaras inte väl synligt i fordonet.
 • Fordonet står utanför markerad plats.
 • Fordonet står på en plats som enligt skylt är reserverad eller förhyrd.
 • Fordonet står över 14 timmar i följd i C zon, eller 24 timmar för A, B och Budgetzon.

Parkeringstillståndet återkallas om parkeringsområden utnyttjas som boendeparkering.

LKP ansvarar för universitetets parkeringar och parkeringskontroller. Eventuella kontrollavgifter kommer från LKP och ska betalas till LKP.

Betalning och giltighetstid

Betalning av parkeringstillstånd sker genom kortbetalning eller via Swish. Parkeringstillståndet gäller tiden 1 september till 31 januari, respektive 7 januari till 15 september. Förlorat, fysiskt parkeringstillstånd ersätts inte. Skadat, fysiskt parkeringstillstånd kan bytas på parkeringskontoret.

Återköp av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd köps endast tillbaks när tillståndet gäller hela terminer och senast fem arbetsdagar efter att perioden påbörjats.

Kontakt

Ring alltid innan du besöker parkeringskontoret. 

Parkeringskontoret
parkering [at] service [dot] lu [dot] se

Zoran Ivic
+46 46-222 43 14

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund