Din arbetsplats

Du ska ha möjlighet att trivas och känna dig trygg på din arbetsplats. Här får du veta hur Lunds universitet arbetar med din fysiska arbetsmiljö.

Fysisk arbetsmiljö

Vet du vad som gäller för dig när brandlarmet går?

Läs mer om vad du behöver veta gällande brand

Många arbetar i en riskfylld miljö som exempelvis laboratorier. Som medarbetare har du rättigheter och skyldigheter gällande fysiska arbetsmiljörisker.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter och vart du ska vända dig med frågor kring arbetsmiljörisker

Inomhusklimat

Det finns åtgärder som du själv kan göra för att förbättra ditt inomhusklimat. Om detta inte hjälper ska du veta var du ska vända dig.

Läs mer om inomhusklimat