Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsdialoger

Kvalitetsdialoger är uppföljningsmöten mellan universitetsledningen och fakultetsledningen som rör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Syftet med dialogerna är informationsutbyte mellan universitetsledning och fakulteter kring kvalitetsfrågor, samt att följa upp resultaten av fakulteternas eget kvalitetsarbete.

Dialoger genomförs årligen. Kvalitetsdialoger eller annan typ av uppföljning av kvalitetsarbetet finns även på fakultetsnivå. Se vidare på fakulteternas webbsidor om kvalitetsarbetet.

Fakulteternas kvalitetsarbete

Inför dialogen besvarar fakulteterna skriftligen ett antal frågor från universitetsledningen. Under mötet diskuteras innehållet utifrån olika perspektiv. Studentkårerna och doktoranderna ges möjlighet att lämna in egna inlagor till dialogerna. 

Efter genomförda dialoger görs en sammanställning och analys som redovisas för bland annat den gemensamma utbildningsnämnden och den gemensamma forskarutbildningsnämnden. Ett sammanfattande PM för 2022 kommer publiceras här under våren 2023.

Kontakt

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Utbildningsstrategiskt stöd
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (asa[dot]ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se)