Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din arbetsplats

Du ska ha möjlighet att trivas och känna dig trygg på din arbetsplats. Här får du veta hur Lunds universitet arbetar med din fysiska arbetsmiljö.

Återgång till arbetsplatsen hösten 2021

Den 16 september påbörjade Lunds universitet en stegvis och anpassad återgång till verksamhet utan restriktioner kopplade till coronapandemin. Den 1 november återgick universitetet till ordinarie verksamhet.  

Ta del av stöd och information inför återgången till arbetsplatserna.

Fysisk arbetsmiljö

Vet du vad som gäller för dig när brandlarmet går?

Läs mer om vad du behöver veta gällande brand

Många arbetar i en riskfylld miljö som exempelvis laboratorier. Som medarbetare har du rättigheter och skyldigheter gällande fysiska arbetsmiljörisker.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter och vart du ska vända dig med frågor kring arbetsmiljörisker

Inomhusklimat

Det finns åtgärder som du själv kan göra för att förbättra ditt inomhusklimat. Om detta inte hjälper ska du veta var du ska vända dig.

Läs mer om inomhusklimat